Presseklip om vores forskning


  
  
31-05-2022Mange bliver helt fri for migræne ved ny behandling (propatienter.dk 31-05)

Det internationale studie, ledet af professor ved Dansk Hovedpine Center, Messoud Ashina, viser at antallet af månedlige migrænedage og brugen af akut medicin reduceres ved forebyggende behandling med Qulipta (atogepant) 60 mg én gang dagligt. Deltagernes respons på behandlingen, steg i takt med behandlingsvarighed og varede ved efter 52 uger.​

Link til kilde: https://propatienter.dk/helbred/smerter/4352-naesten-hver-anden-bliver-helt-fri-for-migraene-ved-ny-behandling.html
30-05-2022Afprøver om kunstig intelligens kan forudsige risiko for hjertestop og stroke (medicinsktidsskrift.dk 30-05)
Ingeniører fra DTU og læger fra Rigshospitalet samarbejdet tæt omkring projektet ARTICHOKE STUDY og holder i det et skarpt fokus på værdien af forskningen, forklarer Klaus Fuglsang Kofoed, der er læge i Hjertecentret på Rigshospitalet. Forskerne udvikler AI-baserede algoritmer, som gør den kunstige intelligens i stand til at genkende hjertets forskellige delelementer på CT-scanninger.
Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/3831-afprover-om-kunstig-intelligens-kan-forudsige-risiko-for-hjertestop-og-stroke.html
30-05-2022Forskere kan vende op og ned på forståelsen af epilepsi (sundhedspolitisktidsskrift.dk 30-05)

​Målet med forskningen er at udvikle epilepsi- og depressionsbehandling, der er mere målrettet den enkelte patient samtidig give neurologerne et bedre udgangspunkt for at rådgive patienterne ikke bare i forhold til anfaldskontrol, men i forhold til alle de helbredsmæssige sider af epilepsien. 

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/6320-nyt-forskningsprojekt-kan-vende-op-og-ned-pa-forstaelsen-af-epilepsi.html
30-05-2022Forskningsprojekt vil afgøre om operation er bedst ved hjerteklapbetændelse (medicinsktidsskrift.dk 30-05)

​Der er ikke enighed om, hvorvidt den bedste behandling for patienter med betændelse i hjerteklappen er antibiotika eller operation i tillæg til antibiotika. Det skal et nyt forskningsprojekt være med til at afklare. I spidsen for forskningen står hjertelæge Emil Fosbøl fra Rigshospitalet.​

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/3833-forskningsprojekt-vil-afgore-om-operation-er-bedst-ved-hjerteklapbetaendelse.html
26-05-2022Nyt forskningsprojekt kan vende op og ned på forståelsen af epilepsi (neurologisktidsskrift.dk 26-05)

​Forskere ved Rigshospitalets epilepsiklinik leder i et nyt studie efter markører, der kan forudsige epilepsipatienters prrognose tidligt i forløbet. Studiet er et led i et stort forskningsprojekt, der kan føre til et paradigmeskift inden for behandling af epilepsi​.

Link til kilde: https://neurologisktidsskrift.dk/sygdomme/epilepsi/331-nyt-forskningsprojekt-kan-vende-op-og-ned-pa-forstaelsen-af-epilepsi.html
12-05-2022Stress gør ikke forældre til kræftramte børn fysisk syge (cancer.dk 12-05)
​En ny undersøgelse ser på om det psykiske pres forældre til kræftramte børn er under, kan gøre dem fysisk syge. Undersøgelsen er baseret på data fra forældrene til de 7.797 danske børn, som fik kræft i perioden 1998-2013. Selv om forældre til kræftsyge børn ikke har øget risiko for fysisk sygdom på grund af stress, viste undersøgelsen, at der alligevel er nogle forskelle i mellem helbredet i de familier hvor et barn får kræft, og dem uden.
Link til kilde: https://www.cancer.dk/nyheder/stress-goer-ikke-foraeldre-til-kraeftramte-boern-fysisk-syge-p3/
11-05-2022Kunstig intelligens kan forudsige, om patienters sclerose snart bliver værre (scleroseforeningen.dk 11-05)

I fremtiden vil en computer lynhurtigt kunne varsle sandsynligheden for, om en patients sclerose snart vil udvikle sig. ”Når en MS-patient ved første symptom kommer ind til en MR-scanning, så skal algoritmen ud fra en analyse af læsionen i hjernen udregne risikoen for udviklingen af en sygdomsfor­værring inden for to år,” siger Amalie Monberg, ingeniør og ph.d.-studerende ved Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin på Diagnostisk Center.​

Link til kilde: https://www.scleroseforeningen.dk/nyheder/kunstig-intelligens-kan-forudsige-om-patienters-sclerose-snart-bliver-vaerre
28-04-2022Mange bliver helt fri for migræne ved behandling med Qulipta (neurologisktidsskrift.dk 28-04)

Antallet af månedlige migrænedage og brugen af akut medicin reduceres ved forebyggende behandling med Qulipta (atogepant) 60 mg én gang dagligt, viser et nyt studie foretaget over en periode på 52 uger. Det internationale studie, som er ledet af professor ved Dansk Hovedpine Center på Rigshospitalet Messoud Ashina, inkluderede i alt 744 voksne deltagere.

Link til kilde: https://neurologisktidsskrift.dk/sygdomme/hovedpine-migraene/317-mange-bliver-helt-fri-for-migraene-ved-behandling-med-qulipta.html
26-04-2022Hjertebørn kæmper med psykiske senfølger (propatienter.dk 26-04)

​Børn født med hjertesygdom har op til dobbelt så høj risiko for at udvikle kognitive senfølger og psykosociale problemer, og der kan være en overset genetisk sammenhæng mellem børnenes hjertesygdom og deres mentale udfordringer. Vibeke Hjortdal, overlæge og professor i børnehjertekirurgi ved Rigshospitalet​, ønsker gennem et forskningsprojekt at udbrede den viden til hjertelæger (kardiologer) og praktiserende læger - og dermed sikre, at familierne ikke løber panden mod muren i sundhedsvæsenet.

Link til kilde: https://propatienter.dk/sygdomme/hjertekar/4265-hjerteborn-kaemper-med-psykiske-senfolger.html
25-04-2022Forskere vil forhindre, at patienter med akut blodprop i hjertet indlægges på intensiv (sundhedspolitisktidsskrift.dk 25-04)

”Når patienterne kommer ind med akut blodprop i hjertet, får de med det samme en ballonudvidelse, og de får indsat en eller flere stents. Men to til tre procent af de patienter, der ser ud til at være stabile efter behandlingen, bliver i de følgende døgn så ustabile, at de må indlægges på intensiv afdeling." Siger afdelingslæge Helle Søholm, Afdeling for Hjertesygdomme på Rigshospitalet. ​Studiet vil inkludere 100 patienter over de næste to år. 

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/6106-forskere-vil-forhindre-at-patienter-med-akut-blodprop-i-hjertet-indlaegges-pa-intensiv.html
19-04-2022Dansk forskning: Signifikant forskel på sclerose hos mænd og kvinder (sundhedspolitisktidsskrift.dk 19-04)

Studiet viser, at der ud over en veldokumenteret forskel i forekomsten af MS også er forskel på, hvordan sygdommen manifesterer og udvikler sig hos de to køn. Kvinder med multipel sclerose (MS) har særligt i de unge år mere inflammatorisk sygdomsaktivitet, end mænd med sygdommen. Mandlige MS-patienter oplever imidlertid hurtigere neurodegeneration og udvikling af alvorlige handikap.

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/6125-dansk-studie-signifikant-forskel-pa-sclerose-hos-maend-og-kvinder.html
11-04-2022Ny vaccineforskning: Kvinder og mænd er ikke lige godt beskyttede (berlingske.dk 11-04)

Laura Perez Alos er ph.d.-studerende ved Rigshospitalet og hovedforfatter på undersøgelsen, der er blevet udgivet i det akademiske tidsskrift Nature Communications.​ Studiet bidrager til muligheden for at kunne beregne, hvornår en person burde få et boosterstik mod coronavirus. Samtidig viser forskningen, at kvinder og mænd ikke er lige godt beskyttede.

Link til kilde: https://www.berlingske.dk/samfund/ny-vaccineforskning-kvinder-og-maend-er-ikke-lige-godt-beskyttede
08-04-2022Svampe får hjernen til at svinge i takt, bryde mønstre og skabe grobund for noget nyt (ugeskriftet.dk 08-04)

​Forskere har i et tværfagligt samarbejde på Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, afdækket de farmakologiske og neurobiologiske mekanismer ved psilocybin, hvordan stoffet virker i hjernen, og hvordan det resulterer i de forandrede tilstande, som folk oplever.

Link til kilde: https://ugeskriftet.dk/nyhed/svampe-far-hjernen-til-svinge-i-takt-bryde-monstre-og-skabe-grobund-noget-nyt
06-04-2022Hidtil største afsløring af generne bag Alzheimer (videnskab.dk 06-04)

I studiet, hvor man har identificeret dobbelt så mange områder i generne, end hvad der hidtil har været kendt, finder forskerne blandt andet, at problemer i immunforsvaret er en væsentlig risikofaktor. Studiet er publiceret i tidsskriftet Nature Genetics.​

Link til kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/hidtil-stoerste-afsloering-af-generne-bag-alzheimers-0
06-04-2022Banebrydende: Forskere vil kunne udpege personer i stor risiko for at få Alzheimers sygdom (propatienter.dk 06-04)

​Danske forskere har i et nyt, internationalt studie været med til at finde næsten alle de ændringer i generne, der kan udløse Alzheimers sygdom. Forskerne vil nu kunne finde ud af, hvem der har størst risiko for at få den frygtede sygdom - og den gode nyhed er, at det peger frem mod flere muligheder for både behandling og forebyggelse.​

Link til kilde: https://propatienter.dk/nyheder/4249-banebrydende-forskere-vil-kunne-udpege-personer-i-stor-risiko-for-at-fa-alzheimers-sygdom.html
06-04-2022Risikogener for Alzheimer kortlagt (videnscenterfordemens.dk 06-04)

​Professor Ruth Frikke-Schmidt, der er overlæge på Afdeling for Klinisk Biokemi på Rigshospitalet, har sammen med kolleger bidraget til studiet med mere end 10.000 genetiske undersøgelser. ”​Studiet kommer til at ændre den måde, vi forstår de underliggende årsager til Alzheimers demens”.

Link til kilde: https://videnscenterfordemens.dk/da/nyhed/risikogener-alzheimer-kortlagt
05-04-2022Danske forskere tæt på at løse gåden bag frygtet sygdom – kan blive et gennembrud i jagten på en kur (berlingske.dk 05-04)

​Det ligger i generne, og nu står det også klart, hvor man finder de største problemer i arvemassen, som kan bidrage til, at nogle af os har en øget risiko for at udvikle Alzheimers. Denne viden kan bane vej for en bedre hjælp mod den frygtede demenssygdom.​

Link til kilde: https://www.berlingske.dk/samfund/danske-forskere-taet-paa-at-loese-gaaden-bag-frygtet-sygdom-kan-blive-et
05-04-2022Nyt studie: Paracetamol kan forringe sædcellernes funktion (netdoktor.dk 04-05)

Studiet viser, at store mængder paracetamol ser ud til at ramme sædcellernes funktion og dermed muligvis evnen til at gøre en kvinde gravid. Studiet er publiceret i Human Reproduction og er det første studie, der viser en direkte effekt af paracetamol på sædceller hos mænd.

Link til kilde: https://netdoktor.dk/nyheder/nyt-studie-paracetamol-kan-forringe-saedcellernes-funktion.htm
01-04-2022Resultater fra studie om diabetesmedicin og misdannelser hos børn kræver flere undersøgelser  (diabetes.dk 01-04)

"Selvom studiet viser, at risikoen er 40 procent større, så er det altså stadig en lille risiko, fordi risikoen helt generelt er lille. Det handler om 75 børn i en periode på 20 år – og det er selvfølgelig 75 børn for mange" påpeger Tanja Thybo, forskningschef i Diabetesforeningen.

Link til kilde: https://diabetes.dk/nyheder/2022/resultater-fra-studie-om-diabetesmedicin-og-misdannelser-hos-born-kraever-flere-undersogelser
31-03-2022Bekymrende studie: Paracetamol kan ramme sædcellers funktion (ekstrabladet.dk 31-03)

I studiet, som er foretaget af forskere fra Rigshospitalet i samarbejde med franske kollegaer, viser resultater, at paracetamolen ophobes i sæden hos mændene. Det er metabolitterne, som paracetamol bliver omdannet til af sædcellerne, der udgør det store problem.

Link til kilde: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/bekymrende-studie-paracetamol-kan-ramme-saedcellers-funktion/9196102?ilc=c
31-03-2022Kunstig intelligens forudsiger hjertepatienters chance for at overleve (sundhedspolitisktidsskrift.dk 31-03)

​Forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet har udviklet en algoritme, som kan sortere i hundredvis af journaldata om hjertepatienter. Målet er, at læger nemmere kan vurdere en patients fremtidige risiko for død og dermed i højere grad tilrettelægge behandlingen for den enkelte patient.​

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/5999-algoritme-forudsiger-hjertepatienters-chance-for-at-overleve.html
30-03-2022Det­te af­gør, hvor læn­ge man har an­ti­stof­fer ef­ter cor­o­na-vac­ci­ne (propatienter.dk 30-03)

​Et dansk studie viser, hvor længe man har antistoffer efter vaccination mod corona. Tiden mellem vaccinerne, køn, alder og om man har haft corona spiller en rolle. Forskerne har målt på forskellige antistoffer samt undersøgt prøver taget før vaccination, tre uger, to måneder og seks måneder efter den første vaccination.​

Link til kilde: https://propatienter.dk/nyheder/4241-det-te-af-gor-hvor-laen-ge-man-har-an-ti-stof-fer-ef-ter-cor-o-na-vac-ci-ne.html
29-03-2022Mænds brug af diabetesmedicin kan give misdannelser hos børn (sdu.dk 29-03)

​Diabetespræparatet metformin kan være forbundet med risiko for misdannelser, hvis det indtages mens sædcellerne til en graviditet dannes, viser et stort dansk studie.

Link til kilde: https://www.sdu.dk/da/nyheder/forskningsnyheder/diabetesmedicin-kan-give-misdannelser-hos-boern
18-03-2022Senfølger er langvarige, men fortager sig (fysio.dk 18-03)

​200 patienter har deltaget i et opfølgningsforløb efter deres akutte sygdom​ i det tværfaglige forskningsprojekt SECURE. Studiet omfatter både patienter, der har været indlagt på intensiv, på medicinske afsnit og personer, der blot er podet positive for covid-19 uden indlæggelse.

Link til kilde: https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-2-2022/senfolger-er-langvarige-men-fortager-sig
12-03-2022Algoritme forudsiger hjertepatienters chance for at overleve (medicinsktidsskrift.dk 12-03)

​Forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet har udviklet en algoritme, som kan sortere i hundredvis af journaldata om hjertepatienter. Målet er, at læger nemmere kan vurdere en patients fremtidige risiko for død og dermed i højere grad tilrettelægge behandlingen for den enkelte patient.​

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/3647-algoritme-for-ud-si-ger-hjer-te-pa-tienters-chan-ce-for-at-over-le-ve.html
11-03-2022Genterapi giver patienter med medfødt øjensygdom synet tilbage (dagensmedicin.dk 11-03)

​12 patienter med den sjældne arvelige øjensygdom retinal dystrofi har med succes fået genterapeutisk behandling på Rigshospitalet med voretigen neparvovec, Luxturna.

Link til kilde: https://dagensmedicin.dk/genterapi-giver-patienter-med-medfoedt-oejensygdom-synet-tilbage/
02-03-2022Lad os tale om, hvordan p-piller fucker med den kvindelige hjernes serotoninsystem (sundhedspolitisktidsskrift.dk 02-03)

​P-piller er den mest anvendte præventionsform blandt danske kvinder, men pillernes neurospykologiske effekter har længe været underbelyste. Ny dansk undersøgelse viser, at pillerne synes at have en skadelig indflydelse på kvinders hjerner og psykiske sundhed, fortæller læge og ph.d.-studerende bag studiet i den glimrende, men foruroligende podcast "P-piller på Hjernen".​

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/5947-lad-os-tale-om-hvordan-p-piller-fucker-med-den-kvindelige-hjernes-serotoninsystem.html
26-02-2022Undersøgelser afdækker social ulighed i diagnostik og behandling af kræftsyge børn (haematologisktidsskrift.dk 26-02)

​Kræftsyge børn med forældre, der har en kort uddannelse eller er arbejdsløse, kan forvente en senere diagnose og et andet behandlingsforløb end børn af mere ressourcestærke forældre. Det viser to nye undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet.​

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/leukaemi/976-undersogelser-afdaekker-social-ulighed-i-diagnostik-og-behandling-af-kraeftsyge-born.html
25-02-2022Medier misforstår covid-forskning: Studie viser ikke, at et stort flertal af unge får senfølger af covid-19 (tjekdet.dk 25-02)

​ Ny forskning viser, at 62 procent af de covid-smittede unge døjer med senfølger i otte uger eller mere, efter de har haft coronavirus, skriver flere danske medier. Men udlægningen af studiets resultater er misvisende eller misforstået, for studiet viser også, at 57 procent af de unge, der ikke har haft covid-19, oplever lignende symptomer.

Link til kilde: https://www.tjekdet.dk/faktatjek/studie-viser-ikke-et-stort-flertal-af-unge-faar-senfoelger-af-covid-19
24-02-2022Selvbiografisk hukommelse nedsat tidligt ved Alzheimers sygdom (propatienter.dk 24-02)

​Svækkelse af personlige minder knyttet til et menneskes egen livshistorie – også kaldet selvbiografisk hukommelse – kan udgøre et tidligt symptom på Alzheimers sygdom. Det bekræfter nyt dansk studie, hvor alle patienter blev rekrutteret via Rigshospitalets Hukommelsesklinik.​

Link til kilde: https://propatienter.dk/sygdomme/demens/4096-selvbiografisk-hukommelse-nedsat-tidligt-ved-alzheimers-sygdom.html
1 - 30Næste
Redaktør