Jeg blev forsker, fordi jeg gerne vil gøre en forskel for patienterne

​Hjertelæge Jawad Haider Butt kalder sig selv en nørd, der er så glad for at forske, at han bruger en stor del af sin fritid på det.

Hvad forsker du i?

Jeg forsker i hjertesvigt, som er en samling af sygdomme, som er karakteriseret ved, at man har en nedsat pumpefunktion af hjertet. Der er en række symptomer på hjertesvigt, hvoraf de hyppigste er åndenød, træthed og væskeophobning i benene.


Hvem får gavn af din forskning?

Det er er primært hjertesvigtspatienter. Der er i Danmark op mod 60.000-65.000, som har hjertesvigt og hvert år er der op mod 10.000, der udvikler sygdommen.


Hvorfor valgte du at blive forsker?

Den primære årsag er, at jeg gerne vil gøre en forskel for patienterne, især for hjertesvigtspatienter. Jeg har jo set dem i min kliniske hverdag, og de har en relativt dårlig livskvalitet og en relativt dårlig prognose, faktisk lige så dårlig som cancerpatienters. Så jeg vil gerne være med til at give dem en bedre prognose og en bedre livskvalitet.  


Hvordan vidste du, at det var lige præcis det her, du skulle?​​

Jeg havnede i hjertesygdomme, fordi jeg som studerende kom i kontakt med en rigtigt dygtig læge, Emil Fosbøl. Han er hjertelæge, og det blev min vej til at få foden inden for det her speciale. Efter at jeg blev færdiguddannet læge, har jeg arbejdet på en hjerteafdeling, og jeg kunne se, at selv om vi har mange gode behandlingsmuligheder til de her patienter, så er der et stykke vej igen i forhold til at forbedre deres prognose og livskvalitet. 


Hvad betød det for dig at møde en dygtig læge, der åbnede døren ind til dette områ​​​de?

Det, at jeg mødte min vejleder Emil, betød helt utroligt meget for mig. Han blev en rollemodel, og jeg kunne se, at den type forskning, han lavede, og de resultater han fik, havde en indvirkning på de retningslinjer, som vi har i dag, og som vi behandler patienterne ud fra. Den udvikling ville jeg også gerne være en del af.


Hvad er din drøm som forsker?​​

Min ultimative drøm som forsker er at være med til at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienter med hjertesvigt. Jeg er selvfølgelig klar over, at man ikke kan gøre det ene mand, men enhver forsker er med til at lægge en mindre brik i et meget større puslespil, og jeg tænker, at min forskning - sammen med andres - ultimativt vil forbedre prognosen for de her patienter.


Hvad er den største gåde indenfor dit felt?​

En af de største gåder inden for hjertesvigt er, hvorfor sygdommen opstår. Vi ved, at der er en række risikofaktorer, herunder at man tidligere har haft en blodprop, at man har forsnævringer i sin kranspulsåre, forhøjet blodtryk og hjerteklap-sygdomme, men de helt specifikke mekanismer er vi ikke klar over endnu. Det bliver der forsket virkelig meget i. 


Hvad er det sjoveste ved at være forsker?​​

Først og fremmest er jeg meget nørdet som person, så jeg kan godt lide at sætte mig ned og fordybe mig i noget både teoretisk og noget rent praktisk og så føre det ud i livet. Det er også sjovt, fordi jeg kan se, at alt det hårde arbejde, jeg laver som led i min forskning bærer frugt. Når jeg tager på internationale konferencer i udlandet, så kan jeg se, at min forskning har en indvirkning på den måde som mine kolleger går og tænker om sygdommen og dens mekanismer. Og så er det også meget tilfredsstillende at skrive en videnskabelig artikel, som kan være med til at ændre de gældende retningslinjer inden for behandling af hjertesygdomme.


Hvad er det vigtigste værktøj, du bruger?​​

Det er min computer. Det er det fordi, at i en stor del af den type forskning, jeg laver, sidder jeg og analyserer store databaser fra kliniske studier og fra de landsdækkende registre, som vi har i Danmark. Så jeg bruger min computer enormt meget i min hverdag til at analysere data og skrive artikler på. Den anden type forskning, jeg laver, den involverer patienter, så de er også – ja, de er jo ikke et værktøj - men en meget vigtig del af vores forskning.


Har du en dag som forsker, du aldrig glemmer?​

Jeg har mange, men en af dem, som jeg husker særligt godt, var da jeg havde en patient gående i et ambulatorie, som havde hjertesvigt og ganske dårlig livskvalitet.  Så startede vi ham op i noget medicin, som jeg har forsket meget indenfor, og så så jeg ham igen tre måneder senere, hvor jeg kunne se, at den medicin havde haft en enormt stor indvirkning på hans dagligdag. Han havde fået en meget bedre livskvalitet, og alt spillede bare for ham.


Hvad har gjort størst indtryk på dig ved at arbejde på Rigshospitalet?​

At arbejde på Rigshospitalet betyder enormt meget for mig, og det gør det primært på grund af de kolleger, jeg har. Det er de ypperste forskere, vi har inden for hjerteområdet, og det hjælper mig, når jeg skal sparre og have vejledning.


Hvad har overrasket dig mest ved at være forsker?​​

Det er, at den forskning, som de enkelte forskere – herunder jeg selv – laver, rent faktisk har en betydning ude i den store verden i forhold til de retningslinjer, der er inden for behandlingen af hjertesvigt.


Hvad er det mest givende ved at forske?​​

Det mest givende for mig er, når jeg kan se, at den forskning jeg laver, har en positiv indvirkning på patienterne. Og så er det selvfølgeligt også personligt givende for mig, at jeg får skrevet nogle videnskabelige artikler. Det er også givende at arbejde med noget, jeg brænder enormt meget for og synes er superspændende. Faktisk så meget at jeg til tider bruger en stor del af min fritid på at forske. Både sene aftentimer, i weekender og enkelte gange også i ferier.

Redaktør