Masterclass om demens med James Rowe

Kom til masterclass og diskuter diagnostisk udredning af demens med James Rowe, der er professor i kognitiv neurologi på University of Cambridge og overlæge på Cambridge Memory Clinic. 

Tidspunkt Ikon
Dato: 20-03-2020
Tid: 9:30 - 15:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Auditorium 2, Blejdamsvej

Tilmelding

​Tilmelding via www.videnscenterfordemens.dk Professor James Rowe indleder dagen med foredraget: 

“Imaging frontotemporal dementia – not what to see, but why?”

Herefter præsenteres cases med forskellige sjældne og atypiske diagnostiske problemstillinger. Deltagerne inviteres til at diskutere diagnostiske overvejelser og udrednings-strategier med James Rowe. Redaktør