Faciliteter

​​I Forskerpark Glostrup stilles de nødvendige faciliteter for et tæt samspil mellem laboratorieforskning og klinisk forskning til rådighed.

​I Forskerpark Glostrups over 1500 kva​dratmeter moderne laboratorie- og kontorfaciliteter har brugerne adgang til blandt andet:

 • To store GMO-klasse-I-laboratorier
 • 500 m2 dyrestald med tilladelse til transgene dyr. Pt. udbygges dyrestalden, således at arealet fordobles. Det forventes færdigt i starten af 2019.
 • Strokemodeller in vivo
 • Retinaischemi modeller
 • Akut hjerteinfarktmodeller
 • Elektroretinografi
 • Adfærdsmodeller
 • Søvnlaboratorium for mus og rotter 
 • Udstyr til måling af blodkarsdiameter, blodtryk, partialgastryk og video imaging in-vivo
 • Mulighed for at udtage patientprøver
 • Veletablerede eksterne samarbejder om bl.a. phosphoproteomics, massespektrometri og microarray-analyser​

Udstyr til molekylærbiologiske standardanalyser

 • Real-time PCR
 • Western blot
 • Mikroskopering (inkl. fluoroscens- og konfokalmikroskopi)
 • Celledyrkning og transfektion
 • Kloning og mutagenese
 • ELISA
 • Scintillationstælling
 • FRET/BRET og luminiscens
 • FACS
 • Immunhistokemi
 • Gelelektroforese
 • Myografi

Medicinsk Bibliotek i Forskerpark Glostrup hjælper alle de ansatte på hospitalet med kurser i EndNote og litteratursøgning.Redaktør