Konference: Børn og unge med erhvervet hjerneskade

Tidspunkt Ikon
Dato: 14-11-2022
Tid: 9:00 - 16:00
Sted

​Rigshospitalet, Auditorium 1, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Tilmelding

Link til program og tilmelding. Tilmelding lukker den 7. november 2022

​National konference for dig, der til daglig arbejder med rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade. På konferencen vil vi dele vores viden og erfaringer inden for området. Konferencen bliver samtidig et kick-off for et nyt landsdækkende tværfagligt netværk, som du kan blive en del af.

Konferencen er arrangeret af Hjerneskadeforeningen, Hjerneskadecenter Virum, Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering og Videnscenter for Neurorehabilitering. 

På konferencen gør vi status på neurorehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade, og dét vi ved om indhold og effekt af neurorehabiliteringen.

Vi gør også status på, hvad vi ved om målgruppen i Danmark, og hvordan barnet/den unge og familien kan inddrages i neurorehabiliteringen. Konferencen er samtidig afsæt for dannelsen af et nationalt netværk i 2023 på tværs af fag og sektorer for fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Formålet med netværket er at styrke og udvikle rehabiliteringsforløbet. Netværket vil give mulighed for at dele faglig viden, erfaringsudveksle og udbygge samarbejdet på tværs af enheder og sektorer.

Målgruppe: 

Fagprofessionelle på hospitaler, i kommuner og private institutioner som arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade. Dette kan være ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, logopæder, læger, neuropsykologer, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, socialrådgivere, ledere, kvalitets- og udviklingspersonale med flere.

På konferencen får du som deltager:

  • Nyeste viden om rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade 
  • Nyeste viden om populationen børn og unge med erhvervet hjerneskade i Danmark, herunder beskrivelse af rehabiliteringsforløbet
  • Nyeste viden om inddragelse af barnet/den unge og familien i rehabiliteringen samt deres behov
  • Mulighed for at netværke
  • Mulighed for at blive involveret i etablering af det kommende nationale tværfaglige netværk

Praktisk:

Pris: 350,00 
Tilmelding lukker: 7/11-2022
Redaktør