Co-creation

Vi skaber rammerne for samarbejde mellem patienter, klinikere, universiteter, industri og andre aktører om udvikling af fremtidens sundhedsløsninger. 

Front LAB

I bygning 62 på Rigshospitalet har vi indtaget underetagen sammen med Børnerigets Brugeroplevelses-team. Her er vi gang med at etablere et workshop-rum, som vi vil bruge til at invitere klinikere, patienter, virksomheder og andre aktører ind til samskabelse og test af nye metoder og løsninger, der kan skabe værdi for patienter og personale.

Vi vil også stille mockup og test-faciliteter til rådighed i det kliniske miljø, så projekter kan afprøves og tilpasses hverdagen på hospitalet. 


Redaktør