Forskeruddannelse

​Find ud af hvordan du bliver ph.d.-studerende på Rigshospitalet eller opnår stipendie som yngre læge.

Ph.d.-studerende / Klinisk assistent 

Rigshospitalet vejleder omtrent 250 ph.d.-studerende om året. Ph.d.-uddannelsen sker for det meste i samarbejde med Københavns Universitet, som forestår den endelige bedømmelse og tildeling af ph.d.-graden.
 
Rigshospitalet udbyder 1-årige introduktionsstipendier og 3-årige forskningsstipendier inden for hospitalets forskningsområder. Bevillingerne kan søges på: www.forskningspuljer-rh.dk​ 

​3 måneders introduktionsstipendier til forskningsinteresserede yngre læger i Østdanmark 

Princippet er, at en forskningsinteresseret yngre læge fra det samarbejdende hospital får i alt 3 måneder fri, 1½ måned betalt af et center på Rigshospitalet og 1½ måned betalt af hjemhospitalet. I de 3 måneder skal der i samarbejde udvikles en projektbeskrivelse, som den forskningsinteresserede læge er ansvarlig for. I forbindelse med udarbejdelse af projektplan overvejes det i hvilket omfang, der kan skaffes midler til gennemførelse af projektet. 
 
Den projektansvarlige yngre læge forbliver ansat på det samarbejdende sygehus i stipendieperioden. ​

​Projekter for studerende 

Forskerne på Rigshospitalet bistår universiteterne som eksterne vejledere for specialestuderende, OSVAL-studerende og skolarstipendiater inden for hospitalets forskningsområder.Redaktør