Data COOP

En samlet vidensbank, der bliver gjort tilgængelig for forskere, specialister og klinikere  i første omgang nationalt - og på sigt globalt.


Meget eksisterende data fra sundhedsforkning og hospitalsdrift opsamles i dag i mindre selvstændige, lokale databaser på hospitalernes forskellige afdelinger. Dette udfordrer både forskning, drift og forretningsudvikling, der på nogle områder bliver udviklet med udgangspunkt i afgrænset datamaterialer. Dermed udnyttes det potentiale, de samlede datakilder har, langt fra.

I projektet Data COOP er konceptet at danne en samlet platform for de mindre lokale databaser af sundhedsdata, foruden en juridisk, teknisk og kommercielt fungerende set-up, der kan drive platformen. Platformen skal samle datakilder fra forskellige databaser og stille dem til rådighed for forskere, specialister og klinikere. På sigt skal Data COOP være en platform, hvor man kan dele viden globalt, hvilket vil gavne tværfaglig vidensdeling i vores fremtidige sundhedssystem.

Redaktør