Netværk for ph.d. studerende

​Netværket for Rigshospitalets ph.d. studerende giver mulighed for at skabe faglige og sociale relationer med andre forskere på tværs af hele hospitalet. Her kan studerende få sparring på konkrete faglige, praktiske og personlige udfordringer i forbindelse med forskningsarbejdet
Netværket skal tilbyde rammerne for at forskere kan støtte og styrke hinanden, og herigennem højne kvalitet og trivsel i forsknings- og arbejdsmiljøerne.
Alle indskrevne ph.d. studerende på Rigshospitalet kan deltage i netværket.

Møder og arrangementer

Netværket mødes fem gange om året. Fire gange til eftermiddagsmøder (af cirka 3 timers varighed) og til et større halvdagsarrangement med øget faglig karakter.  
 
Netværkets møder bliver faciliteret, og mødernes indhold annonceres senest en måned forud. Alle arrangementer er gratis at deltage i. Netværksmøderne vil være interaktive og involverende, og vil være tilrettelagt efter hvad der giver mening for ph.d. studerende.Datoer annonceres i kalenderen. 

Find os på Facebook

Er du indskrevet som Ph.d. studerende på Rigshospitalet så find os på Facebook hvor vi har en lukket side for netværket.
Ph.d. netværk på Rigshospitalet


Har du spørgsmål? Eller en god idé? 

Kontakt Caroline Nik Marcussen, ledelses- og organisationskonsulent i Enhed for Arbejdsmiljø og ledelsesudvikling. 

Caroline er tovholder for netværket, og vil være ansvarlig for den overordnede planlægning og facilitering af netværkets møder. 

Har du en god idé til emner eller temaer som er relevante for netværksmøder, eller har du lyst til at være med i planlægningen, så kontakt endelig Caroline. Redaktør