​​​

Forskningsgruppen for smerte og palliative indsats

Vores team, som inkluderer flere specialer og professioner, fokuserer på klinisk forskning indenfor kroniske smerter og palliativ behandling.


Forskningsområder

Palliation til patienter med maligne eller non-maligne lidelser​​

Der har været en voksende bevidsthed om vigtigheden af at yde palliativ behandling og pleje til patienter med kræft og andre fremadskridende kroniske sygdomme, ikke kun i slutstadiet af sygdomsforløbet, men også i de tidlige faser. Dette forskningsområde har til formål at give viden om palliative behov hos patienter og deres pårørende/plejere med henblik på at udvikle og implementere interventioner og patientcentrerede plejeforløb. Forbedring af livskvalitet ved symptombehandling og lindring af lidelse er inkluderet i målene.​

Epidemiologi, diagnostik og behandling af smerter​

Dette forskningsområde kan give væsentlig information til klinikere og beslutningstagere om forebyggelse og behandling af non-maligne kroniske smerter. Epidemiologiske profiler af befolkningen, identifikation af risikofaktorer for kroniske smerter og tendenser for ordineret opioidforbrug i Danmark vil blive undersøgt. Den genererede information vil føre til udvikling af evidensbaseret medicin, kliniske retningslinjer og målrette områder indenfor forebyggende medicin.

Følgevirkninger af langtidsbehandling med opioider​

Den stigende frekvens af opioidordinationer til kroniske non-maligne smerter har medført andre problemer, inklusiv iatrogene bivirkninger, som også ses hos patienter med maligne smerter i langvarig opioidbehandling. Dette forskningsområde har til formål at undersøge virkningerne og konsekvenserne af langvarig opioidbehandling på suppression af immunsystemet og det endokrine system, kognitiv dysfunktion og opioidmisbrug.

Systematiske reviews for evidensbaseret praksis​

Vi har også fokuseret på udviklingen af systematiske reviews, som har til formål at forbedre sammenhæng i behandling og pleje. Dette ved at tilbyde evidensbaseret konsensus om interventioner med dokumenteret gavn og ved at modvirke ineffektive interventioner. De systematiske reviews har bidraget til kliniske retningslinjer, som også kan påvirke den offentlige politik ved at gøre opmærksom på andre sundhedsproblemer, utilstrækkelige ydelser, forebyggende indgreb, og som går ind for bedre levering af ydelser til dem som trænger.

Fondsstøtte

 • Novo Nordisk Foundation
 • Kræftens Bekæmpelse
 • EU Horizon

Forskergruppens medlemmer 

 • Suzanne Forsyth Herling (ph.d., seniorforsker, lektor)
 • Camilla Charlotte Lykke (ph.d., post doc. forsker)
 • Mark Puch Ørnskov (MNSc, ph.d.-student)
 • Per Sjøgren (DMSc, forsker)
 • Nina Lindgaard Petersen (MNSc, projekt sygeplejerske)​​

Primære samarbejdspartnere​

 • Annika von Heymann
 • Helle Pappot
 • Henrik Larsen
 • Mai-Britt Guldin
 • Nanna Ahlmark
 • Ola Ekholm
 • Rikke Skjøde Baes
 • Rune Vedelsdal
 • Stein Kaasa
 • Ulla Breitenstein Mathiesen
 • Ulrik Lassen


Redaktør