​​​​​​

Presseklip om vores forskning


  
  
25-09-2023Corona: Rækkefølgen af smitte og vaccination er vigtig for, hvor godt man er beskyttet (Patientakademiet.dk - 25/09)

​​Banebrydende forskning fra Rigshospitalet kaster lys over immunsystemets komplekse kamp mod coronavirus. I Et nyt studie har forskere dybdegående analyseret immunresponsen efter vaccination mod COVID-19. Data er et udtræk fra ca. 3.000 hospitalsansatte, som under coronapandemien har lagt arm til blodprøver, så deltagerne kunne følge deres immunrespons på infektioner med SARS-CoV-2 og vacciner. 


Link til kilde: https://patientakademiet.dk/nyheder/17-behandlinger/5109-corona-raekkefolgen-af-smitte-og-vaccination-er-vigtig-for-hvor-godt-man-er-beskyttet.html
25-09-2023Overlæge: Overvej fysiske traumer som risikofaktor for immundefekter (Medicinsktidskrift.dk - 25/09)

​Et moderat til svært fysisk traume øger risikoen for immunrelaterede lidelser senere i livet og tidligere død – men ikke kræft, viser et nyt dansk tvillingestudie.”Vi har brugt tvillingernes diagnosekoder, som vi giver til et software-værktøj, som så genererer en score på alvorsgraden af traumet. På den måde har vi kunne isolere tvillingepar, hvor den ene har været udsat for et fysisk traume af en vis sværhedsgrad og se på, om traumetvillingen havde en øget risiko for immunmedierede sygdomme sammenlignet med ikke-traumetvilrine fortæller, fortæller Trine O. Eskesen, som er førsteforfatter til studiet og ansat på Rigshospitalet. 

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/almen-praksis/4680-overlaege-overvej-fysiske-traumer-som-risikofaktor-for-immundefekter.html
05-09-2023Forskning i sjælden gensygdom: Stamceller muterede allerede i fosterlivet (Rigshospitalet.dk - 05/09)

I et nyt studie viser det, at blodstamceller hos patienter med en sjælden knoglemarvsdefekt øger risikoen for udvikling af kræft kan spores tilbage til mutationer i fosterlivet. Det fortæller en af foskerne bag studiet, Nina Friesgaard Øbro fra Afdeling for Klinisk Immunologi på Rigshospitalet. Resultaterne kan få betydning for, hvordan vi diagnosticerer, overvåger og behandler disse tilstande, og håbet er, at vi på sigt kan være med til at formindske risikoen for kræftudvikling hos de berørte patienter, siger hun.


Link til kilde: https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2023/september/forskning-i-sjaelden-gensygdom-stamceller-muterede-allerede-i-fosterlivet.aspx
30-08-2023Forskningsresultat: Kognitiv adfærdsterapi mod søvnløshed virker (Gigtforeningen.dk - 30/08)

​ God søvn er altafgørende for, at vi har det godt. Søvnen påvirker vores sind, hukommelse, humør, immunsystem og fysiske tilstand. Men 20 % af alle danskere sover dårligt. For mennesker med leddegigt er tallet over 60 %. I et studie fra Rigshospitalet har forskere påvist, at kognitiv adfærdsterapi målrettet søvnløshed kan give patienter med leddegigt en bedre søvn, færre smerter og større livskvalitet.

Link til kilde: https://www.gigtforeningen.dk/nyheder/2023/2-halvaar/forskningsresultat-kognitiv-adfaerdsterapi-mod-soevnloeshed-virker/
17-08-2023Danske forskere finder mulig årsag til, at migrænemedicin ikke virker for alle (Rigshospitalet.dk - 17/08)

Selvom moderne migrænemedicin har forbedret behandlingen af sygdommen markant, virker den ikke altid, og for nogle af patienterne er den virkningsløs​. Men ny forskning fra Rigshospitalet afslører, at visse migræneanfald kan udløses, selvom man er medicineret med moderne migrænemedicin. 

Link til kilde: https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2023/august/Danske-forskere-finder-mulig-aarsag-til,-at-migraenemedicin-ikke-virker-for-alle.aspx
06-08-2023Studie fastslår: Klyngehovedpine er i betydelig grad arveligt (DR.dk - 06/08)

​Klyngehovedpine, der også kaldes Hortons hovedpine, er arvelig i en betydelig grad. Det viser et internationalt metastudie, som danske forskere fra Rigshospitalet har deltaget i. Studiet viser også tydelige tegn på, at der er en sammenhæng mellem rygning og klyngehovedpine. Det gælder særligt de rygere, der dagligt ryger mere end en pakke cigaretter.​

Link til kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/studie-fastslaar-klyngehovedpine-er-i-betydelig-grad-arveligt
24-07-2023Forskere kobler hormoner i overgangsalderen med demens (Faglig-senior.dk - 24/07)

​Kvinder i overgangsalderen kan være så plagede af hedeture, dårlig nattesøvn og humørsvingninger, at de ikke ser anden udvej end at blive behandlet med det kvindelige kønshormon østrogen. 
Hormonet hjælper de fleste af med generne. Men det er også kendt, at det øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og brystkræft. I et nyt studie i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet konkluderer de, at det, at kvinder, tager hormoner i overgangsalderen, har en øget forekomst af demens på cirka 20 procent i forhold til kvinder, der kommer igennem uden.​ 


Link til kilde: https://fagligsenior.dk/2023/07/24/forskere-kobler-hormoner-i-overgangsalderen-med-demens/
19-07-2023Dansk undersøgelse blåstempler behandling til svært syge sklerosepatienter (DR.DK - 19/07)

​Gode resultater kan betyde, at flere sklerosepatienter i fremtiden skal tilbydes stamcellebehandling. Med en ny dansk undersøgelse fra en gruppe forskere fra Rigshospitalet, viser data fra 32 patienter med attakvis multipel sklerose, der alle sammen har gennemgået en behandling med deres egne stamceller mellem 2011 og 2021, kan give håb for de svært syge patienter. - Resultaterne viser, at det er en sikker behandling - vi har ikke haft alvorlige bivirkninger ved behandlingen, fortæller Morten Blinkenberg, som er overlæge i Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet og en af forskerne bag undersøgelsen.​


Link til kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/dansk-undersoegelse-blaastempler-behandling-til-svaert-syge-sklerosepatienter
18-07-2023Blodsukker påvirker ikke resultatet af hukommelsestests (Videnscenter-for-demens.dk - 18/07)

​Ny forskning fra Nationalt Videnscenter for Demens, viser at blodsukkerniveauet hos patienter med sukkersyge ikke påvirker kognitionen. ”Da mennesker med demenssygdomme har ændret sukkerstofskifte i hjernen, har der været en reel bekymring for, om en dårlig score i en hukommelsestest hos en patient med en høj eller lav blodsukkerværdi kunne tolkes forkert og føre til yderligere og unødvendig udredning,” fortæller Mathias Holsey Gramkow, der er læge ved Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet. Link til kilde: https://videnscenterfordemens.dk/da/nyhed/blodsukker-paavirker-ikke-resultatet-af-hukommelsestests
12-07-2023Ny forskning: Behandling med egne stamceller virker mod svær attakvis sclerose (Scleroseforeningen.dk - 12/07)

​Behandling med egne stamceller giver nyt håb for patienter med særlig aggressiv attakvis sclerose, der hidtil ikke har kunnet behandles. E nyt dansk studie, viser, at en behandling, der bruger patientens egne stamceller, kan være et både sikkert og effektivt behandlingstilbud. ”Vi har nu dokumenteret, at behandlingen har god effekt for netop den her gruppe af patienter, og at det kan være et relevant behandlingstilbud for en større gruppe af danske sclerosepatienter”, fortæller Morten Blinkenberg, som er overlæge i Dansk Multipel Sklerose Center på Rigshospitalet.​

Link til kilde: https://www.scleroseforeningen.dk/nyheder/ny-forskning-behandling-med-egne-stamceller-virker-mod-svaer-attakvis-sclerose
29-06-2023Banebrydende forskning: Særlig genvariant gør forskere klogere på forværring af sclerose (Scleroseforeningen.dk - 29/06)

Danske forskere har bidraget til et nyt enestående fund af den første genetiske markør for, hvor hurtigt sclerosepatienters sygdom udvikler sig. ​”Studiet viser, at der er en genetisk variant, som har en sammenhæng med sværhedsgraden af MS. Hvis man har en kopi af varianten fra begge forældre, så mindskes tiden, før man har brug for hjælpemidler til at gå med næsten fire år. Det er relativt meget”, forklarer Helle Bach Søndergaard, der er molekylærbiolog ved Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet.

Link til kilde: https://www.scleroseforeningen.dk/nyheder/banebrydende-forskning-saerlig-genvariant-goer-forskere-klogere-paa-forvaerring-af-sclerose
29-06-2023Grøntsager og bælgfrugter kan forebygge hjertesygdomme (Sund.ku.dk - 29/06)

​Vegetarisk og vegansk kost kan være med til at forebygge højt kolesterol og mindske risikoen for hjertekarsygdomme. Et nyt studie i samarbejde med Rigshospitalet viser, at effekten af vegetarisk og vegansk kost kan reducere på kolesteroltalletmed 14 procent i forhold til en gennemsnitlig kost, der indeholder kød. ​

Link til kilde: https://sund.ku.dk/nyheder/2023/06/groentsager-og-baelgfrugter-kan-forebygge-hjertesygdomme/
27-06-2023Dansk forskning afviser effekt af antidepressiva mod COVID-19 (Medicinsktidsskrift.dk - 27/06)

​Antidepressive SSRI-midler modvirker ikke, at COVID-19 udvikler sig dramatisk og med eventuel dødelig udgang for patienterne. Det viser et nyt studie, som blandt andet er foretaget af forskere fra Rigshospitalet. Ved brug af unikke danske registre over sundhedsdata, hvoraf 7000 var i behandling med SSRI-lægemidler, blev det undersøgt, om personer i behandling med disse lægemidler før smitte med coronavirus havde mindre risiko for at blive indlagt med svær COVID-19 – eller mindre risiko for død, sammenholdt med smittede, der ikke var i behandling med SSRI-lægemidler. 

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/psykiatri/4583-dansk-forskning-afviser-effekt-af-antidepressiva-mod-covid-19.html
12-06-2023Dansk forsker: Det tyder på, at man måske kan vaccinere sig ud af risikoen for at få sclerose (Sundhedspolitisktidsskrift.dk - 12/06)

​Resultaterne af et nyt studie i samarbjede med Rigshospitalet viser, at sammenhængen mellem sclerose og Epstein-Barr-virus – samt formålet med en mulig vaccine kan vendes på hovedet. I det netop publicerede studie når forskerne imidlertid frem til, at det måske ikke er eksponeringen i sig selv, men det, at den sker senere i livet, der medfører biologiske processer, der kan udløse sclerose. 


Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/sygdom/7795-dansk-studie-kan-aendre-formalet-med-ebv-vaccine.html
08-06-2023Ny medicin giver håb til patienter med hjernetumor: Største nyhed i 20 år, mener overlæge (Sundhedspolitisktidsskrift.dk - 08/06)

​Et gennembrud med lægemidlet vorasidenib udgør den største nyhed i 20 år for patienter med en specifik type hjernetumor.Det er virkelig flotte tal, et elegant studie rent metodisk og en rigtig stor nyhed. Vi har ikke set noget lignende siden, man introducerede kombinationen af kemoterapi og stråler til patientgruppen", fortæller Benedikte Hasselbalch, der er overlæge på Rigshospitalets Kræftafdeling. 


Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/behandlinger/7805-ny-medicin-giver-hab-til-patienter-med-hjernetumor-storste-nyhed-i-20-ar-mener-overlaege.html
31-05-2023Danske forskere har fundet genetiske årsager til hydrocephalus (Neurologisktidsskrift.dk - 31/05)

​Forskere fra Rigshospitalet og Statens Serum Institut har i et studie, kortlagt hvilke gener og hvilke genetiske signalveje, der er involveret i udviklingen af hydrocephalus. I studiet har forskerne anvendt DNA-materiale fra den nationale biobank for hælblodprøver . ”Vi kunne vise, at der er en betydelig genetisk komponent forbundet med hydrocephalus. Helt præcist havde 58,3 procent af patienterne sygdomsfremkaldende varianter i gener, der tidligere er blevet associeret med hydrocephalus,” fortæller Tina Nørgaard Munch, der  afdelingslæge på Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi på Rigshospitalet.


Link til kilde: https://neurologisktidsskrift.dk/sygdomme/468-danske-forskere-har-fundet-genetiske-arsager-til-hydrocephalus.html
30-05-2023Nu kan patienter være sikre på at undgå toksiske øjendråber (Ugensskriftet.dk - 30/05)

Indtil nu har patienter med kroniske øjensygdomme kunnet risikere, at deres øjendråber blev udskiftet med et kopiprodukt, der indeholdt det skrappe konserveringsmiddel benzalkoniumchlorid. Men nu har Lægemiddelstyrelsen ændret holdning og dette glæder Miriam Kolko, som er overlæge på Afdeling for Øjensygdomme, på Rigshospital.  »Det er en vigtigt skridt. Og det er jo fantastisk, at vores forskning, som viser, at BAK er mere toksisk for øjets overfladeceller end andre konserveringsmidler, nu er med til at ændre reglerne til fordel for patienterne.​


Link til kilde: https://ugeskriftet.dk/nyhed/nu-kan-patienter-vaere-sikre-pa-undga-toksiske-ojendraber
17-05-2023Blev du deprimeret af hormonel prævention? Så har du måske større risiko for fødselsdepression (Sund.ku.dk - 17/05)

​Fødselsdepressioner har store konsekvenser for moderens liv og barnets udvikling. I et nyt i forskingsprojekt i samarbejde med Søren Vinther Larsen, som arbejder for Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet, viser det, at Sammenfaldet kan ifølge forskerne skyldes, at der er en gruppe af kvinder, der er mere følsomme over for de hormonpåvirkninger, de bliver udsat for, både ved brugen af hormonel prævention og ved graviditet og fødsel.

Link til kilde: https://sund.ku.dk/nyheder/2023/05/blev-du-deprimeret-af-hormonel-praevention/
16-05-2023Ny forskning skal forbedre behandlingen for uveitis-patienter (Blind.dk - 16/05)

Uveitis er en betændelsestilstande i øjets regnbuehinde og årehinde. Ubehandlet kan uveitis give svære komplikationer, der kan føre til et varigt synstab eller blindhed. 
Men et nyt forskningsstudie støttet af Dansk Blindesamfunds Øjenfond vil etablere landsdækkende database om øjensygdommen. Det skal give øjenlæger et fingerpeg om forekomsten, udredningsresultater og behandlingseffekt, fortæller, Oliver Niels Klefter, som er afdelingslæge på Øjenafdelingen Rigshospitalet Glostrup. 

Link til kilde: https://blind.dk/nyheder/ny-forskning-skal-forbedre-behandlingen-uveitis-patienter
16-05-2023Stamcellebehandling har potentiale for kræftpatienter med beskadigede spytkirtler (Onkologisktidsskrift.dk - 16/05)

Mundtørhed er den største gene for kræftpatienter, der har modtaget strålebehandling i halsregionen. Men nu viser forskning fra Rigshospitalet, at stamceller kan forbedre kræftpatienters spytfunktion. Fundet efterprøves nu i et randomiseret studie, som kan få stor betydning for den voksende gruppe mennesker, der får beskadiget deres spytkirtler som en bivirkning til strålebehandling.


Link til kilde: https://www.onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/2895-stamcellebehandling-har-potentiale-for-kraeftpatienter-med-beskadigede-spytkirtler.html
12-05-2023Overraskende resultat: Brug af insulinpumpe giver ikke færre medfødte misdannelser (Sundhedspolitiskskrift.dk - 12/05)

Gravide med type 1-diabetes føder ikke færre børn med misdannelser, hvis de bruger insulinpumpe frem for insulinpen, det fortæller, Elisabeth Mathiesen, som er seniorforkser og overlæge åå Klinik for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet. I studiet har forskerne brugt den internationale database Diabetes Pregnancy Registry og fulgt en gruppe på lidt over 2.000 gravide med type 1-diabetes fra 17 europæiske lande samt Israel. Gruppen af gravide blev opdelt i kvinder på insulinpumpebehandling og kvinder, der fik daglige indsprøjtninger med en insulinpen.


Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/behandlinger/7643-overraskende-resultat-brug-af-insulinpumpe-giver-ikke-faerre-medfodte-misdannelser.html
08-05-2023Ny DNA-test kan hjælpe patienter med sjælden kræft (Cancer.dk - 08/05)

En nyudviklet DNA-test kan gøre det muligt at screene for sjældne kræftformer hos børn og unge voksne i fremtiden. Metoden åbner mulighed for at opdage og behandle sygdommene tidligt og dermed forbedre prognosen. Testen er udviklet i samarbejde med Rigshospitalet og andre danske forskere, som nu skal afprøves i et stort forskningsprojekt.


Link til kilde: https://www.cancer.dk/nyheder/ny-dna-test-kan-hjaelpe-patienter-med-sjaelden-kraeft/
08-05-2023Ny metode til udvikling af DNA-screening muliggør tidligere indsats mod alvorlige medfødte sygdomme (SSI.dk - 08/05)
Når børn eller voksne skal screenes for alvorlige, sjældne eller genetiske sygdomme, testes de ofte med én test per person. 
Men nu har forskere fra Rigshospiatelet i samarbejde med andre udviklet en ny metode, der giver en enestående mulig for at teste store grupper af mennesker på én gang. 

Link til kilde: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2023/ny-metode-til-udvikling-af-dnascreening-muliggoer-tidligere-indsats-mod-alvorlige-medfoedte-sygdomme
08-05-2023Fedmeparadokset er aflivet i studie med dansk deltagelse (Medicinsktidsskrift.dk - 08/05)

Resultaterne af et substudie til det større studie PARADIGM-HF, viser, at hvis læger måler forholdet mellem talje og højde på deres patienter i stedet for at se på deres BMI alene, så forsvinder den formodede overlevelsesfordel for personer med et BMI på 25 eller mere. Dette fortæller Jawad Haider Butt fra Rigshospitalets Afdeling for hjertesygdomme som er førsteforfatter på studiet. 


Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/4520-fedmeparadokset-er-aflivet-i-studie-med-dansk-deltagelse.html
03-05-2023ChatGPT bliver vigtigt værktøj i lægevidenskabelig forskningn (Ugeskriftet.dk - 03/05)

​Teknologien har potentiale til at transformere måden, som medicinske forskere arbejder på. "I det store hele kan ChatGPT’s evne til at analysere data, gennemgå litteratur og generere hypoteser måske bidrage til at fremskynde udviklingen af nye behandlinger og terapier", fortæller Caroline Kleis Schmidt, som er forskningsårsstuderende på Rigshospitalet.​


Link til kilde: https://ugeskriftet.dk/debat/chatgpt-bliver-vigtigt-vaerktoj-i-laegevidenskabelig-forskning
27-04-2023Forskere: Depression giver dårligere hukommelse (Sundhedspolitisktidsskrift.dk - 27/04)

Har man depression, er man i risiko for også at have en dårligere hukommelse. Især hvis man lider af moderat til svær depression. Det viser et nyt dansk studie i samarbejde med Rigshospitalet, at patienterne har op til 10 procent mindre af serotonin-4-receptoren i hjernen end raske forsøgspersoner.

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/sygdom/7639-forskere-depression-giver-darligere-hukommelse.html
20-04-2023Særligt kvinder lider af angst og depression efter hjertestop (Medicinsktidsskrift.dk - 20/04)

Angst og depression er hyppige senfølger til hjertestop. Et dansk studie viser, at mere end 40 procent af kvinderne oplever angst 4 måneder efter et hjertestop sammenlignet med 23 procent af mændene. "Efter det indledende chok og den derpå følgende forvirring, oplever mange patienter og deres pårørende en brat forandring i deres hverdag. Patienten skal gennemgå medicinske undersøgelser for at fastslå årsagen til hjertestoppet, og i nogle tilfælde skal patienten også igennem en udredning for en underliggende tilstand, der kræver behandling,” fortæller Jesper Kjærgaard der læge på Hjertemedinsk Afdeling på Rigshospitalet. 

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/4492-saerligt-kvinder-lider-af-angst-og-depression-efter-hjertestop.html
20-04-2023Nyt projekt vil måle Alzheimers og Parkinsons i ørerne (Ingenioer.au.dk - 20/04)

Alvorlige hjernesygdomme som Alzheimers og Parkinsons bliver i dag opdaget alt for sent. Et nyt forskningsprojekt mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitet, vil i samarbejde med T&W Engineering udvikle og teste en skalerbar og patientnær teknologi, der kan få stor betydning for tidlig opsporing, diagnose, forebyggelse og behandling af begge sygdomme.​

Link til kilde: https://ingenioer.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/nyt-projekt-vil-maale-alzheimers-og-parkinsons-i-oererne
19-04-2023Ny kombinationsbehandling effektiv mod metastatisk prostatakræft uanset mutationer (Sundhedspolitisktidsskrift.dk - 19/04)

En ny type behandling mod prostatakræft ser ud til at have stor effekt sammenlignet med standardbehandlingen ifølge resultater fra to store studier. Behandlingen kombinerer to typer medicin: PARP-hæmmere og et nyt hormonelt lægemiddel, som kan man bremse væksten af kræftceller i prostata. Dette er en behandling, som har været ventet længe, fortæller Andreas Røder, som er overlæge og leder af Copenhagen Prostate Cancer Center på Rigshospitalet. 
Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/behandlinger/7409-ny-kombinationsbehandling-effektiv-mod-metastatisk-prostatakraeft-uanset-mutationer.html
19-04-2023Ny subanalyse bekræfter Lynparzas effekt mod fremskreden HRD+ æggestokkræft uanset BRCA-status (Onkologisktidsskrift.dk - 19/04)

​"Det er et markant resultat, at man ikke bare kan forlænge tiden til tilbagefald, men også forlænge restlevetiden. En stor fordel ved studiet er, at vi så klart kan adskille, hvem der har gavn og ikke gavn af behandlingen. Ved hjælp af en biomarkør i form af en vævsprøve kan vi identificere patienter, som er HRD-positive eller har en BRCA-mutation, og som altså kan have gavn af behandlingen,” fortæller Trine Jakobi Nøttrup, som er overlæge på Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet.​

Link til kilde: https://www.onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/underlivskraeft/2859-ny-subanalyse-bekraefter-lynparzas-effekt-mod-fremskreden-hrd-aeggestokkraeft-uanset-brca-status.html
1 - 30Næste
Redaktør