​​

Forbedret forløb for patienter med prostatakræft

​Bedre og mere sammenhængende forløb for patienter med prostatakræft.

Patienter med prostatakræft lander mellem to afdelinger på Rigshospitalet – Urologisk afdeling (som behandler kirurgisk) og Onklogisk afdeling (som behandler medicinsk), hvilket skaber usammenhængende behandlingsforløb for patienterne. Det ønsker vi at ændre på, så forløbene for patienterne bliver forenklet og mere patientvenlige i forhold til det nuværende forløb.

Der er ikke udviklet en løsningen endnu, men Innovationscenteret (og planlægningsafdelingen) har været hyret ind til at facilitere en proces med patienter og sundhedspersonalet fra begge afdelinger. Vi har faciliteret en heldagsworkshop, hvor vi sammen undersøgte problemerne (eller pain points) i forløbet og genererede idéer til, hvordan de kunne løses. Derefter producerede vi et idékatalog med en opsummering af udfordringerne og løsningsforslag. Nu er afdelingerne ved at kigge på implementering af nogle af de vigtigste første trin ift. at skabe en mere sammenhængende forløb.

Forløbet har været innovativ i forhold til at bringe patienterne i spil tidligt i processen for at sikre patientcentrerede løsninger. Der tænkes ude-af-boksen med henblik på, hvordan forløbet vil kunne se ud i fremtiden, hvor der er blevet anvendt innovativ metode som en del af brain stormingen.

Kontakt til urinvejskirurgisk afd.: Malene Rohrsted, cheflæge tlf.: 35 45 05 71

Kontakt til onkologisk afdeling: Ulrik Lassen, cheflæge. Tlf.: 35 45 29 23

Redaktør