Roche


Rigshospitalets Diagnostisk Center (DIA) har indg​ået en partnerskabsaftale med Roche Diagnostics A/S. Partnerskabet har til formål at skabe bedre patientbehandling ved at arbejde sammen om udvikling og test af fremtidens digitale, diagnostiske løsninger, samt digital videreuddannelse af personalet.

Offentlige-private partnerskaber såsom dette er et eksempel på, hvordan udvikling af nye løsninger til gavn for patienterne kan muliggøres uden større offentlige investeringer. Det er endnu en måde at forsyne innovationsprojekter med de nødvendige faglige og teknologiske ressourcer.

Rigshospitalets Innovationscenter har faciliteret etablering af partnerskabet og været med til at identificere strategiske indsatsområder, som vil gavne begge parter, samt en række konkrete projekter, som partnerskabet kan tage udgangspunkt i.

Et af de første indsatsområder er Projekt Morgenrunde, som blev udført under pilotfasen af partnerskabet i samarbejde med Organkirurgisk Afsnit og Afdeling for Klinisk Biokemi. Projektet tog afsæt i en aktuel udfordring for kirurgerne - de modtog først analysesvar efter deres morgenrunde, hvilket forsinkede muligheden for at tage vigtige beslutninger ift. patienternes behandling og udskrivning. Ved at høste og analysere data fra Roche-apparaturer, som allerede var anvendt, kunne laboratoriet identificere kritiske punkter og implementere løsninger, som gjorde det muligt at producere svarene inden morgenrunden.

Efter afslutning af pilotprojektet begyndte planlægning af projektet BioInnovator Akademiet, som har til formål at sikre bedre brug og udnyttelse af diagnostisk data for at forbedre diagnosticering, patientforløb og klinisk drift gennem et efteruddannelsestilbud til bioanalytikere. Dette projekt er startet op og de første workshops er allerede i støbeskeen for en testgruppe fra Afdeling for Klinisk Biokemi til efteråret.


Redaktør