Nærhed på distance


I projektet Nærhed på Distance udvikles en ny teknologi, der skal skabe en mere sikker monitorering af kritisk syge neurointensive patienter. Formålet er at give en mere sikker pleje og behandling og dermed imødegå nogle af de udfordringer, der er knyttet til brugen af enestuer. Samtidig vil teknologien  give en større tryghed og arbejdstilfredshed hos plejepersonalet. 

Projektet er et samarbejde mellem Rigshospitalets afdeling for Bedøvelse og Intensiv Behandling i Neurocentret, samt to med-tech virksomheder.  Partnerskabet præsenterer en unik mulighed for at samskabe en brugercentreret løsning, som kan kommercialiseres og skaleres til andre patientgrupper både nationalt og internationalt. 

Udover design og konceptudvikling har Innovationscenteret spillet en central rolle i etablering af partnerskabet. Vi har været en af drivkræfterne i samspillet mellem klinikere og virksomhederne samt faciliteret den juridiske proces for at sikre fair og transparente samarbejdsaftaler. 

Redaktør