Presseklip om vores forskning


  
  
09-01-2023Epilepsi, astma, høretab: Stort alkoholindtag under graviditet kan give over 100 sygdomme (videnskab.dk 09-01)

"Man har tidligere godt vidst, at der har været en sammenhæng mellem alkoholindtag under graviditeten og eksempelvis epilepsi eller for tidlig fødsel hos børnene, men vi har for første gang dokumenteret, hvor høj risikoen faktisk er for denne gruppe kvinder," fortæller Marcella Broccia, der er børnelæge ved Rigshospitalet og førsteforfatter på det nye studie.

Link til kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/epilepsi-astma-hoeretab-stort-alkoholindtag-under-graviditet-kan-give-over-100-sygdomme
09-01-2023Gravides alkoholindtag kan give barnet over 100 lidelser (kristeligt-dagblad.dk 09-01)

"​Tidligere har man vidst, at alkohol skader fostret. Særligt hjernen er sårbar. Men det er nyt, at børnene er i risiko for at udvikle så mange sygdomme", siger Marcella Broccia, som er forsker, børnelæge på Rigshospitalet og hovedforfatter på studierne. "Alkohol er væsentligt mere skadeligt for fosteret, end vi hidtil vidste. Og jeg er bekymret for de børn, der fødes med de her skader", siger hun. Marcella Broccia vurderer, at 200 gravide med et skadeligt alkoholforbrug kun er "toppen af isbjerget".​​

Link til kilde: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/gravides-alkoholindtag-kan-give-barnet-over-100-lidelser
06-01-2023I 60 år har lægerne kølet patienter ned i lang tid. Nu viser forskning, at det behøvede de ikke (propatienter.dk 06-01)

De senere år har 36-37 grader i de første tre døgn været kutyme, men det viser et nyt, dansk studie, som er en del af BOX-studiet, baseret på 789 patienter nu, at der ikke er grund til. Det fortæller hovedforfatteren på studiet, Christian Hassager, der er overlæge på Afdeling for Hjertesygdomme, professor ved Københavns Universitet og formand for Hjerteforeningen.

Link til kilde: https://propatienter.dk/behandlinger/4753-i-60-ar-har-laegerne-kolet-patienter-ned-i-lang-tid-nu-viser-forskning-at-det-behovede-de-ikke.html
06-01-2023Forskere: Vi bør hjælpe flere af de hårdest ramte blærekræftpatienter til at få behandling (propatienter.dk 06-01)

​Der er flere årsager til, at en tredjedel af blærekræftpatienterne ikke modtager systemisk behandling, belyser et dansk studie af  medforfatter Helle Pappot, der er professor og ledende overlæge på Rigshospitalet. ”Vi har desværre en stor andel blærekræftpatienter, som ikke egner sig til kemo- eller immunterapi. Det er en udsat patientgruppe, men vi kan gøre nogle ting for dem, som kunne bidrage til, at også de kan få livsforlængende kemo- eller immunterapi,” siger Helle Pappot. ​

Link til kilde: https://propatienter.dk/behandlinger/4751-forskere-vi-bor-hjaelpe-flere-af-de-hardest-ramte-blaerekraeftpatienteer-til-at-fa-behandling.html
06-01-2023Ny genteknologi forudsiger lægemiddelrespons og -resistens hos brystkræftpatienter (sundhedspolitisktidsskrift.dk 06-01)

​En ny genteknologi kaldet CRISPR-Select kan forudsige, om en behandling mod brystkræft vil virke for den enkelte kvinde, viser forskning fra Københavns Universitet. På Rigshospitalet er lægerne nu i gang med at teste teknologien. ”Størstedelen af mutationerne, vi finder, kender vi ikke betydningen af. Det er ikke tilfredsstillende, og vi finder mutationer med ukendt betydning hver eneste dag. Så vi håber, at det er en metode, vi kan få gjort klar til klinisk brug inden længe," siger Maria Rossing, der er overlæge på Afdeling for Genomisk Medicin.

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/behandlinger/7185-ny-genteknologi-forudsiger-laegemiddelrespons-og-resistens-hos-brystkraeftpatienter.html
04-01-2023Ny viden viser vej til forebyggelse af fødselsdepression (sundhedspolitisktidsskrift.dk 04-01)

​Camilla Borgsted Larsen er læge på Afdeling For Hjerne- og Nervesygdomme, Neurocentret og forsker ved Københavns Universitet. I sit ph.d-projekt har hun undersøgt hippocampus’ rolle samt det kønshormonelle og såkaldte serotonerge systems påvirkning i forbindelse med fødselsdepressioner. “Formålet var at finde ud af, om hippocampus har en anden størrelse, når man lige har født sammenlignet med en kvinde, som er sund og rask og ikke lige har været gravid, samt om kønshormoner og serotonin spiller en rolle, og det viste sig, at en graviditet ikke giver de store ændringer på hippocampus sammenlignet med raske ikke-gravide kvinder,” siger Camilla Borgsted Larsen.​

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/helbred/6935-ny-viden-viser-vej-til-forebyggelse-af-fodselsdepression.html
03-01-2023Kongres for specialister i blodsygdomme kastede store og potentielt praksisændrende resultater af sig (sundhedspolitisktidsskrift.dk 03-01)

​ Martin Hutchings, overlæge på Afdeling for Blodsygdomme og ansvarlig for de hæmatologiske studier på Fase 1-enheden, er medforfatter på studiet, der udgår fra det europæiske MCL-netværk. Hans vurdering lød, at data fra Triangle var det største, der blev præsenteret inden for behandlingen af lymfomsygdomme på ASH i år.

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/behandlinger/7187-kongres-for-specialister-i-blodsygdomme-kastede-store-og-potentielt-praksisaendrende-resultater-af-sig.html
14-12-2022Relaps efter behandling med glofitamab er sjældent hos LBCL-patienter (haematologisktidsskrift.dk 14-12)

​”Glofitamab bliver givet i en tidsbegrænset periode på 12 serier à tre ugers varighed, hvorefter behandlingen afsluttes. Alligevel ser vi så mange patienter, der får komplet respons, og som lever uden recidiv i to til tre år. Det er en stor nyhed,” siger Martin Hutchings der er overlæge på Afdeling for Blodsygdomme og ansvarlig for de hæmatologiske studier på Fase 1-enheden.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/lymfoma/1115-relaps-efter-behandling-med-glofitamab-er-sjaeldent-hos-lbcl-patienter.html
14-12-2022Langtidsdata fra GLOW studiet: OS-gevinst ved targeteret kombinationsbehandling over for kemoimmunterapi (haematologisktidsskrift.dk 14-12)

​”Det er første gang siden publiceringen af data fra CLL11-studiet tilbage i 2014, at vi i et klinisk studie ser overlevelsesgevinst for patienter med CLL og betydende komorbiditet – her ved targeteret behandling over for kemoimmunterapi. Det gør selvfølgelig, at vi er nødt til at se på, om det giver mening at flytte ibrutinib plus venetoclax op som førstevalg," siger Carsten Utoft Niemann der eroverlæge på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/leukaemi/1118-langtidsdata-fra-glow-studiet-os-gevinst-ved-targeteret-kombinationsbehandling-over-for-kemoimmunterapi.html
14-12-2022Overlæge: Machine learning bliver det næste store paradigmeskifte på tværs af hæmatologien (haematologisktidsskrift.dk 14-12)

​Søndag d. 11. december præsenterede Carsten Utoft Niemann, overlæge på Hæmatologiske Afdeling, således data fra et studie, der har anvendt machine learning til at identificere patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) med høj risiko for at få infektioner under behandlingen på den amerikanske hæmatologiske kongres ASH 2022. Infektioner er den hyppigste årsag til død blandt patienter med CLL, hvorfor det har høj prioritet at udvikle og implementere metoder, der kan forudsige infektionsrisikoen.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/1113-overlaege-machine-learning-bliver-det-naeste-store-paradigmeskifte-pa-tvaers-af-haematologien.html
14-12-2022Ekspert: Positive PRO-data bestyrker forhåbentlig vurderingen af mitapivat (haematologisktidsskrift.dk 14-12)

​”Den primære analyse af data fra ACTIVATE-studierne viste, at behandling med mitapivat øgede hæmoglobin eller nedbragte transfusionbyrden markant hos omkring 40 procent af patienter med PK-mangel. Jeg gør mig dog ingen illusion om, at mitapivat vil blive godkendt på baggrund af effektdata alene – vi skal også vise, at patienterne får det bedre. Det har vi vist nu her, og det gør mig lidt mere optimistisk i forhold til en eventuel vurdering af præparatet i Medicinrådet,” siger  Andreas Glenthøj, overlæge ved Afdeling for Blodsygdomme.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/1114-ekspert-positive-pro-data-bestyrker-forhabentlig-vurderingen-af-mitapivat.html
13-12-2022Ny lovende bispecifik antistof-kombination udnytter samme signaler som CAR-T-celleterapi (haematologisktidsskrift.dk 13-12)

​Den nye kombination bliver da også i visse kredse refereret til som off-the-shelf- CAR-T. Og den beskrivelse er slet ikke grebet ud af den blå luft, siger Martin Hutchings, overlæge på Afdeling for Blodsygdomme og ansvarlig for de hæmatologiske studier på Fase 1-enheden.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/1103-ny-lovende-bispecifik-antistof-kombination-udnytter-samme-signaler-som-car-t-celleterapi.html
11-12-2022Patienter skal køles ned i kortere tid efter hjertestop (medicinsktidsskrift.dk 11-12)

Bliver man genoplivet efter et hjertestop, vil man som noget af det første sørge for, at kroppen bliver kølet ned hos de patienter, der ligger i koma​. De senere år har 36-37 grader i de første tre døgn været kutyme, men det viser et nyt, dansk studie, som er en del af BOX-studiet, baseret på 789 patienter nu, at der ikke er grund til. Det fortæller hovedforfatteren på studiet, Christian Hassager, der er overlæge på Afdeling for Hjertesygdomme.

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/4279-patienter-skal-koles-ned-i-kortere-tid-efter-hjertestop.html
11-12-2022Triangle-studiet vil med al sandsynlighed ændre førstelinje-praksis for yngre MCL-patienter (haematologisktidsskrift.dk 11-12)

"Med længere follow-up får vi sandsynligvis etableret, at vi ved tillæg af en BTK-hæmmer kan undlade at give patienterne konsoliderende højdosisbehandling. Det er et kæmpestort skridt fremad,” siger Martin Hutchings, der er overlæge på Afdeling for Blodsygdomme og ansvarlig for de hæmatologiske studier på Fase 1-enheden.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/lymfoma/1100-triangle-studiet-vil-med-al-sandsynlighed-aendre-forstelinje-praksis-for-yngre-mcl-patienter.html
11-12-2022Lavdosis kemoterapi før stamcelletransplantation viser lige så gode resultater som højdosis mod r/r AML (haematologisktidsskrift.dk 11-12)

​"Det kan komme til at betyde, at vi skal ændre den kliniske praksis og vores strategi, når det kommer til patienter med relapseret eller refraktær AML, men det er stadig for tidligt at sige om en lavere dosis kemoterapi med alloHCT har samme langtidsoverlevelse,” siger Kim Theilgaard-Mönch, der er overlæge på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling samt lektor ved Finsenlaboratoriet og Biotech Research & Innovation Center (BRIC) ved Københavns Universitet.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/leukaemi/1098-lavdosis-kemoterapi-for-stamcelletransplantation-viser-lige-sa-gode-resultater-som-hojdosis-mod-r-r-aml.html
11-12-2022Erytrocytters elasticitet er afgørende for miltens størrelse og funktion hos børn med SCA (haematologisktidsskrift.dk 11-12)

​”Miltfunktionen er afgørende for patienternes prognose, men vi har hidtil ikke haft gode redskaber til at undersøge den. I studiet konstaterer vi, at der er sammenhæng imellem de røde blodlegemers elasticitet og størrelsen på milten – og dermed nok miltens funktionelle levetid. Lav elasticitet er lig med mindre milt og vice versa,” siger Andreas Glenthøj, overlæge ved Afdeling for Blodsygdomme. Studiet er udført som et samarbejde mellem Rigshospitalet og King’s College Hospital i London.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/1094-erytrocytters-elasticitet-er-afgorende-for-miltens-storrelse-og-funktion-hos-born-med-sca.html
21-11-2022Læger kan nu få hjælp til at vurdere hjerneskadedes bevidsthedsniveau: Kan måske redde opgivne patienter (sundhedspolitisktidsskrift.dk 21-11)

​Ved hjælp af  en undersøgelse, der registrerer hjernens elektriske impulser (EEG) i kombination med en slags MT-scanning kaldet funktionel magnetisk ressonanstomografi (fMRI) kan forskere nemlig relativt præcist vurdere bevidsthedsniveauet hos hjerneskadede intensivpatienter og forudsige, hvordan det går patienterne i tiden efter indlæggelsen.

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/behandlinger/6501-laeger-kan-nu-fa-hjaelp-til-at-vurdere-hjerneskadedes-bevidsthedsniveau-kan-maske-redde-opgivne-patienter.html
08-11-2022Ny viden viser vej til forebyggelse af fødselsdepression (propatienter.dk 08-11)

​“Formålet var at finde ud af, om hippocampus har en anden størrelse, når man lige har født sammenlignet med en kvinde, som er sund og rask og ikke lige har været gravid, samt om kønshormoner og serotonin spiller en rolle, og det viste sig, at en graviditet ikke giver de store ændringer på hippocampus sammenlignet med raske ikke-gravide kvinder,” siger Camilla Borgsted Larsen, der er læge på Afdeling For Hjerne- og Nervesygdomme, Neurocentret.

Link til kilde: https://propatienter.dk/helbred/graviditet/4619-ny-viden-viser-vej-til-forebyggelse-af-fodselsdepression.html
08-11-2022Jordemodervidenskaben har fået endnu en professor

​"Hanne Hegaard er den anden professor i jordemodervidenskab i Danmark. Hun vil i sit professorat fokusere på det forebyggende jordemoderarbejde i graviditeten. Men forskningen skal ikke kun gavne de gravide. Den skal også være til gavn for jordemødre.​"

Link til kilde: https://jordemoderforeningen.dk/tidsskriftsartikel/jordemodervidenskaben-har-faaet-endnu-en-professor/
07-11-2022Genterapi mod arvelige øjensygdomme

​Med Medicinrådets anbefaling af voretigen-neparvovec i april 2020 blev genterapi indført i Danmark som standardbehandling til en særlig type arvelig nethindesygdom. Voretigen-neparvovec er det første lægemiddel baseret på genterapi godkendt på verdensplan. Til dato er der i Danmark behandlet 12 patienter. Danmark har med klinisk implementering af okulær genterapi taget et skridt ind i en ny medicinskhistorisk æra.​

Link til kilde: https://ugeskriftet.dk/videnskab/genterapi-mod-arvelige-ojensygdomme
02-11-2022Lægemiddel mod Alzheimers viser lovende resultater (propatienter.dk 02-11)

​“Formentlig vil det blive tilbudt til patienter, der er meget tidlig i deres sygdomsforløb, og forhåbentlig vil det få en indflydelse på deres forløb og bremse udviklingen af sygdommen,” siger Kristian Steen Frederiksen, der er overlæge og leder af den kliniske forskningsenhed på Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.

Link til kilde: https://propatienter.dk/sygdomme/demens/4616-laegemiddel-viser-lovende-behandling-mod-alzheimers.html
31-10-2022Professoren bag nyt hovedpinepræparat: Ny medicin vil afløse nuværende behandlinger på sigt (propatienter.dk 31-10)

​Professor og neurolog Jes Olesen har med sin banebrydende forskning kæmpet for hovedpineramte i 50 år. Derfor glæder han sig som snarlig pensionist over, at der efterhånden er et tøbrud i gang, hvad folkesygdommen angår.​

Link til kilde: https://propatienter.dk/nyheder/4603-professoren-bag-nyt-hovedpinepraeparat-ny-medicin-vil-aflose-nuvaerende-behandlinger-pa-sigt.html
31-10-2022Forskere afprøver ny behandlingsform mod solide tumorer: Vi ville ikke arbejde på det, hvis ikke vi troede på det (sundhedspolitisktidsskrift.dk 31-10)

​Behandlingsformen CAR-T-celler vinder indpas inden for hæmatologien (sygdomme, herunder kræft, i blod, lymfer og knoglemarv), hvor der på EU-plan allerede er 4.000 behandlede patienter. Inden for onkologien går det langsommere.​

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/6473-forskere-afprover-ny-behandlingsform-mod-solide-tumorer-vi-ville-ikke-arbejde-pa-det-hvis-ikke-vi-troede-pa-det.html
30-10-2022Fertilitetsbehandling øger ikke risikoen for MS (mstidsskrift.dk 30-10)

​Samtidig vækst i forekomsten af MS og antallet af kvinder, der kommer i fertilitetsbehandling, har skabt spekulation om en mulig sammenhæng, men bekymringen er ubegrundet, viser nyt dansk studie.​

Link til kilde: https://mstidsskrift.dk/ectrims/809-fertilitetsbehandling-oger-ikke-risikoen-for-ms.html
27-10-2022Lægemidlet lecanemab viser lovende behandling mod Alzheimers (neurologisktidsskrift.dk 27-10)

​Behandling med lecanemab bremser forværringen af tidlig Alzheimers sygdom. Det eksperimentelle præparat lecanemab, der er et antistof udviklet til at reducere mængden af ​​skadelig amyloid beta i hjernen, har vist lovende resultater i fase III studiet Clarity AD.​

Link til kilde: https://neurologisktidsskrift.dk/sygdomme/alzheimers/400-laegemidlet-lecanemab-viser-lovende-behandling-mod-alzheimers.html
27-10-2022Forskere sender patienter med KOL i træningstøjet - på jagt efter flere svar om lungerne (medicinsktidsskrift.dk 27-10)

​”Det er med andre ord en myte, at man som patient med KOL ikke kan træne hårdt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Patienter med KOL må gerne træne hårdt, men det kræver, at vi har ressourcer i samfundet til at kunne assistere dem og i bedste fald individualisere træningen,” pointerer Jacob Hartmann, der er læge ved Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/lunger/4153-forskere-sender-patienter-med-kol-i-traeningstojet-pa-jagt-efter-flere-svar-om-lungerne.html
09-10-2022Forskning afdækker genetikken bag blodprop i hjernen (medicinsktidsskrift.dk 09-10)
Det hidtil største studie af genetikken bag blodprop i hjernen afdækker nye betydningsfulde områder i generne og viden, som direkte peger på muligheder for udvikling af ny medicin og bedre forebyggelse.​
Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/4124-forskning-afdaekker-genetikken-bag-blodprop-i-hjernen.html
07-10-2022Pesticider kan påvirke sædceller (samvirke.dk 07-10)

"​Nu viser vores undersøgelser, at pesticider, der findes rester af i nogle madvarer og nogle steder i grundvandet, i nogle tilfælde kan påvirke sædcellefunktionen så meget, at vi frygter at de ikke kan finde vej frem til ægget i æggelederen." Det fortæller Anders Rehfeld, der er læge og forsker ved afdelingen Vækst og Reproduktion.

Link til kilde: https://samvirke.dk/artikler/pesticider-kan-paavirke-saedceller
28-09-2022Verdenspremiere på Rigshospitalet: Ny behandling skal sætte en stopper for Christinas muskelsvind (dr.dk 28-09)

​Rigshospitalet har som det første sted i verden taget den nye metode i brug, og meget tyder på, at der er tale om noget nær en revolution i forhold at behandle muskelsvind, fortæller overlæge på Rigshospitalets klinik for nerve- og muskelsygdomme John Vissing.

Link til kilde: https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/verdenspremiere-paa-rigshospitalet-ny-behandling-skal-saette-en-stopper
21-09-2022Blærekræftpatienters indrapporteringer gav flere indlæggelser, men ikke bedre overlevelse (sundhedspolitisktidsskrift.dk 21-09)

​SMO: Anvendelse af PRO (patient-reported outcomes) fra patienter med blærekræft i forskellige sygdomsstadier førte hverken til, at flere patienter fuldførte kemo- og immunterapi eller til, at overlevelsen blev bedre. Samtidig førte det til flere Indlæggelser sammenlignet med kontrolgruppen, hvor man ikke havde PRO fra.  ​

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/6709-blaerekraeftpatienters-indrapporteringer-gav-flere-indlaeggelser-men-ikke-bedre-overlevelse.html
1 - 30Næste
Redaktør