​​​​​​​​

Nationalt Videnscenter for Demens, forskningsenheden

​Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) omfatter Hukommelsesklinikken, et nationalt videnscenter og en forskningsenhed, som udfører forskning I klinisk og translationel forskning I demens og neurogenetiske sygdomme.


Nationalt Videnscenter for Demens, ved Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet, og Københavns Universitet udfører klinisk og translationel forskning i demens og neurogenetiske sygdomme for at fremme mulighederne for forebyggelse, tidlig diagnostik og behandling og for at bedre livskvaliteten for patienterne.

Forskningsenheden er knyttet til Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, som modtager 1500-2000 nye patienter hvert år, hvoraf mange giver samtykke til at dele deres eventuelle biologiske materiale og data mhp. fremtidig forskning. Til NVD er også knyttet en klinisk forskningsenhed (Cllinical Trial Unit) som gennemfører lægemiddelforsøg og andre kliniske projekter. NVD koordinerer et national netværk for hukommelsesklinikker I Danmark og et mindre netværk for de 5 klinikker som er aktive deltagere I kliniske forsøg, som en del af Trial Nation Denmark.

NVD har gennemført 2 større multi-center, randomiserede, kontrollerede forsøg med hhv. psykosocial indsats og fysisk træning af patienter med Alzheimers sygdom. 

Til forskningsenheden hører et fuldt udstyret laboratorium hvor alle aspekter af celle – og molekylær-biologisk forskning kan udføres, herunder laboratorier klassificerede til arbejde med genetisk modificerede organismer (klasse I og klasse II). Vi har etableret standard procedurer til at udføre reprogrammering af fibroblaster til inducerede pluripotente stamceller, og til gen-editering med anvendelse af  CRISPR/Cas9 teknikken og differentiering af stamceller til f.eks. neuroner, mikroglia, astrocyter og organoider. Vi anvender disse celle-modeller til at forstå sygdomsmekanismer​. 

Dansk Demens Biobank (DDBB) indeholder prøver fra mere end 18.000 patienter henvist til hukommelsesklinikkerne ved Rigshospitalet og Sjællands Universitetssygehus i Roskilde. Fuld-blod, buffy coat, EDTA plasma, og serum samt spinalvæske fra ca. 25% af patienterne opbevares mhp. fremtidig forskning. Yderligere har vi fibroblast-kulturer fra udvalgte patienter. DDBB understøtter en lang række forskningsprojekter, nationalt og internationalt.

Forskningsområder 

 • Interventioner, epidemiologi og global sundhed - Professor, dr. med. Gunhild Waldemar Professor profil, læs mere
 • Tidlig diagnose, neuroimaging og biomarkører – Professor, dr. med. Steen G. Hasselbalch
  Professor profil læs mere
 • Arvelige sygdommme, og molekylære mekanismer ved neurodegeneration – Professor, PhD Jørgen E. Nielsen
  Professor profil, læs mere
 • Kognition og neuropsykologiske deficits – Lektor, cand. psyk. PhD Asmus Vogel
 • Tværkulturelle test og demens hos etniske minoriteter– Lektor, cand.psyk. PhD T. Rune Nielsen
 • Biomarkører – leder af Danish Dementia Biobank – cand. pharm. PhD Anja H. Simonsen
 • Neuropsykologiske test og “case-finding” instrumenter – cand.psyk. Kasper Jørgensen
 • Kliniske forsøg, Lewy Body Demens, Biomarkører – Klinisk forskningslektor, leder af CTU, MD, PhD, Kristian S. Frederiksen
 • Epidemiologi – post.doc., phd. Janet Janbek
 • Cellulær og molekylær biologi - Seniorforsker, PhD Patrick Ejlerskov

Økonomisk støtte

Videnscentret og den dertil knyttede forskning for at skabe evidens for Klinisk praksis I Danmark er støttet af Sundhedsministeriet. En lang række offentlige og private fonde støtter vores forskningsprojekter. Læs mere på NVD hjemmesiden i årsrapport

Internationalt samarbejde

NVD har stærke internationale samarbejder og har deltaget i flere større EU støttede konsortier, f.eks. PredictND, ERA-PERMED (EDAP-AD) og JPND (e.g. BiomarkAPD). NVD er medlem af det europæiske netværk for ekspertise centre i Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme (EADC), netværk for forskning i Demens med Lewy Bodies (E-DLB) og European Consortium on Cross-cultural psychology (ECCroN). NVD er også medlem af ERN-RND, et europæisk reference netværk etableret af EU for at støtte patienter og familier med sjældne neurologiske sygdomme, netværk for arvelig frontotemporal demens (GENFI).​ Med hensyn til psykosocial forskning er NVD medlem af det europæiske netværk InterDem, og vi koordinerer et lignende netværk nationalt i Danmark, DaneDem.

​Læs mere


Redaktør