Presseklip om vores forskning


  
  
21-03-2019De svageste kræftpatienter bliver sjældnere henvist til forsøgsbehandling (sundhedspolitisktidsskrift.dk 21-03)

​Hvis de godkendte midler til kræftbehandling, ikke længere virker, kan nogle kræftpatienter blive tilbudt at deltage i eksperimentel behandling. Men der er forskel på, hvem der får tilbuddet.

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1958-de-svageste-kraeftpatienter-bliver-sjaeldnere-henvist-til-forsogsbehandling.html
18-03-2019Nyt studie: Hjemmebehandling øger overlevelse hos alvorligt syge hjertepatienter (videnskab.dk 18-03)

​Dugfrisk forskning fra hjertecentre i Danmark viser ifølge Rigshospitalet, at kortere indlæggelser og en overgang til tablet-behandling regnes for at være sikker, plus patienterne klarer sig bedre end med den traditionelle behandling.

Link til kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/nyt-studie-hjemmebehandling-oeger-overlevelse-hos-alvorligt-syge-hjertepatienter-1
16-03-2019Dansk-svensk projekt skal finde ud af, hvorfor børn får kræft (haematologisktidsskrift.dk 16-03)

​Et nyt stort forskningssamarbejde på tværs af Øresund skal ved hjælp af avanceret gendiagnostik finde svaret på, hvorfor børn får kræft. Målet er at blive bedre til at forebygge kræft hos børn og sætte ind med behandling tidligere, som er mere specifikt tilpasset den enkelte patient.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/565-dansk-svensk-projekt-skal-finde-ud-af-hvorfor-born-far-kraeft.html
11-03-2019Personlig medicin til dig får millionstøtte (hjerteforeningen.dk 11-03)

Hjerteforeningen er begejstret over udsigten til, at kommende udregningsmodel skal forbedre behandlingen af hjertepatienter. Projektet PM Heart modtager 22,5 mio. kroner fra bl.a. Innovationsfonden og NordForsk.

Link til kilde: https://hjerteforeningen.dk/2019/03/personlig-medicin-til-dig-faar-millionstoette/
10-03-2019Millioner til forskning i personlig leddegigtbehandling (medicinsktidsskrift.dk 10-03)

Forskere fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme har sammen med et hold nordiske kollegaer fået 3.4 mio. kroner til de næste tre år at forske i mulighederne for personlig behandling af patienter med leddegigt.

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/gigt/1765-millioner-til-forskning-i-personlig-leddegigtbehandling.html
09-03-2019Gravide – Pas på flourstofferne i løbetøjet (og andre steder) (loeberne.dk 09-03)

​Dit udendørs løbetøj kan være en farlig kemicocktail.  Forskere fra Rigshospitalet finder at fostre gennem hele graviditeten eksponeres for fluorstoffer, der ophobes både i fostrenes lunger og lever. Resultaterne, der netop er udgivet, vækker bekymring hos forskerne.

Link til kilde: https://loeberne.dk/gravide-pas-paa-flourstofferne-i-loebetoejet/
04-03-2019Nye indikatorer til bedre behandling af lungeinfektioner (dtu.dk 04-03)

​Ny forskning fra Rigshospitalet og DTU Biosustain viser, at sygdomsfremkaldende bakterier hos børn og unge med cystisk fibrose ændrer sig hurtigst i de første to-tre år af infektionen. Denne viden kan føre til bedre behandlingsstrategier med det mål at udsætte tidspunktet for kronisk infektion.

Link til kilde: https://www.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=8fc77933-b7af-4a7c-9ab3-9432956e4b56
02-03-2019Kræfttjek giver falsk tryghed til kvinder (jyllands-posten.dk 02-03)

​Meget tæt brystvæv giver både markant øget risiko for brystkræft og for, at kræften overses, viser forskning.

Link til kilde: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11213477/kraefttjek-giver-falsk-tryghed-til-kvinder/
01-03-2019Ny rapport bekymrer læger: Flere tilfælde af livsfarlig svamp (dr.dk 01-03)

​En særlig type resistent skimmelsvamp (Aspergillus fumigatus), der kan give livstruende infektion i lungerne, er i stigning i Danmark. Det dokumenterer en ny rapport for føste gang.

Link til kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/ny-rapport-bekymrer-laeger-flere-tilfaelde-af-livsfarlig-svamp
19-02-2019Ny forskning vil beskytte børn bedre mod mæslinger (tv2lorry.dk 19-02)

​Et dansk projekt skal afdække, hvorvidt børn fremover bør få MFR-vaccinen allerede i seksmåneders-alderen - fremfor 15 måneder i dag.

Link til kilde: https://www.tv2lorry.dk/artikel/partner/tv2dk/ny-dansk-forskning-vil-beskytte-boern-bedre-mod-maeslinger
16-02-2019Forskere skal undersøge, hvorfor børn får kræft (Berlingske.dk 16-02)

Et nyt stort forskningsprojekt skal sætte fokus på, hvorfor børn får kræft, og hvordan der kan laves medicin mod kræft målrettet det enkelte barns gener. Det er fremtidens måde at behandle kræft på, lyder det fra eksperter.

Forskerne skal undersøge generne hos børn med kræft for dels at blive klogere på, hvorfor børn får kræft, og dels for at blive bedre til at målrette medicin til det enkelte barn. 

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Rigshospitalet, Lund Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Skånes Universitetssygehus, og det er netop blevet støttet med 31 millioner kroner fra EU. 

»Tidligere var det ekstremt dyrt at lave genanalyser, men udviklingen er de sidste år gået stærkt, og nu er det langt lettere, hurtigere og billigere. Målet med projektet er, at flere skal overleve en kræftsygdom, og derudover kan bivirkningerne ved behandlingerne mindskes, fordi den målrettes den enkeltes gener,« siger Kjeld Schmiegelow, der er professor på Rigshospitalets BørneUngeKlinik og leder af projektet. 

(Artiklen fra Berlingske.dk er p.t. ikke tilgængelig online)

Link til kilde:
01-02-2019Kæmpe studie af T. gondii: Kattelortparasit hænger sammen med skizofreni (videnskab.dk 01-02)

​Flere studier har tidligere peget på en kobling mellem parasitten og risikoen for at udvikle psykisk sygdom. Men aldrig før i så overbevisende grad, som dette nye studie.

Link til kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/kaempe-studie-af-t-gondii-kattelortparasit-haenger-sammen-med-skizofreni
26-01-2019Forskere vil give dig penge for at tage psykedeliske stoffer (videnskab.dk 26-01)

​Forsøget er en del af et nyt hjerneprojekt på Rigshospitalet, og du kan stadig melde dig som forsøgsperson.

Link til kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-vil-give-dig-penge-for-at-tage-psykedeliske-stoffer
22-01-2019Forskere vil nedsætte risikoen for alvorlige infektioner ved leukæmi (propatienter.dk 22-01)

​Rigshospitalet vil teste forebyggende medicinsk behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Håbet er at kunne nedsætte patienternes risiko for alvorlige infektioner, som er ansvarlig for hvert tredje dødsfald blandt patienterne.

Link til kilde: https://propatienter.dk/sygdomme/kraeft/leukaemi/1831-forskere-vil-nedsaette-risikoen-for-alvorlige-infektioner-ved-leukaemi.html
16-01-2019Forskningsprojekt vil nedsætte risikoen for alvorlige infektioner ved CLL (Haematologisktidsskrift.dk 16-01)

​Rigshospitalet vil teste forebyggende medicinsk behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Håbet er at kunne nedsætte patienternes risiko for alvorlige infektioner, som er ansvarlig for hvert tredje dødsfald blandt patienterne.

Novo Nordisk Fonden har netop bevilliget 10,5 mio. kr. til forsøget, der skal ledes fra Rigshospitalet. I første omgang skal kombinationsbehandlingen afprøves på 50 patienter i Danmark, Sverige og Holland. Senere er det meningen, at forsøget udvides til at omfatte i alt 212 patienter fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Belgien og Holland.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/lymfoma/548-forskningsprojekt-vil-nedsaette-risikoen-for-alvorlige-infektioner-ved-cll.html
15-01-2019Million-donation til sjældne sygdomme (Jfmedier.dk 15-01)

​34 millioner ekstra kroner er på vej til behandlingen af patienter med sjældne sygdomme. Pengene er et skridt i den rigtige retning, da Danmark ligger under de europæiske behandlingsstandarder, lyder reaktionen fra foreningen for patienter med cystisk fibrose.

Centrene for sjældne sygdomme på Rigshospitalet og aarhus universitet får 18,4 millioner kroner. Hospitalerne skal udvikle nye behandlingsforløb, Samarbejdsformer, støtteforanstaltninger og nye videns- og formidlingsfunktioner. De skal også udbrede viden om sjældne sygdomme på det kommunale område.


(Artiklen er p.t. ikke tilgængelig online)

Link til kilde:
04-01-2019Miljøet skader dansk sæd og vækst (Ugeskriftet.dk 04-01)

Dansk brystmælk indeholder større mængder kemikalier end finsk, og danske drenge har hyppigere misdannede kønsorganer. Det hænger sammen med nedsat sædkvalitet, og hormonforstyrrende stoffer får skylden af klinisk professor.

Det er nogle af konklusionerne fra et årelangt forskningsprojekt på Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, hvor forskere siden 1997 har samarbejdet med Finland om en kohorte på i alt 2.500 drengebørn.

Link til kilde: http://http://ugeskriftet.dk/nyhed/miljoeet-skader-dansk-saed-og-vaekst
28-12-2018Hvorfor giver motion flad mave? Danske læger er ét skridt nærmere (Videnskab.dk 28-12)
De fleste ved, at motion mindsker fedtet rundt om maven og organerne - også kaldet visceralt fedtvæv. Men hvad der præcist sker inde i kroppen er lidt af et mysterium for lægevidenskaben.

»Så vidt vi ved, er dette studie det første i verden, der viser, at interleukin-6 spiller en fysiologisk rolle ved at regulere mængden af visceralt fedtvæv i mennesker,« siger læge, ph.d.-studerende og førsteforfatter på studiet, Anne-Sophie Wedell-Neergaard.
Link til kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-giver-motion-flad-mave-nu-er-danske-laeger-et-skridt-naermere
26-12-2018Blodfortyndede lægemiddel kan reducere forekomst af alvorlige komplikationer (Hjerteforeningen.dk 26-12)

​Forskere har undersøgt, om det blodfortyndende lægemiddel Dabigatran kan nedsætte risikoen for hjerte-kar-sygdomme blandt folk med tegn på skade af hjertet efter en operation, som ikke var relateret til hjertet.

Studiet viste, at 110 milligram Dabigatran et par gange om dagen nedsætter risikoen for hjerte-kar-relaterede dødsfald, blodprop i hjertet og i hjernen, åreforkalkning i benene, amputering og blodprop i ben og lunger. Og det endda uden at øge risikoen for kritiske blødninger.

Link til kilde: https://hjerteforeningen.dk/2018/12/forskere-blodfortyndede-laegemiddel-kan-reducere-forekomsten-af-doed-og-alvorlige-komplikationer/
22-12-2018Skræddersyet vaccine mod hjernekræft er en mulighed (Videnskab.dk 22-12)

​En vaccine, der virker mod uhelbredelige kræfttumorer i hjernen, kan blive en mulighed engang i fremtiden, indikerer en række indledende forsøg, netop publiceret i det meget anerkendte tidsskrift Nature.

Vaccinen sprøjtes ind i blodbanen og får immunsystemets T-celler til at angribe de muterede celler, der får tumoren til at vokse hos patienter med den meget aggressive hjernekræft kaldet glioblastom.

»Jeg er dybt stolt over det her,« siger en af forskerne bag forsøget Hans Skovgaard, der er professor i neuroonkologi, til Videnskab.dk.

»Immunterapi mod glioblastom har generelt givet ret skuffende resultater. Men her viser vi, at det kan lade sig gøre at lave vacciner, der er skræddersyet til de enkelte patienter og få en immunrespons,« fortsætter professoren, der er chef for neuroonkologisk team og Strålebiologisk laboratorium på Rigshospitalet i København.
Link til kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/indledende-forsoeg-skraeddersyet-vaccine-mod-hjernekraeft-er-en-mulighed
21-12-201840 millioner kr. til demens og epilepsi (Epilepsiforeningen.dk 17-12)
Professor Gitte Moos Knudsen, der er leder af Neurobiologisk forskningsenhed på rigshospitalet, får 40 millioner kr. til databaseforskning i en bedre forståelse af de mekanismer, der ligger til grund for de to sygdomme. Mange patienter med epilepsi lider også af demens, og ved begge sygdomme er det cirka hver tredje patient, hvor den medicinske behandling ikke hjælper godt nok i dag. Derfor er det to sygdomme, der er velegnet som mål for personlig- eller præcisionsmedicin, fortæller professoren til P1 Morgen.

Forskningsprojektet skal løbe over fem år og Gitte Moos Knudsen siger om målet med projektet: ”Om fem år vil vi forhåbentlig være bedre til at skelne mellem forskellige undergrupper af epilepsi og af demens, sådan at vi kan tilbyde patienterne en mere rigtig behandling.”
Link til kilde: https://www.epilepsiforeningen.dk/nyheder/kvart-milliard-hjerneforskning-bl-a-epilepsi/
21-12-2018Bevilgning til postdoc-projekt med fokus på leddegigt og livsstil (Kristeligt-dagblad.dk 19-12)
Ergoterapeut og ph.d. Tanja Thomsen fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet, har modtaget en bevilling på 150.
000 kroner fra Lundbeckpuljen til sit kommende postdoc-projekt med fokus på leddegigt og livsstil. 

Postdoc-projektet skal afdække, hvilke sygdomsrelaterede, sociodemografiske og livsstilsfaktorer, der kendetegner henholdsvis en fysisk aktiv gruppe af leddegigtpatienter og en stillesiddende gruppe. Dernæst skal der udarbejdes en profil for den patientgruppe, der gerne ville være fysisk aktive. 

Målet er på langt sigt at kunne implementere sundhedsfremmende tiltag i patienternes behandlingsforløb ud over den medicinske behandling.

(Artiklen er p.t. ikke tilgængelig online)
Link til kilde:
14-12-2018Målrettet kombinationsbehandling kan lukke for hårcelleleukæmi (Haematologisktidsskrift.dk 14-12)

En kombination af BRAF-hæmmeren Tafinlar (dabrafenib) og MEK-hæmmeren Mekinist (trametinib) kan forbedre situationen for de dårligst stillede patienter med hårcelleleukæmi drastisk - det viser et fase II-studie, som blev præsenteret på ASH i San Diego fra 1.-4. december.

Overlæge på Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet, og leder af de hæmatologiske forsøg i Fase 1-enheden Martin Hutchings er begejstret over resultaterne, som Fase 1-enheden selv har bidraget til.

”Det ser ud til, at man har fundet en behandling, som kan slukke for hårcelleleukæmi. Det minder om den situation, vi var i for 15 år siden med kronisk myeloid leukæmi (CML), som vi ikke kunne gøre noget ved, hvis patienterne blev resistente over for kemo. Så fik vi Glivec (imatinib), som gik ind og angreb en biologisk forandring, og så blev sygdommen ændret fra næsten altid at være dødelig til at være noget, man kan leve med,” siger Martin Hutchings
Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/leukaemi/534-malrettet-kombinationsbehandling-ser-ud-til-at-slukke-for-harcelleleukaemi.html
11-12-2018Forskere bruger computermodel til at forudsige prostatakræft-forløb (Nyheder.ku.dk 11-12)

​Prostatakræft er en af de hyppigst diagnosticerede kræfttyper hos mænd i den vestlige verden med mere end en million nye tilfælde hvert år. En af hovedudfordringerne er at give en prognose for, om kræften udvikler sig aggressivt. Den udfordring vil et internationalt hold af forskere blandt andet fra BRIC på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Rigshospitalet, det tyske kræftforskningscenter DKFZ og Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL) i Heidelberg løse med en computermodel.

Forskerne har undersøgt de første mutationer i prostatakræft og udviklet en computermodel beskrevet i et nyt studie netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cancer Cell. Forskerne har samlet patientdata på omkring 300 mænd, der har fået sekventeret hele deres kræftgenom, hvor alle mutationer i tumoren bliver kortlagt. Ud fra datasættet har forskerne udviklet computermodellen, som kan bruges til at forudsige sandsynligheden for, hvordan prostatakræft for en given patient vil udvikle sig.

Link til kilde: https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2018/12/forskere-bruger-computermodel-til-at-forudsige-prostatakraeft-forloeb/
11-12-2018Kroppens stilling afgørende for hurtig virkning af prasugrel (Medicinsktidsskrift.dk 11-12)

​To minutter i oprejst position har signifikant betydning for, hvor hurtigt prasugrels effekt indtræder. Lægger patienten sig fladt ned efter at have slugt tabletterne, går der længere tid, før medicinen virker, viser ny forskning.

Det synes logisk, at tyngdekraften påvirker transporthastigheden gennem mavetarmsystemet – godt hjulpet på vej af peristaltikken. Men har forskellen signifikant betydning? Dén hypotese ville Jacob Antonsen og hans forskerkolleger undersøge i et forsøg, som udgik fra kardiologisk afdeling på Rigshospitalet. Forsøgspersonerne var 20 raske, ikke-rygende mænd mellem 20 og 30 år. I forsøget var det muligt bedside at måle på prasugrels trombocytinhibering ved hjælp af en POC-test, VerifyNow, som var valideret til at lave et ”cut-off”, hvor forskerne hurtigt kunne afklare effekten og ikke bare tilstedeværelsen af stoffet.

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/mave-og-tarm/1669-kroppens-stilling-afgorende-for-hurtig-virkning-af-prasugrel.html
10-12-2018Cannabisforskning skal ruste læger og patienter i medicinvalg (Medicinstidsskrift.dk 10-12)

​Hvordan påvirker cannabinoider mennesker med og uden type 2-diabetes, som samtidig har smertefulde nerveskader? Det skal nu undersøges i et forskningsprojekt, hvor målet blandt andet er at skabe ny viden om cannabis´ effekt på neuropatiske smerter, men også at give læger ny viden om cannabinoider.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Dansk Smerteforskningscenter og Smerteklinik ved Neorologisk Afdeling, Aarhus Multidisciplinær Smerteklinik og Endokrinologisk Afdeling, Rigshospitalet samt Steno Diabetes Center Copenhagen. Projektet er startet af professor Søren Sindrup, på Odense Universitets Hospital, der har samlet de øvrige centre til studiet.


Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/diabetes/1659-cannabisforskning-skal-ruste-laeger-og-patienter-i-medicinvalg.html
08-12-20184 millioner til forskning i skader på patienters hjerne og lunger et år efter iltbehandling (Nordjyske.dk (08-12)

hvordan er lige sammenhængen mellem, hvor meget ilt vi får, og hvor store skader vi risikerer at få på længere sigt? Det har forskere på Aalborg Universitetshospital fået knap fire millioner kroner af Novo Nordisk fonden til at undersøge. Op til 500 danske patienter med akut lungesvigt skal undersøges et år efter, at de er blevet behandlet med ilt. Halvdelen vil blive behandlet med det internationalt anerkendte niveau af ilt. Den anden får et lavere niveau.

Forskningsprojektet slutter efter planen i efteråret 2020 og gennemføres i samarbejde med Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Det er en del af et større forskningsprogram, som omfatter 27 intensivafdelinger fra hospitaler i 5 forskellige lande.

(Artiklen er p.t. ikke tilgængelig online)

Link til kilde:
06-12-201880 mio. kr. til kliniske forsøg, der skal forbedre patientbehandlingen (Ritzau.dk 06-12)

​Novo Nordisk Fonden har bevilget støtte til 11 større kliniske forskningsprojekter, der har til formål at sikre de bedste patientbehandlingsmetoder.

Hvad er den optimale timing for åben hjertekirurgi for børn med medfødte hjertefejl? Det bliver nu undersøgt i et nationalt samarbejde mellem læger ved Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital. I et andet samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital ønsker læger at klarlægge, hvorvidt partikelterapi eller strålebehandling er den mest optimale behandling af hoved-halskræft.

Disse forsøg er to blandt 11 nye patientnære kliniske forsøg, der gennemføres i de kommende år på baggrund af nye bevillinger fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingerne er en del af fondens forskningsprogram ‘Investigator Initiated Clinical Trials’, som blev uddelt første gang sidste år.

(Artiklen er p.t. ikke tilgængelig online)

Link til kilde:
28-11-2018Professor i demens modtager HN-prisen (Kristeligt-dagblad.dk 28-11)
HN-prisen uddeles årligt af Familien Hede Nielsens Fond, og Steen G. Hasselbalch har for nylig modtaget 500.000 kroner til sin forskning i tidlig opsporing og diagnostik af demens.

En præcis og rettidig diagnose bidrager til et bedre sygdomsforløb, blandt andet ved at give patienten og de pårørende mulighed for at få den rette støtte, behandling og hjælp så tidligt som muligt.

(Artiklen er p.t. ikke tilgængelig online)
Link til kilde:
27-11-2018International forskning viser: Mobiltelefoni påvirker ikke overlevelsen efter hjernekræft (Cancer.dk 27-11)
Den nye undersøgelse er en af de få, som har set på, om brugen af mobiltelefoner har betydning for overlevelsen blandt patienter med gliom. Undersøgelsen er baseret på data fra tre lande og resultaterne er godt nyt til de patienter, som rammes af den livstruende sygdom. 

Christoffer Johansen, som har deltaget i den nye undersøgelse, er forsker ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og professor og overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Desuden er han rådgiver for Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om magnetfelter og helbred og har deltaget i den nye forskning sammen med en række internationale kolleger.

Den nye undersøgelse er udført på basis af data fra Danmark, Finland og Sverige. I alt 806 patienter med gliom indgik i undersøgelsen samt data fra raske kontrolpersoner, som blev interviewet om deres brug af mobiltelefon. 

De deltagere, som brugte mobiltelefon mindst en gang om ugen i mindst seks måneder, blev klassificeret som ”jævnlige brugere”, og de blev spurgt mere detaljeret om deres brug, blandt andet om, hvor hyppigt de har brugt telefonen, og hvor længe de talte, hvilket netværk de brugte, og om de brugte de såkaldte headset – hvor man taler i telefon med små højttalere i ørene og ikke holder telefonen op til øret.
Link til kilde: https://www.cancer.dk/nyheder/mobiltelefoni-paavirker-ikke-overlevelsen-efter-hjernekraeft/
1 - 30Næste
Redaktør