Kvali-skopi

​Algoritme, der hjælper læger med at udføre kikkertundersøgelser i tarmen af høj kvalitet, så forstadier til kræft og reelle kræftknuder ikke overses.

​Tarmkræft er en af de mest udbredte kræftsygdomme i Danmark, og den har en betydelig dødelighed, hvis den ikke opdages i tide. Derfor får flere og flere patienter foretaget koloskopier - også kaldet kikkertundersøgelser - for at screene og diagnosticere for kræft i tynd- og tyktarmen så tidligt som muligt.

Desværre er kvaliteten af koloskopier i dag meget svingende. Det betyder, at der er risici forbundet med at få foretaget undersøgelsen, hvis lægen ikke håndterer koloskopet korrekt. Desuden kan forstadier til kræft og reelle kræftknuder blive overset, hvis lægen ikke er grundig nok. Lægen ved dog efter endt undersøgelse ikke, om udførelsen har været god nok, da man i dag ikke kan måle kvaliteten af den enkelte undersøgelse.

For at løse denne problematik har klinikere og forskere fra Risgshospitalet og CAMES som de eneste i verden opfundet en ny målemetode, der kan måle kvaliteten af den enkelte undersøgelse. Målemetoden kaldes for CoPs/CoRs (Koloskopi Progressions Score og Koloskopi Retraktions Score).

Konkret går metoden ud på, at lægen ved hjælp en algoritme får feedback på hvor grundig og nænsom han/hun har været under undersøgelsen.

Via feedbacken vil lægen da løbende kunne forbedre sin teknik. Dermed vil alle læger kunne udføre undersøgelser af høj kvalitet, om end de er novicer eller erfarne. Samtidig vil alle hospitaler kunne kvalitetssikre koloskopiundersøgelser.

Når kvaliteten af undersøgelserne bliver højere, vil færre forstadier til kræft og reelle kræftknuder overses. Samtidig vil patienterne undgå komplikationer som følge af en dårligt udført koloskopi. Løsningen skaber dermed lighed i behandlingen for alle patienter, uanset hvilken læge de bliver undersøgt af.

Projektet er udviklet af udviklet af klinikere og forskere fra Rigshospitalets Center for Kræft- og Organsygdomme i samarbejde med CAMES. Desuden er det støttet af Kræftens Bekæmpelse, Region Hovedstadens Forsikningsfond og Ambu A/S.

Redaktør