Symposium: Cancer i graviditeten

Velkommen til det første nationale symposium om Cancer i graviditeten – en kompleks håndtering af to liv.​

Tidspunkt Ikon
Dato: 28-04-2022
Tid: 9:30 - 17:00
Sted

Auditorium 2, Blegdamsvej

Tilmelding

Alle er velkomne. Tilmelding på mail: Cipvidenscenter.rigshospitalet@regionh.dk senest d. 14. april 2022. Deltagelse er gratis.

​​

Formål: Forbedret og individualiseret behandling og rådgivning af gravide patienter med cancer samt etablering af et nationalt videnscenter. 

Håndteringen af gravide med cancer repræsenterer et klinisk og etisk dilemma i forsøget på at tilgodese både mor og barn. 
Gravide med cancer blev tidligere tilrådet at afbryde graviditeten, forløse barnet prætermt medførende øget risiko for neonatal morbiditet og mortalitet, alternativt udskyde den onkologiske behandling til efter fødslen med risiko for forværret maternel prognose.

I De sidste 15 år er der sket et paradigmeskifte indenfor håndtering af gravide med cancer. Dette skyldes hovedsageligt, at den tilgængelige litteratur ikke har kunne påvise skadelige påvirkning af barnet, når deres behandles med visse former for kemoterapi og kirurgi i graviditeten efter 1. trimester. I Danmark har Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG) siden 2004, anbefalet samme behandling til gravide som ikke gravide med brystkræft. Selvom det er 16 år siden, mødes den gravide stadig med tvivl om udredning, stadieinddeling og onkologisk behandling samt håndtering under graviditeten. 

Cancer i graviditeten er sjældent forekommende, og i Danmark diagnosticeres ca. 60 gravide kvinder med cancer hvert år. Den enkelte behandler vil ofte have begrænset viden om håndtering af denne komplekse tilstand. Udredning, cancerbehandling og samtidig håndtering af graviditeten samt familiedannelse kræver en højt specialiseret og tværfaglig indsats. 

Et mulitidisciplinært team er derfor essentielt i håndteringen af den gravide med cancer. Vi ønsker at oprette et nationalt videnscenter bestående af repræsentanter fra kirurgiske specialer, onkologer, hæmatologer, radiologer, pædiatere og obstetrikere som kan tilbyde vejledning til klinkere i Danmark. I de tilfælde, hvor international rådgivning kan blive nødvendig, vil det danske nationale videnscenter samarbejde med det internationale netværk, the Advisory Board on Cancer in Pregnancy (AB-CIP.org) som blev etableret i 2021. Det nationale videnscenter og internationale samarbejde forventes at bidrage med nyeste ekspertviden, så hver enkelte gravide, cancerramte kvinde får den optimale udredning og behandling under hensyntagen til det nyfødte barn.​Redaktør