Dr. John Peterson Myers: Endocrine disrupters in plastics and other industry products

​Foredrag med Dr. John Peterson Myers, biolog og grundlægger af Environmental Health Sciences; en non-profit organisation grundlagt i 2002 med det formål at øge den offentlige forståelse af, hvordan miljøfaktorer påvirker menneskers sundhed.

Tidspunkt Ikon
Dato: 22-08-2017
Tid: 14:00 - 15:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Auditorium 2, Rigshospitalet Blegdamsvej

Tilmelding

​Ingen tilmelding. Alle er velkomne.

Dr. John Peterson Myers' arbejde har primært fokuseret på effekter af hormonforstyrrende stoffer på menneskers sundhed.

I 1996 skrev Pete Myers sammen med medforfattere Theo Colborn og Dianne Dumanoski den populærvidenskabelige bog 'Our Stolen Future’. Bogen beskriver det videnskabelige grundlag for bekymringen for, hvordan miljøforureninger påvirker fostrets udvikling og dets vækst og reproduktion. På grund af den potentielt særligt følsomme periode under fosterudviklingen foreslog forfatterne, at timingen af eksponering er lige så vigtig som dosis.

For nylig blev Pete Myers tildelt The Endocrine Society pris for ’Outstanding Public Service’ for hans bidrag til at øge den globale bevidsthed om hormonforstyrrende kemikaliers sundhedseffekter.

Foredraget foregår på engelsk.

Se en uddybende beskrivelse af foredraget


Redaktør