AFLYST: Klinisk uddannelse nu og i fremtiden

​Denne konference sætter et endeligt punktum for forskningsprojektet PÅ TVÆRS (2015–2019) ved at formidle den viden og de erfaringer projektet har gjort sig.

Tidspunkt Ikon
Dato: 26-03-2020
Tid: 8:30 - 15:15
Sted

​Auditorium 1, Blegdamsvej

Tilmelding

​Tilmelding Via kursusportalenKonferencedagens formiddag har fokus på temaet klinisk uddannelse og læring mens eftermiddagen tematiserer professionsidentitetsdannelse i et uddannelsesperspektiv.

Moderator for dagen: Helen Bernt Andersen, Rigshospitalets direktion

Program

8.30 - 9.00 Ankomst - Kaffe og croissant

9.00 - 9.20 Velkomst v/ Helen Bernt Andersen, projektejer og Betina Wilhjelm, projektleder PÅ TVÆRS

9.20 - 9.40 Simulation – Hvad kan det tredje kliniske læringsrum? v/ Anne Frandsen, Klinisk uddannelsesansvarlig, Rigshospitalet

9.40 - 10.00 Hvem har nøglen til medicinrummet? v/ Lis Suhr, Klinisk uddannelsesansvarlig og Betina Wilhjelm, Koordinerende klinisk uddannelsesansvarlig spl., Rigshospitalet

10.00 - 10.30 Fagkultur og læring v/ Malene Kjær, Post.doc., Aalborg Universitet

10.30 - 10.50 Pause - Kaffe med sødt

10.50 - 11.20 Forandring og stabilitet i det kliniske læringsrum v/ Kristian Larsen, Seniorforsker, UCFS

11.20 - 12.05 Plejelogikker i klinisk uddannelse v/ Mari Holen, Lektor, RUC

12.05 - 12.35 Frokost

12.35 - 13.20 Jeg skal bare være et godt sted med en god personalegruppe
- Sygeplejeprofessionsidentitet anno 2020 v/ Sine Lehn-Christiansen, Lektor, RUC

13.20 - 13.40 PRM-modellen – Støtte til klinisk beslutningstagen v/ Bettina Poulsen, Klinisk underviser, Rigshospitalet

13.40 - 14.00 Sundhedsfaglig supervision – Hvordan understøttes dannelsen af en professionsidentitet? v/ Bolette Holck, Uddannelseskonsulent, Rigshospitalet

14.00 - 14.25 Pause - Kaffe og kage

14.25 - 14.55 Hvad kan jeg blive og hvem vil jeg være?
- Centrale dynamikker i skabelsen af professionsidentiteten hos de nye velfærds-
professionelle v/ Nana Katrine Vaaben, Docent, KP

14.55 - 15.10 Farvel til PÅ TVÆRS, Goddag til MINERVA v/ Mari Holen og Sine Lehn-Christiansen

15.10 - 15.15 Farvel og tak for i dag v/ Helen Bernt Andersen
Redaktør