​​​​​​

Forskningsgruppe for intensiv- og akut neurologi

​ Vi undersøger mekanisker i hjernen, der fører til akut svækkelse af bevidstheden og kognitive funktioner, og hvad der skal til for at vende disse mekanismer​. 

​Patienter med akut hjerneskade har forskellige kognitive lidelser, fra konfusion til koma. Hvor forskning traditionelt fokuserer på de underliggende årsager til sygdom, såsom traumatisk hjerneskade eller apopleksi, undersøger vores forskningsgruppe specifikt de mekanismer i hjernen, der fører til akut svækkelse af bevidsthed og kognition, og hvad der skal til for at vende disse mekanismer. Akutte neurologiske skader, herunder akut forværring af etablerede neurologiske sygdomme, udgør den største andel af neurologiske hospitalsindlæggelser. Vi stræber derfor efter at bidrage til alle områder indenfor akut og intensiv neurologi.

Primære forskningsområder 

 • Vi forsker primært i koma og andre tilstande med nedsat bevidsthed og kognitive forstyrrelser efter akut traumatisk og ikke-traumatisk hjerneskade. Sidstnævnte omfatter hjerneskade relateret til cerebrovaskulær, infektiøs, metabolisk og autoimmun hjernesygdom, såvel som anoksisk hjerneskade efter hjertestop.
 • Anvendte metoder omfatter EEG, nær-infrarød spektroskopi (NIRS) -EEG, fMRI og automatisk pupillometri.
 • Koordinering af en taskforce bestående af 16 internationale komaeksperter, som identificerede de mest udfordrende diagnostiske og terapeutiske problemer hos patienter med koma og akut hjerneskade. Nu bygger vores forskningsgruppe på denne European Academy of Neurology-retningslinje ved at udforske nye metoder til at identificere og fremme genetablering af bevidsthedsfunktion hos patienter med akut hjerneskade.
 • I tillæg undersøger vi neurologiske komplikationer af COVID-19. Indlagte COVID-19-patienter har en høj byrde af akutte neurologiske skader, og COVID-19 fører også til betydelige kognitive og mentale problemer i den almene befolkning. 

Fondsstøtte 

 • Lundbeckfonden​
 • Novo Nordisk Fonden
 • Jascha Fonden
 • Offerfonden
 • Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning

Forskergruppens medlemmer

Moshgan Amiri (PhD student), Marwan H. Othman (PhD student), Pardis Zarifkar (PhD student), Costanza Peinkhofer (PhD student), Karen Irgends Tanderup Hansen (research student), Elisabeth W. Jacobsen (research student); og samarbejdspartnere indenfor og udenfor Rigshospitalet​.

T​ilknyttede forskere​​​

Anirban Dutta, Associate Professor, Department of Biomedical Engineering, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, NY, USA​

Samarbejdspartnere

​Vi har et veletableret samarbejde med intensivafdelingerne, afdelingerne for neurokirurgi, kardiologi, neuroanæstesiologi, radiologi og klinisk neurofysiologi, Neurobiologisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Center København, Datalogisk Institut ved KU og et stort internationalt komanetværk. ​​

 • Curing Coma Campaign, Neurocritical Care Society, USA
 • GIGA Coma Science, University of Liège, Belgium
 • Scientific Panel Coma and Disorders of Consciousness, European Academy of Neurology, Vienna, Austria
 • Department of Neurology, Charité Universitätsmedizin, Humboldt University, Berlin, Germany


Redaktør