Tiltrædelsesforelæsning: professor Marianne Benn

Professor Marianne Benn fortæller om translationel medicin i forbindelse med hjerte-kar sygdomme.

Tidspunkt Ikon
Dato: 14-06-2019
Tid: 14:00 - 17:00
Sted

Auditorium 1, opgang 44, Blegdamsvej

Tilmelding

​Ingen tilmelding. Alle er velkomne

​Titel på forelæsningen: ”Translationel Medicin – risikofaktorer og kardiovaskulær sygdom”

Med afsæt i sin forskning vil Marianne Benn fortælle om translationel medicin i forbindelse med hjerte-kar sygdomme. Den translationelle medicin undersøger biomarkørers anvendelse til klinisk brug. 

I sin forskning kombinerer Marianne Benn data fra store befolkningsundersøgelser med offentligt tilgængelige data fra biobanker. Derefter undersøges om biomarkørerne har virkning på en given sygdom, og om der kan identificeres grupper af personer, der har for eksempel en meget høj risiko for en given sygdom, har gavn af en specifik behandling eller vil få bivirkninger ved behandling. Forskningsfeltet har dermed potentiale til at understøtte forebyggende translationel og personlig medicin til gavn for patienter og samfundet. 

Efter tiltrædelsesforelæsningen er der reception fra kl. 15-17 i Direktionens repræsentationslokaler, Ester Møllers Vej 1, Opgang 11, 5. sal. 

Læs mere om Marianne Benns nye professorat her.


Redaktør