​​​​

Bedøvelse og Intensiv Behandling

Vi forsker i bedøvelse og perioperativ behandling ved neurokirurgi, MR-skanning og interventionel neuroradiologi; intensiv behandling af svær akut hjerne- og rygmarvsskade; multimodal neuromonitorering og human-eksperimentelle modeller.​


Medicinsk speciale: neuroanæstesiologi​​​

Vores forskning har til formål at forbedre patientbehandlingen. Fokus er på bedøvelse og perioperativ behandling ved neurokirurgi, MR-skanning og interventionel neuroradiologi; intensiv behandling af svær akut hjerne- og rygmarvsskade; multimodal neuromonitorering og human-eksperimentelle modeller.

Vigtigste forskningsområder

 • Randomiserede kliniske forsøg, der skal forbedre behandlingen af patienter med svær akut hjerneskade og øvre rygmarvsskade. Aktuelle forsøg vedrører ketaminsedation til behandling af cortical spreading depolarisations (KETA-BID), grænser for blodtransfusion (TRAIN) og strategier for aftrapning af ekstern ventrikeldrænage (DRAIN).
 • Patofysiologi ved akut hjerneskade. Fokus på cerebrale autoreguleringsfortyrrelser, cortical spreading depolarisations, systemisk og cerebral glukosemetabolisme og nitrosativt/oxidativt stress. Herudover har vores gruppe stor interesse i avanceret multimodal neuromonitorering, både som forskningsværktøj og som klinisk monitoreringsmodalitet.
 • Fysioterapi, rehabilitering og konsekvenser af kritisk sygdom, herunder forskning i delir, tidlig mobilisering, dysfagi og langvarig kognitiv svækkelse.
 • Cerebrale effekter af general anæstesi med vægt på neuroplastiske forandringer induceret af general anæstesi hos frivillige raske forsøgspersoner.
 • Perioperativ behandling af neurokirurgiske patienter med fokus på hjernetumorkirurgi.

Forskergruppens medlemmer

Seniorforskere

 • Martin Kryspin Sørensen
 • Nicolai Lohse og Søren Bache

Postdocs

 • Laura Krone Larsen
 • Christian Gunge Riberholt (Afdeling for Hjerneskader)​

Ph.d.​​-studerende

Markus Harboe Olsen, Alexandra Vassilieva, Anton Lund, Trine Hjorslev Andreasen (Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi), Anne-Sophie Worm Fenger, Signe Janum Eskildsen (Afdeling for Ergo- og Fysioterapi), Tenna Capion (Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi), Sarah Pedersen (Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi), Signe Sloth Madsen og Elisabeth Kjær Madsen (begge tilknyttet Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Rigshospitalet Glostrup) 

Projektsygeplejersker

 • Helene Ravnholt Jensen (koordinator)
 • Ida Møller Larsen
 • Marie Baltser Jakobsen
 • Nils Lars Mikael Hedlund
 • Søren Røddik Ebdrup

Medicinstuderende

 • Isabella Ankerstjerne Carvalho
 • Frederik Madsen
 • Nohad El-Manzalawy
 • Anna Forsberg

Primære samarbejdspartnere

 • Tiit Mathiesen, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet
 • Marianne Juhler, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet 
 • Jane Skjøth-Rasmussen, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet
 • Daniel Kondziella, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme​, Rigshospitalet
 • Martin Fabricius, Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser, Rigshospitalet
 • Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk Forskningsenehd, Rigshospitalet
 • Mads Werner, Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet
 • Ronan Berg, Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Rigshospitalet
 • Bente Klarlund, Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
 • Christian Gluud, Copenhagen Trial Unit, Rigshospitalet
 • Rikke Krogh-Madsen, Infektionsmedicinsk Afdeling, Amager & Hvidovre Hospital
 • Signe Tellerup Nielsen, Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
 • Damian M. Bailey, The Neurovascular Research Laboratory, University of South Wales, UK


Redaktør