Innovationsmodellen

​Vi har udviklet en model for at accelerere innovation på Rigshospitalet, der sikrer, at vi skaber værdi på den mest effektive og hensigtsmæssige måde.

Model for acceleration af løsninger

Innovation handler for os om at skabe positive forandringer og nye konkrete løsninger, som kan mærkes og bruges i praksis af den enkelte til gavn for de fleste.

For at skabe værdi på den mest effektive og hensigtsmæssige måde, har vi udviklet en model for at accelerere innovation på Rigshospitalet.

For hvert skridt i modellen udfoldes konkrete leverancer inden for bl.a. test, jura, data og forretningsudvikling. Leverancer udbydes af teamet, samt interne og eksterne samarbejdspartnere.  

Nogle gange accelereres en løsning gennem hele processen, og andre gange hjælper vi i enkelte skridt.

Modellens flow

Accelerator-modellen illustrerer, at de projekter, vi arbejder med, udvikler sig inden for to overordnede faser.

Den første fase er forskning og innovation. Processen er her indadvendt forstået på den måde, at fokus ligger på at udvikle en god løsning på et konkret problem. Problemet skal tage udgangspunkt i konkrete behov og valideres, inden den er klar til at blive implementeret i klinikker og skabe lokal værdi.

I den anden fase er omdrejningspunktet skalering. Denne del af processen er mere udadvendt, for her er vores opgave at facilitere en god markedsføring, der potentielt set kan bryde nationale barriere, så produktet kan skabe værdi på globalt plan.  

Undervejs vil vi sikre os, at den viden og læring, vi opnår gennem projekterne, ikke går tabt. Det vil vi gøre ved at etablere en fond, der systematisk opsamler værdien, vi skaber - om det er data, læring fra innovationsprojekterne eller investeringer. Den læring, vi genererer, vil vi putte ind i fremtidige projekter for på den måde at accelerere udviklingen af nye projekter.

Redaktør