Forskningsmidler

​Se seneste opgørelse af eksterne forskningsmidler.

​​​​​​​​​

 ​​Eksterne forskningsmidler 2015 (mio kr.)

Saldo primo​- 786 *
udgifter​ 589​
​indtægter- 630​
​Saldo ultimo​- 827

​* i primosaldo indgår mio kr. - 85 som vedrører forskningsmidler tilført fra Glostrup Hospital ifbm. fusionen. 

​Interne forskningsmidler 2015

Den interne forskning i 2015 er opgjort til 541,371 mio. kr.. 

Læs mere om forskning i Region Hovedstaden ​​

Redaktør