Fremtidens diagnostik

​Et nyt laboratoriehus med faglige syneriger skal fremtidssikre hospitalsbehandling og udvikling af vores sundhedssystem.

Rigshospitalet undersøger for tiden mulighederne for at bygge et nyt laboratoriehus. Huset skal blandt andet have til formål at samle al hospitalets forskning i ét fælles hus for at gøre vidensdeling nemmere og skabe faglige synergier, som kan være med til at gavne den fremtidige behandling.

Innovationsafdelingen skal være med til at skabe et kvalificeret billede af, hvordan fremtidens diagnostiske muligheder kommer til at se ud og dermed gøre det muligt at tage et oplyst valg om, hvilke fremtidsscenarier der skal understøttes. Derfor er vi en del af den første fase, hvor vi skal kortlægge de styrende principper, som kommer til at definere fremtidens diagnostik. I den forbindelse er de tre temaer, som vi arbejder med: Specialers udvikling og faglig synergi, fremtidens diagnostik, samt partnere og samarbejdspartnere.

Hele tanken bag er, at vi i Innovationsafdelingen skal være med til at fremtidssikre laboratoriehuset og bidrage til, at laboratoriehuset kan dække de diagnostiske behov, der forventes i fremtiden. Udviklingen af laboratorieområdet skal sikre, at fremtidens højtspecialiserede behandling på Rigshospitalet understøttes bedst muligt.

Da projektet endnu er i opstartsfasen, er det ikke afgjort, hvornår huset skal stå færdig, ligesom finansieringen endnu ikke er faldet på plads.

Redaktør