Symposium: Søvn, døgnrytme og træthed i neurorehabilitering

Tidspunkt Ikon
Dato: 01-12-2022
Tid: 11:30 - 15:45
Sted

Rigshospitalet, Glostrup - Auditorium A, Valdemar Hansens Vej 1, 2600 Glostrup

Træthed, søvn- og døgnrytmeforstyrrelser er hyppige og komplekse problemstillinger i neurorehabilitering. De kan påvirke hinanden indbyrdes og have stor betydning for funktionsniveau og udbyttet af rehabiliteringsindsatser.
Det er vanskeligt at definere, afgrænse og måle træthed ved erhvervet hjerneskade.

Der er tætte sammenhænge mellem træthed, søvn, døgnrytme, lyseksponering, kognitive vanskeligheder m.m. Samspillet kan have store komplikationer for tilrettelæggelse af rehabilitering og behandling.

På symposiet præsenteres du som deltager for:
Nyeste forskning om træthed, søvn og døgnrytme ved erhvervet hjerneskade, herunder:
Udredning af træthed
Seneste forskning om træthed i Norge
Sammenhænge mellem søvn, døgnrytme og træthed
Betydningen af lys for søvn, træthed og andre symptomer
Hør oplæg ved blandt andet professor Anners Lerdal, Universitetet i Oslo (UiO) og lektor Lisa Wu, Aarhus Universitetshospital (oplæggene er på engelsk).

Praktiske oplysninger:
Vi opfordrer til, at man som deltager kommer kl. 11.30.
Mens der spises frokost, vil der være et oplæg, som faciliterer til drøftelser på tværs. Drøftelserne tager udgangspunkt i dagens emne og vil foregå i mindre grupper.
Der samles op på drøftelser på tværs kl. 15.00 - 15.30 jf. programmet.

Målgruppe:
Primært neuropsykologer og læger på hospitaler, i kommuner og private institutioner, som arbejder med personer med erhvervet hjerneskade samt andre fagprofessionelle med interesse for træthed og søvn.

Arrangør:
Videnscenter for Neurorehabilitering

Se programmet, og tilmeld dig via Conference Manager

Tilmelding lukker: 27. november 2022


Redaktør