​​​

Nyresygdomme og mundsundhed

​Dental forebyggelse hos nyrepatienter.


Patienter med nyresygdom er i øget risiko for dentale sygdomstilstande, hvilket kan medføre negative konsekvenser af varierende grad for patienten. En forebyggende indsats med fokus på mundsundhed er derfor gavnlig for patienten og behandlingsforløbet. Men på trods af dette nedprioriteres tandsundhed hos patienten grundet en række faktorer, herunder økonomiske og sociale forhold. For mange patienter med nyresygdom kan det være overvældende at forholde sig til endnu et sundhedsaspekt da behandlingen i forvejen fylder meget i hverdagen. Ved at bringe dentale tandeftersyn til point-of-care hos Afdeling for Nyresygdomme på Rigshospitalet forventes der en styrket indsats fra sundhedspersonale og patienten i forhold til både forebyggelse og behandling af patologiske tilstande i munden.

Med intraorale kameraer scannes og optages billeddata fra patientens mundhule ved brug af en software applikation på en tablet enhed. Her omdannes billeddataene til en rapport asynkront, som sendes til sundhedspersonale og patienten. Den dentale rapport skal muliggøre bedre forebyggelse og nedbringe eksisterende barrierer for iscenesættelse af mundsundhed indenfor behandling af nyresygdomme.

Løsningen vil skabe værdi til de patienter med nyresygdomme, som har et øget behov for tandlægebehandling. Det er ligeledes en forebyggende indsats, hvilket vil gavne både patienten og samfundet, og det vil især give værdi til patienterne ved at de kan koncentrere sig om deres nyresygdom og ikke skulle huske at holde øje med dentale sygdomstilstande.

Teamet består af den cheflæge Bo Feldt-Rasmussen og den chefsygeplejerske Karina Bruun fra Afdelingen for Nyresygdomme. Derudover er Roeen Roashan og Chris Gibbs fra Seakane en del af projektet. Innovationscenteret hjælper med at udarbejde en samarbejdskontrakt mellem Afdelingen for Nyresygdomme og virksomheden Seakane, samt en databehandleraftale.​

Redaktør