​​​​​​

Cerebrovaskulær Forskningsgruppe

Cerebrovaskulær Forskningsgruppe i Afdeling for Hjerne og Nervesygdomme forsker i sygdomme i hjernens kar inkluderende forekomst af stroke, udredning, nye behandlingsmuligheder, rehabilitering, og hvordan man sikrer inddragelse af patient og pårørende.


Forskningsgruppen er fysisk på begge matrikler, Rigshospitalet, Blegdamsvej og Enhed for Klinisk Stroke forskning, Rigshospitalet, Glostrup, og vi deltager i relevante projekter på begge matrikler. 

Forskningsområder

Epidemiologi og primær forebyggelse af apopleksi/stroke

Vores forskningsgruppe har nationalt og internationalt samarbejde med andre forskningsgrupper om risikofaktorer og forekomst af apopleksi (epidemiologi). Adgang til Dansk Stroke Register og andre nationale databaser er unik og giver mulighed for detaljerede analyser af en stor stroke population, komorbiditeter, farmakologisk behandling og langtidsprognose.

Neuroradiologisk udredning og behandling 

Vi deltager i udvikling af forbedrede scanningsprotokoller, herunder brug af kunstig intelligens. Akut behandling af iskæmisk apopleksi omfatter intravenøs trombolyse, endovaskulær mekanisk fjernelse af karokklusioner, akut håndtering af blodtryk, screening for koagulationsforstyrrelser og kardiel emboli, cervikal arteriesygdom såsom åreforkalkning og dissektion osv. 
 
I den akutte fase fokuserer vi på biomarkører, nær infrarød spektroskopi under revaskularisering ved blodprop i hjernens store arterier, patofysiologi, klassifikation og søvnforstyrrelser.

Børn og Cerebrovaskulære Sygdomme

Vi har et tæt samarbejde med neuro-pædiatrisk afdeling, RH, med henblik på akut udredning og behandling af apopleksi, samt andre cerebrovaskulære sygdomme hos børn og unge (fra ca 1 måned til 18 år). Hvert år er der omkring 30 børn, der får apopleksi, og ca. 10 gange så mange, hvor man mistænker akut apopleksi på baggrund af barnets symptomer. Har de ikke apopleksi, er der ofte tale om andre alvorlige neurologiske tilstande, som kræver akut behandling. Vi har etablerede databaser, der muliggør detaljerede undersøgelser af faktorer forbundet med udfald efter apopleksi hos børn.

Neurorehabilitering 

Vores gruppe er banebrydende inden for klinisk forskning i virkning af naturalistisk lys hos patienter med apopleksi, indlagt i neurorehabiliterings forløb. 

I rehabiliteringsfasen er vi involveret i PET-scanning af patienter med blodprop i hjernens store arterier for at belyse neuroplasticitet. 

Patient- og pårørende involvering

Vi har udarbejdet og evaluerer et redskab til personliggjort information, arbejder med optimale metoder til  kommunikation med afasi- og kognitivt svækkede stroke patienter, og tester et nyt instrument, til brug inden ambulant opfølgning.

Kliniske forsøg 

Vi deltager i nationale og internationale kliniske lægemiddel- og -udstyr fase II- og III-forsøg samt i observationsstudier.​   

Gruppeledere og post.doc's

  • Gruppeleder, Rigshospitalet, Glostrup: Helle Klingenberg Iversen, dr. med, klinisk lektor. 
  • Gruppeleder, Rigshospitalet, Blegdamsvej: Thomas Truelsen, ph.d., dr. med, klinisk lektor. 
  • Post doc. Anders Sode West, ph.d. Betydning af naturligt lys
  • Post doc. Mia Ingerslev Loft, ph.d., MScN, kinisk sygeplejespecialist, leder af sygeplejeforskning ved Afdeling for Hjerne og Nervesygdomme, Rigshospitalet, adjunkt ved  Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Samarbejdspartnere 

  • Rigshospitalet: Afdeling for Røntgen og Skanning, Neuro-interventionelt team, Dansk Center for Søvnsygdomme, Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin​, Afdeling for Klinisk Biokemi, Neuropædiatrisk afdeling og Neurobiologisk Forskningsenhed. Klaus Hansen, Team Leader, endovaskulær beh​andling 
  • Andre: The Global Burden of Disease group, Seattle, WA, USA. Martin J O’Donnell, PhD, Population Health Research Institute, McMaster University, Hamilton, ON, Canada. Søren Paaske Johnsen, PhD,  professor, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjeneste, Klinisk medicinsk afdeling, Aalborg Universitet. Marie Louise Nørredam, PhD, Professor, Dansk Center for Migration, Etnicitet og Sundhed, Afdeling for sundhedstjenesteforskning. Klinisk medicinsk afdeling, Københavns Universitet.
Redaktør