CLL - Algoritmeintegration i Sundhedsplatformen

​Algoritmer skal hjælpe med at opspore infektioner hos patienter, der lider af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og dermed mindske dødsfald.

Der er årligt lidt over 400 patienter i Danmark, der bliver diagnosticeret med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Blandt CLL-patienter er infektioner med sygelighed eller dødsfald til følge et af de største problemer. Faktisk skyldes 1 ud af 3 dødsfald hos patientgruppen infektioner.

En ny algoritme, der går under betegnelsen CLL-TIM, kan nu bruges til at identificere nydiagnosticerede patienter med høj risiko for at få alvorlige infektioner. Algoritmen bruges nu til patientselektion i et randomiseret klinisk forsøg for præemptiv behandling i Holland, Sverige og Danmark, men er endnu ikke implementeret i de kliniske driftsmiljøer.

Aktuelt hjælper Rigshospitalets Innovationsafdeling med at implementere løsningen i Sundhedsplatformen. Algoritmen er udviklet i et forskningsprojekt under ledelse af Carsten U Niemann fra Rigshospitalets Afdeling for Blodsygdomme.

Redaktør