Forskningsstrategisk Råd

​Det forskningsstrategiske råd er nedsat for at styrke Rigshospitalets samlede forskningsmæssige position. Fokus er på det elitære, og rådet er forpligtet på hospitalsperspektivet og er nedsat for at åbne endnu flere muligheder for, at Rigshospitalet som samlet hospital kan byde ind og prioritere større forskningssatsninger.

Rådets opgaver

  • Strategisk rådgivning af direktion og centerledelseskreds om hvordan Rigshospitalet og RegionH samlet bliver stærkere på forskningsområdet – nationalt og internationalt.
  • Stille konkrete forslag til direktionen om større tværgående forskningsmæssige satsninger og kommende muligheder nationalt og internationalt, så Rigshospitalet og RegionH kan komme på banen i rette tid.
  • Rådgivning og bistand til direktion og centerledelser i spørgsmål angående den overordnede handlingsplan for forskning. I samarbejde med Forskningsudvalget.
  • Bidrage til strategiformulering for tilvejebringelse af eksterne forsknings- og udviklingsmidler til Rigshospitalet. Dele viden om nye muligheder for projekter, ”funding” og nye tendenser i det fonds- og forskningsmæssige landskab - regionalt, nationalt og internationalt. Dette arbejde koordineres med Kontaktudvalget.
  • Vurdering af konkrete forslag og idéer fra hospitalet om større tværgående forskningssatsninger. Alle ansatte kan stille forslag til rådets vurdering ud fra en nærmere beskrevet og ubureaukratisk procedure. Forslagsstilleren inviteres til selv at fremlægge sit forslag på et rådsmøde.
  • Understøtte netværk, kendskab og se muligheder på tværs af stærke forskningsmiljøer og stærke kliniske miljøer på Rigshospitalet

Medlemmer

Formand
Professor Lars Køber
Tlf.: 5-2285

Direktionsrepræsentant
Vicedirektør Per Jørgensen
Tlf.: 5-5538

Formand for FU
Professor Bo Feldt-Rasmussen
Tlf.: 5-1019

Professor Anders Juul
Tlf.: 5- 1377

Professor Bente Klarlund Pedersen
Tlf.: 5-7797

Professor Kjeld Schmiegelow
Tlf.: 5-1357

Professor Liselotte Højgaard
Tlf.: 5-4012

Professor Henrik Kehlet
Tlf.: 5-4774
Redaktør