Symposium for fysio- og ergoterapeuter på tværs af sektorer

Tidspunkt Ikon
Dato: 26-10-2022
Tid: 8:00 - 16:00
Sted

Rigshospitalet - Blegdamsvej, Auditorium 1, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø​

Tilmelding

​Deltagelse kræver tilmeldng via Kursusportalen.

​​​

Titel: Symposium - Forskning og udvikling på tværs af sektorer i fysio- og ergoterapi i Region Hovedstaden

For 10. gang arrangerer hospitalerne i Region Hovedstaden symposium for fysio- og ergoterapeuter ansat på hospitaler og i kommuner i Region Hovedstaden med præsentation af forskningsprojekter. 

Målet med dagen er at fysio- og ergoterapeuter får mulighed for at præsentere afsluttede, igangværende eller påtænkte forsknings- og udviklingsprojekter for kolleger, for at fremme videndeling, samarbejde og netværksdannelse. Derudover har vi inviteret nogle key note speakers som vil formidle erfaring og viden om forskning på tværs af sektorer. 

Key note speakers :
Vi har inviteret dygtige key note speakers, som I kan læse nedenstående. Herudover vil der være en masse spændende oplæg fra fysio- og ergoterapeuter fra hospitalerne og kommunerne i regionen. 

- ”Forskning og udvikling i samspil mellem hospital og kommune” ved Thomas Maribo, forsk​ningsleder for Rehabilitering og Sygefravær, DEFACTUM, Region Midtjylland, Regionshuset Aarhus. 

- “Tværsektoriel forskning – erfaringer fra forskning i samarbejde med hospitaler, kommuner og almen praksis” ved sektionschef og specialkonsulent Michaela Louise Schiøtz samt seniorfor-sker Julie Grew, sektion for Tværsektoriel, Forskning, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Redaktør