Netværk for ph.d. studerende

Netværket for Rigshospitalets ph.d. studerende giver mulighed for at skabe faglige og sociale relationer med andre forskere på tværs af hele hospitalet. Her kan studerende få sparring på konkrete faglige, praktiske og personlige udfordringer i forbindelse med forskningsarbejdet. 

Møder og arrangementer

Netværket mødes fem gange om året. Fire gange til eftermiddagsmøder (af cirka 3 timers varighed) og til et større halvdagsarrangement med øget faglig karakter.  
 

Er du ved at blive indskrevet som ph.d. studerende? 

Er du ved at blive indskrevet som ph.d. studerende og ønsker at deltage i et af netværkets kommende arrangementer, eller har du spørgsmål til netværket, så kontakt Caroline Nik Marcussen, ledelses- og organisationskonsulent i Enhed for Arbejdsmiljø og ledelsesudvikling, caroline.nik.marcussen@regionh.dk

Er du indskrevet som ph.d. studerende? 

Så kan du læse mere om netværket på Rigshospitalets Intranet
Eller finde os på Facebook: Ph.d. netværk på Rigshospitalet
Redaktør