Introduktion til Forskerparken

​Forskerpark Glostrup slog dørene op i 2007. En af hovedtankerne er, at Forskerparken skal virke som et samlende kraftcenter for både klinisk og basal forskning.​

Mission

Forskerparkens mission er at understøtte og styrke forskningsmiljøet ved Rigshospitalet, Glostrup og Blegdamsvej med henblik på at skabe sundhedsvidenskabelige forskningsresultater og udvikling på et højt internationalt niveau.

Sygdomsbehandling og forebyggelse

Forskerpark Glostrup skal henvende sig til investorer, virksomheder  og uddannelsesinstitutioner der har interesse for forskning. Disse skal se det som en mission i at investere i og støtte en forskningsindsats, der på en række områder vil få betydning for både sygdomsbehandling og forebyggelse.

Behovet for at koncentrere og integrere de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer med henblik på at føre spørgsmål, problemstillinger, kundskaber og viden fra klinikken til laboratoriet og tilbage igen er derfor påtrængende. 

Den patientnære forskning bliver stadig mere grundforskningsorienteret i lyset af de store landvindinger inden for bioteknologi, molekylær biologi og molekylær genetik. 

Vejen fra grundforskning over klinisk forskning til behandlingsmæssige fremskridt og bedre resultater for patienterne er en stor udfordring, som vil være i fokus i de kommende år.

Forskningsområder

Forskerpark Glostrup huser pt. 8 højt specialiserede forskergrupper inklusiv over 40 ph.d.-studerende og postdocs, der arbejder inden for nedenstående områder:

  • Stroke og hjerteis​kæmi
  • Iskæmiske nethindesygdomme​
  • Migræne
  • Multipel s​klerose
  • Osteoporose og knoglebiologisk forskning​ 
  • Eksperimentel medicin og genelektrotransfer​
  • Søvn-​ og neuroimmunologi​​

​​Præsident leder Fors​kerparken​

Forskerparken ledes af Lars Edvinsson, som er professor i kredsløbssygdomme ved Københavns Universitet, samt professor i intern medicin ved Lunds Universitet. Lars Edvinsson leder også Klinisk Eksperimentel Forskningsafdeling, som gennem mange år har forsket i migræne og stroke. Han er en af de flittigst publicerende forskere i Skandinavien med over 900 artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. 

Lars Edvinsson er præsident for den verdensomspændende sammenslutning af forskere og læger i International Headache Society. Han står bag en serie ny medicin indenfor migræne feltet, som virker på CGRP’s funktion. Edvinsson, L., K. A. Haanes, K. Warfvinge and D. N. Krause (2018). "CGRP as the target of new migraine therapies - successful translation from bench to clinic." Nat Rev Neurol 14(6): 338-350.

​​​


Redaktør