Ph.d. forsvar: Freja Bach Kampmann

Tidspunkt Ikon
Dato: 29-11-2019
Tid: 10:30
Sted

DTU. Building 202, room R8108

Tilmelding

​Ingen tilmelding. Alle er velkomne

Fetal programming of dietary intake, body composition, and cardiometabolic health in children and adolescents.


Ph.d. afhandlingen er et samarbejde mellem DTU og Rigshopsitalet.

Summary

Gennem de sidste årtier er antallet af personer med overvægt og type 2 diabetes (T2D) nået epidemiske niveauer på verdensplan og udgør en trussel mod den globale sundhed.

En tidlig opsporing af individer i særlig risiko for T2D og identifikation af faktorer, der medierer og prædikterer T2D, er derfor afgørende for at bremse denne tendens.

T2D er en kompleks sygdom, som forårsages af et samspil mellem genetiske og miljømæssige faktorer, hvoraf også miljøet i fosterlivet menes at spille en væsentlig rolle.

Tidligere studier har vist, at både underernæring, overernæring samt eksponering for graviditetsdiabetes (GDM) i fostertilstanden øger risikoen for at udvikle metaboliske sygdomme, herunder T2D, senere i livet.

Formålet med Ph.d.-afhandlingen var at afdække potentielle negative effekter af at være født med hhv. lav og høj fødselsvægt og / eller være eksponeret for GDM i fosterlivet. Herunder at undersøge kostvaner, kropssammensætning, og metaboliske markører i barndommen og teenageårene, alt sammen faktorer som kan øge risikoen for at udvikle T2D senere i livet. Ydermere undersøgte vi potentielle mekanismer, der kunne være medforklarende til den øgede risiko for T2D hos børn født af GDM mødre.

Vi fandt at:
  • piger, der var født med lav fødselsvægt, havde mere usunde kostvaner sammenlignet med piger, der var født med en normal fødselsvægt. 
  • Dette viste sig i et større indtag af tilsat sukker og et lavere indtag af kostfibre, grøntsager og essentielle umættede fedtsyrer. Der var ingen forskel på kostindtaget hos drenge. 
  • de børn, der var født små, forblev små, og de børn der var født store, forblev store, men vi fandt ingen sammenhænge til en forværret metabolisk profil eller kropssammensætning i alderen 9-16 år sammenlignet med børn, der var født med normal fødselsvægt. Derimod fandt vi, at børn, der har været eksponeret for GDM, udviste tegn på en usund metabolisk profil, inklusiv højere faste glukose-, og insulinniveauer samt en øget prævalens for overvægt / fedme, hvilket var uafhængig af, om de var født med hhv. lav eller høj fødselsvægt. 
  • i forhold til cirkulerende hormoner havde børn født af GDM mødre højere niveauer af leptin og lavere niveauer af adiponektin og fibroblast growth factor 21 (FGF21). 
  • Leptin og adiponektin niveauerne var associeret med en forringet glukose metabolisme, insulin resistens og en usund kropssammensætning. 

Fra denne afhandling kan det dermed konkluderes, at der eksisterer kønsforskelle i forhold til at være født med lav fødselsvægt og kostvaner senere i livet, og at det at være født af en mor med GDM betyder mere for barnets metaboliske helbred end selve fødselsvægten. Et højere leptin niveau og et lavere adiponektin niveau hos børn født af mødre med GDM, kan være en mulig mekanisme bag disse børns øgede risiko for senere udvikling af fedme / T2D.


Redaktør