Forskningskonference om metoder til demensudredning

​Gennem de senere år er der kommet flere nye parakliniske undersøgelsesmetoder til brug ved undersøgelse af demens bl.a. på biomarkørfronten. Det gælder i særdeleshed inden for billeddiagnostik, hvor flere nye PET ligander nu gør det muligt at visualisere både aflejringer af amyloid og tau i hjernen.

Tidspunkt Ikon
Dato: 24-11-2017
Tid: 10:00 - 16:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​​Auditorium 1, Rigshospitalet, Blegdamsvej 

Tilmelding

​​Frist for tilmelding: 10. november 2017

​Vi sætter fokus på den nyeste viden inden for nogle af disse diagnostiske metoder og diskuterer brugbarheden af disse. 

Konferencen vil også omhandle forskellige diagnostiske faldgruber, og endelig vil organiseringen af diagnostikken blive diskuteret på baggrund af udenlandske undersøgelser. 

OPLÆGSHOLDERE 

  • Velkomst ved Gunhild Waldemar, professor, centerchef, Nationalt Videnscenter for Demens
  • Rigshospitalet TAU imaging in dementia, ved Oskar Hansson, associate professor, Clinical Memory Research, Lund University 
  • Amyloid som sygdomsmarkør ved Alzheimers sygdom, ved Steen Hasselbalch, professor, Nationalt Videnscenter for Demens 
  • Rigshospitalet FDG PET/MR skanning ved demens – hvad ved vi, og hvordan bruger vi det? Ved Ian Law, professor, PET- og cyklotronenheden 
  • Rigshospitalet Dementia care in networks: Organizing, evaluation and follow up from a complexity science perspective ved Marcel Olde Rikkert, geriatrician and professor, Chair Department Geriatrics & Radboudumc Alzheimer Centre, Nijmegen
  • The Netherlands Case-finding in the GP setting and standardized assessments at memory clinics – a Swiss experience ved Andreas Monsch, professor, University Center for Medicine of Aging, Basel, Schweiz 
  • De første resultater fra DanDem – den landsdækkende kvalitetsdatabase for demensudredning ved Peter Johannsen, overlæge, Nationalt Videnscenter for Demens, formand for DanDems styregruppe 

MÅLGRUPPE

Personer som har erfaring med eller interesse for forskning. Det kan fx være læger, psykologer, sygeplejersker, demenskoordinatorer og demenskonsulenter samt andre fagpersoner, der arbejder med demens.

Redaktør