Samarbejdspartnere

​Forskerparken huser flere store tværfaglige projekter og danner baggrund for en lang række interne og eksterne samarbejder.

Tre store Lundbeckfondsbevillinger, en EU-bevilling fra 7. rammeprogram og to projekter støttet af Højteknologifonden har været med til at opbygge og intensivere samarbejde på tværs af afdelinger, hospitaler og landegrænser:

  • To store bevillinger fra Lundbeckfonden​ gjorde det i slutningen af 2010 og frem til 2018 muligt at forfølge et potentielt gennembrud i behandlingen af blodpropper i hjernen i et unikt samarbejde mellem Rigshospitalet, Glostrup og Lund Universitet.​ Dette har resulteret i et klinisk forsøg af behandling af hjerneblødning sammen med Neurokirurgisk på Rigshospitalet. Den anden bevilling skal i perioden 2013-2017 bruges til at forske i hjernens immunforsvar​ og undersøge på tværs af hospitalets afdelinger, om det er vores eget immunforsvar, som står bag og udløser træthedssyndromet narkolepsi. Dette implementeres nu i klinikken hos Poul Jennum.

  • Lundbeck fondens midler har resulteret i et banebrydende samarbejde på tværs af hospitalets fagskel og med forbindelser til Københavns Universitet via Panum Instituttet, der arbejder mod at afhjælpe en lang række sygdomme, specielt hovedpine som migræne.

  • NKT Photonics ​og DTU-fotonik deltog i et nyligt overstået Højteknologifondsprojekt – "Non-invasiv behandling af grå stær" - der forsøger at udvikle en ny metode til afhjælpning af grå stær via laserbehandling. Projektet er i samarbejde med Afdeling for Øjensygdomme, Glostrup og Panum Instituttet, projektets fokus er øjensygdomme specielt retina skader.

  • EU har bevilget penge via 7. Rammeprogram til et meget stort projekt om knogleskørhed – "ATPBone - Fighting osteoporosis by blocking nucleotides: purinergic signalling in bone formation and homeostasis" - Niklas Rye Jørgensen fra Afdeling for Klinisk Biokemi fortsætter dette osteoporose projekt.  

Udover disse markante projekter arbejder Forskerpark Glostrup også sammen med en lang række nationale og internationale partnere herunder de andre hospitaler under Region Hovedstaden, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og bl.a. grupper i Tyskland, Holland og USA.

Forskerparken har internt et meget internationalt forskningsmiljø, der bl.a. tæller indiske, norske, engelske, amerikanske, svenske og polske forskere.​Redaktør