Samarbejdspartnere

​Forskerparken huser flere store tværfaglige projekter og danner baggrund for en lang række interne og eksterne samarbejder.

Tre store Lundbeckfondsbevillinger, en EU-bevilling fra 7. rammeprogram og to projekter støttet af Højteknologifonden har været med til at intensivere samarbejde på tværs af afdelinger, hospitaler og landegrænser:

  • To store bevillinger fra Lundbeckfonden​ gjorde det i slutningen af 2010 og frem til 2016 muligt at forfølge et potentielt gennembrud i behandlingen af blodpropper i hjernen i et unikt samarbejde mellem Rigshospitalet, Glostrup og Lund Universitet.​ Den anden bevilling skal i perioden 2013-2017 bruges til at forske i hjernens immunforsvar​ og undersøge på tværs af hospitalets afdelinger, om det er vores eget immunforsvar, som står bag og udløser træthedssyndromet narkolepsi.

  • The Lundbeck​ Found​​ation Center for Neurovascular Signaling (LUCENS)​ – er ​et banebrydende samarbejde på tværs af hospitalets fagskel og med forbindelser til Københavns Universitet via Panum Instituttet, der arbejder mod at afhjælpe en lang række sygdomme, der involverer hjernens blodforsyning og de tilstødende nerver.

  • NKT Photonics ​og DTU-fotonik deltog i et nyligt overstået Højteknologifondsprojekt – "Non-invasiv behandling af grå stær" - der forsøger at udvikle en ny metode til afhjælpning af grå stær via laserbehandling. Projektet fortsætter og er nu så fremskredent at der er startet yderligere samarbejde med professor Sten Andréasson ved Lunds Universitet mhp. klinisk anvendelse

  • EU har bevilget penge via 7. Rammeprogram til et meget stort projekt om knogleskørhed – "ATPBone - Fighting osteoporosis by blocking nucleotides: purinergic signalling in bone formation and homeostasis" - der ledes af Forskningscenter for Aldring og Osteoporose​,​ og som involverer hele 6 internationale partnere i England, Holland, Belgien og Italien.

Udover disse markante projekter arbejder Forskerpark Glostrup også sammen med en lang række nationale og internationale partnere herunder de andre hospitaler under Region Hovedstaden, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og bl.a. grupper i Tyskland, Holland og USA.

Forskerparken har internt et meget internationalt forskningsmiljø, der bl.a. tæller indiske, engelske, amerikanske, svenske og polske forskere.​Redaktør