Fremtidens Laboratoriehus

​Et nyt laboratoriehus med faglige syneriger skal fremtidssikre hospitalsbehandling og udvikling af vores sundhedssystem.


I dag ligger laboratoriespecialerne spredt på Rigshospitalets campus, hvilket udfordrer det gode tværfaglige samarbejde mellem specialerne. Der er et ønske om at samle specialerne i ét fælles laboratoriehus, som vil gøre det muligt at opnå den optimale faglige synergi imellem specialerne og sikre at vi bedre kan følge med i den teknologiske udvikling på laboratorieområdet.

Men hvordan sikrer man, at en bygning, som skal stå om 15 år, ikke allerede er forældet ved indflytningstidspunktet? Det har Innovationscenteret stået for at undersøge. Vi har planlagt og faciliteret en samskabelsesproces med afdelingsledelserne i Diagnostisk Center (DIA), forskere og andre eksperter på området for at tænke fremtid ind i planlægningen af laboratoriehuset.

Projektets resultat er en rapport, som præsenterer den faglige vision for laboratoriehuset, samt anbefalinger og principper for den videre proces. Udover dette har samskabelsesprocessen været med til at forankre visionen blandt projektdeltagerne, som skal bære den videre i den fremadrettede planlægning af laboratoriehuset.

Idéoplægget forventes aktuelt afrapporteret ultimo 1. halvår 2023.Redaktør