Nerveblokadekateter

​Et kateter til smertelindring i led, der gør det lettere for læger at behandle og giver bedre bevægelsesmuligheder for patienter efter operationer.

Større knoglekirurgi medfører aktuelt moderate til stærke smerter i mere end 48 timer. Konventionel smertebehandling med morfin (opioider) har velkendte og hyppige bivirkninger. I de senere år, specielt i USA, er man desuden blevet opmærksom på risikoen for afhængighed. En perifer nerveblokade, hvor man under ultralydsvejledning gennem en nål placerer lokalbedøvelse omkring den eller de nerver, der forsyner det opererede område, giver smertefrihed i maksimalt 24 timer. Tanken om at placere et kateter gennem samme nål for derigennem at kunne indgive lokalbedøvelsen kontinuerligt opstod for efterhånden mange år siden. Det har desværre vist sig, at de katetre, der findes på markedet, alle har en tendens til at forskyde sig som følge af patientens bevægelser og således ophøre med at fungere. Patienten risikerer at vågne midt om natten med stærke smerter, som kræver behandling med opioider eller et hospitalsbesøg og anlæggelse af nyt kateter eller enkeltblokade.

Derfor er der blevet opfundet et nyt nerveblokadekateter, som har en oppustelig ballon for enden. Denne vil trods patientens bevægelser holde kateterspidsen på plads tæt på nerverne, hvilket er en forudsætning for effekt. Koblet til en infusionspumpe med lokalbedøvelse vil det betyde en sikker, effektiv og bivirkningsfri smertebehandling, så længe det behøves. Patienten kan selv derhjemme med en sprøjte trække luft ud af ballonen og fjerne katetret. Alternativt kan det fjernes på hospital ved det planlagte kontrolbesøg.

Lars Hesselberg har opnået EU-patent på opfindelsen og udvikler kateteret i samarbejde med virksomheden Biomodics.

Redaktør