Konference: Demens og teknologi

​​På denne konference sætter vi fokus på den borgernære teknologi, dvs. teknologi, som bruges af eller sammen med mennesker med demens.

Tidspunkt Ikon
Dato: 29-11-2019
Tid: 10:00 - 16:00
Sted
​Auditorium 1, Blegdamsvej
Tilmelding

​​Tilmelding påkrævet

Målgruppe

Fagpersoner, forskere og ledere, der interesserer sig for teknologi til mennesker med demens.

Om konferencen

Der bruges i stigende grad teknologi inden for demensområdet. Det er fx teknologi, der er målrettet det enkelte menneske med demens, teknologi, der understøtter pårørendes ressourcer eller teknologi, der anvendes af professionelle i arbejdet med aktivitet, omsorg og pleje af mennesker med demens.

Teknologi kan være gavnlig i mange sammenhænge, men det er vigtigt, at der er fokus på forskning, viden og debat om bl.a. udvikling, implementering samt etiske udfordringer ved brug af teknologi. Gennem oplæg og debat sætter vi fokus på nuværende løsninger, fremtidsperspektiver og udfordringer i forbindelse med teknologi til mennesker med demens. Der vil bl.a. blive drøftet brugerinddragende design, metoder til implementering og måling af effekt samt etiske dilemmaer. Dele af programmet og debatten foregår på engelsk. 

Program

Blandt oplægsholderne er Franka J. M. Meiland, psykolog, ph.d., VU University Medical Center, Holland med foredraget: “Present state and future perspectives of technology for people with dementia”.

Det fulde programmet offentliggøres:
Redaktør