Neurorehabiliteringshus

​Innovationsprogram med fokus på nye teknologier og partnerskaber skal fremme nytænkning under opførelsen af Rigshospitalets nye Neurorehabiliteringshus i Glostrup.

I 2023 åbner det nye Neurorehabiliteringshus, også kaldet N-huset, i Glostrup. I N-huset skabes nye fysiske, sociale, kognitive og æstetiske stimulerende rammer for rehabilitering af nogle af de sværest ramte børn og voksne med skader på rygmarv og hjerne. N-huset er udviklet ud fra princippet om, at rehabilitering skal kunne tilpasses den enkeltes behov for individuel og gradueret stimulering og træning igennem de ofte meget langvarige indlæggelsesforløb.

For at fremme nytænkning under opførelse af N-huset faciliterer Innovationsafdelingen et innovationsprogram. Programmets fokus vil være på, hvordan innovative tiltag og løsninger kan hjælpe patienter med hjerne- og rygmarvsskade tilbage til det bedst mulige liv gennem brug af nye teknologier og gennem et strategisk samarbejde med eksterne partnere.

Innovationsafdelingen skal i den forbindelse bidrage med både teknisk og organisatorisk innovation. Det betyder, at vi skal sikre, at hospitalets teknologier er de bedste på markedet, så patienterne får behandling i verdensklasse samtidig med at hospitalet er højtspecialiseret indenfor neurorehabilitering. Det gør vi ved at identificere og implementere allerede etablerede og/eller nye teknologier, som kan skabe en bedre kvalitet i neurohabiliteringsforløbet, samt øge effektiviteten i driften af N-huset. For at skabe de bedste rammer for innovationsudvikling i N-huset skal vi i forlængelse heraf varetage strategi og handleplaner for eksterne samarbejdspartnere. Konkrete eksempler på dette er, at der skal etableres samarbejde med VihTek og Videnscenter for Neurorehabilitering. Derudover skal vi facilitere N-husets organisatoriske innovation, her med henblik på hvordan tværfaglig synergi og patient-pårørende-samarbejdet kan forbedre patienternes indlæggelsesforløb.

Læs mere om N-huset her og her.

Redaktør