​​​​​​

Personalized Neurosurgery Research Center

​The Personalized Neurosurgery Research Center (PERNS) er den overordnede struktur for kliniske og translationelle forskning i Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi. PERNS sammenkobler klinisk neuroforskning med preklinis​k videnskab. ​

 

Vigtigste forskningsområder 


  • Hydrocephalus via Copenhagen CSF Study Group
  • The personalized Meningioma Management Group
  • The Oncology Group, the Qualitative Research Group
  • The Danish Chronic Subdural Hematoma Study-group (DACSUHS)
  • Samt andre mindre forskningsgrupper til at omfatter alle aspekter af trauma, vaskulær og funktionel sygdomme indenfor hjerne- og nervekirurgien
Forskningsgrupperne er enten faste eller dannes ad hoc for at frembringe evidens og forståelse for behandlingen af neurokirurgiske patienter. 

Alle forskningsområder inkluderer klinisk forskning, kvalitative metoder, epidemiologi og neuropsykologi, som ledes af afdelingens forskere, mens billeddannelse (imaging), cellulær, molekylær og genetiske studier, patologi og macro-anatomi bliver dækket gennem tæt samarbejde med relevante afdelinger.

Læs mere 

Årsrapport for forskning i Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, 2021.pdf
Redaktør