Presseklip om vores forskning


  
  
14-09-2022Immunterapi-cocktail før operation får kræften til at forsvinde hos visse tarmkræftpatienter (sundhedspolitisktidsskrift.dk 14-09)

​"Neoadjuverende immunterapi til patienter med dMMR tyk-og endetarmskræft er meget lovende og kan på sigt føre til, at flere vil kunne undgå adjuverende kemoterapi og måske på længere sigt helt undgå operation,” siger Camilla Qvortrup, der er overlæge på Onkologisk Klinik ved Rigshospitalet.

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/6707-immunterapi-cocktail-for-operation-far-kraeften-til-at-forsvinde-hos-visse-tarmkraeftpatienter.html
12-09-2022Stort genom-projekt skal sikre den rette diagnose for danskere med diabetes (sundhedspolitisktidsskrift.dk 12-09)

​Et nyt forskningsprojekt skal kortlægge arvemassen hos danskere med type 2-diabetes for bl.a. at sikre, at de ikke i virkeligheden har den arvelige og til tider oversete diabetes-type MODY.​

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/6612-stort-genom-projekt-skal-sikre-den-rette-diagnose-for-danskere-med-diabetes.html
08-09-2022Fast-track-koncept reducerer indlæggelsestiden markant for hovedhalskræftpatienter (onkologisktidsskrift.dk 08-09)

​For patienter med hovedhalskræft, der har behov for plastikkirurgiske rekonstruktioner med eget væv (mikrokirurgi), er den gennemsnitlige liggetid på hospitalet gennemsnitligt gået fra 20 dage til 13 dage.

Link til kilde: https://www.onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/hovedhalskraeft/2556-fast-track-koncept-reducerer-indlaeggelsestiden-markant-for-hovedhalskraeftpatienter.html
30-08-2022Bispecifikt antistof imponerer mod svær lymfekræft: Det mest potente lægemiddel nogensinde (haematologisktidsskrift.dk 30-08)

​”Det er et virkelig flot resultat. I de sidste ti år har vi været positivt overraskede, hvis man med nye lægemidler til relaps eller refraktær lymfom fik komplet responsrater på 15-20 procent. Her ser vi en fordobling af det benchmark,” siger overlæge Martin Hutchings fra Afdeling for Blodsygdomme og Fase 1 Enhed, som har bidraget til studiet.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/lymfoma/1045-bispecifikt-antistof-imponerer-mod-svaer-lymfekraeft-det-mest-potente-laegemiddel-nogensinde.html
24-08-2022Mentale senfølger efter COVID-19: Ny sygdom eller et velkendt fænomen? (videnskab.dk 24-08)

​Danske forskere har som nogle af de første undersøgt, om der er forskel på mentale senfølger efter COVID-19 og andre tilsvarende kritiske sygdomme. 19 procent af COVID-19-patienterne, der blev indlagt med svær COVID-19-infektion, udviklede en psykiatrisk lidelse, de ikke havde før indlæggelsen. Det tal matcher kontrolgruppen, der havde en anden alvorlig sygdom

Link til kilde: https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/mentale-senfoelger-efter-covid-19-ny-sygdom-eller-et-velkendt-faenomen
18-08-2022Migrænebehandling halter hos lægen: Anfaldsmedicin udnyttes ikke optimalt (neurologisktidsskrift.dk 18-08)

​Studiet, der for nylig er offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports. er foretaget af forskere Dansk Hovedpine Center ved Rigshospitalet, som også tidligere har dokumenteret, at blot 12 procent af danske migrænepatienter købte triptaner i en femårig periode, og kun halvdelen gentog købet. 

Link til kilde: https://neurologisktidsskrift.dk/sygdomme/hovedpine-migraene/370-migraenebehandling-halter-hos-laegen-anfaldsmedicin-udnyttes-ikke-optimalt.html
17-08-2022Corona-professorer har nyt om vaccinernes effekt og sikkerhed (auh.dk 17-08)

​Onsdag 24. august inviterer ENFORCE til et åbent symposium på Rigshospitalet om den nye viden om antistoffer, effekt og sikkerhed, som ENFORCE-studiet med 6918 vaccinerede danskere foreløbig har givet. "Vi vil gerne formidle den viden, studiet generer, til alle, som er interesseret i vacciner og covid-19," fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme. Symposiet er for for fagfolk, deltagere i studiet, journalister og andre interesserede. ​
Link til kilde: https://www.auh.dk/presse/nyheder/2022/corona-professorer-har-nyt-om-vaccinernes-effekt-og-sikkerhed/
14-08-2022De lovende LAG3-hæmmere er på vej på det europæiske marked (onkologisktidsskrift.dk 14-08)

”LAG3-hæmmere kan være et rigtig godt supplement til den godkendte immunterapi, vi allerede har,” mener ​Kristoffer Staal Rohrberg, overlæge og leder af Fase 1-Enheden ved Center for Kræft og Organsygdomme. Fase 1-enheden deltager i to studier med lægemidler, der retter sig mod LAG3 i kombination med hæmning af PD-1.

Link til kilde: https://www.onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/hudkraeft/2542-de-lovende-lag3-haemmere-er-pa-vej-pa-det-europaeiske-marked.html
05-08-2022Dansk forskning: Nogle kræftformer øger risikoen for type 2-diabetes markant (propatienter.dk 05-08)

​Kræft øger generelt risikoen for at få type 2-diabetes bare to år efter diagnose, men for nogle kræftformer er risikoen for at få diabetes markant øget. Hvis du så får type 2-diabetes efter at have fået en kræftdiagnose, er risikoen for at dø samtidig øget med over 20 procent i løbet af to år uanset årsag. 

Link til kilde: https://propatienter.dk/nyheder/4422-dansk-forskning-nogle-kraeftformer-oger-risikoen-for-type-2-diabetes-markant.html
05-08-2022Mange patienter med leukæmi lever længe efter celle-transplantation (propatienter.dk 05-08)

​Fra 2010 og frem har overlevelse efter en stamcelletransplantation (HTC) været stigende blandt patienter med akut myeloid leukæmi. ”Man skal altid være forsigtig med at tale om helbredelse, men vores data indikerer, at ca. halvdelen af de patienter, vi transplanterede, overlevede transplantationen og blev kureret,” siger Lars Klingen Gjærde der er læge og ph.d.-studerende på enhed for Knoglemarvstransplantation, Afdeling for Blodsygdomme.

Link til kilde: https://propatienter.dk/nyheder/4421-mange-patienter-med-leukaemi-lever-laenge-efter-celle-transplantation.html
04-08-2022Kæmpestudie af danskerne: Søvnlidelser øger risikoen for demens (propatienter.dk 04-08)

​Mennesker, som er diagnosticeret med en søvnlidelse på sygehuset, har 17 procents øget risiko for senere at udvikle demens. Line Damsgaard, læge og ph.d.-studerende ved Nationalt Videnscenter for Demens forklarer: ”Flere små studier har peget på, at søvnproblemer kan være en risikofaktor for demens. Nu kan vi se en utvetydig sammenhæng mellem søvnlidelser og demens.” 

Link til kilde: https://propatienter.dk/nyheder/4424-kaempestudie-af-danskerne-sovnlidelser-oger-risikoen-for-demens.html
18-07-2022Banebrydende studie: MRD-styret behandling viser sig effektiv mod CLL (haematologisktidsskrift.dk 18-07)

​“Vores studie viser, at det er sikkert at stoppe behandling for patienter uden målbar MRD og genstarte behandlingen, hvis sygdommen igen bliver målbar. På den måde beskytter vi patienterne mod unødig behandling og unødige bivirkninger,” forklarer overlæge​ Carsten Niemann​ fra Klinik for Blodsygdomme der i samarbejde med hollandske kolleger står bag det nye studie. ​

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/leukaemi/1044-banebrydende-studie-mrd-styret-behandling-viser-sig-effektiv-mod-cll.html
18-07-2022Mange patienter med AML lever længe efter transplantation (haematologisktidsskrift.dk 18-07)

Fra 2010 og frem har overlevelse efter allogen hæmatopoietisk celletransplantation været stigende blandt patienter med akut myeloid leukæmi (AML), viser et nyt dansk registerstudie. Det kan blandt andet skyldes, at konditioneringen forud for HCT er blevet mere skånsom, samt muligheden for at foretage ambulante transplantationer, vurderer studiets førsteforfatter Lars Klingen Gjærde, læge og ph.d.-studerende på enhed for Knoglemarvstransplantation, Afdeling for Blodsygdomme.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/sygdomme/leukaemi/1043-mange-patienter-med-aml-lever-laenge-efter-transplantation.html
18-07-2022Ny viden om behandling mod hjernekræft (cancer.dk 18-07)

​Ny forskning med bidrag fra Kræftens Bekæmpelse giver en forklaring på, hvordan hjernekræftceller af typen glioblastom undslipper behandling med midlet bevacizumab, som er en almindelig behandling af sygdommen. Forskningen giver håb om, at man kan udvikle nye behandlinger, der kan ramme den livstruende sygdom.

Link til kilde: https://www.cancer.dk/nyheder/ny-viden-om-behandling-mod-hjernekraeft/
07-07-2022Ny score afslører koloskopørers diagnostiske evner (onkologisktidsskrift.dk 07-07)

​Danske forskere fra Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES)​ har udviklet en ny score, som korrelerer med koloskopørens såkaldte adenomdetektionsrate. Scoren kan hurtigt og præcist vurdere koloskopørens diagnostiske evner i forbindelse med tarmkræftscreening.

Link til kilde: https://www.onkologisktidsskrift.dk/diagnostik/2502-ny-score-afslorer-koloskoporers-diagnostiske-evner.html
07-07-2022Sommerfuglen i Lars’ hjerte er gået i dvale (hjerteforeningen.dk 07-07)

​Kan mere kalium i dit blod nedsætte risikoen for livstruende rytmeforstyrrelser og død? Det undersøger professor og overlæge Henning Bundgaard og hans forskerteam på Rigshospitalet i øjeblikket. 1.000 danskere skal gennem studiet, inden resultatet er klar.

Link til kilde: https://hjerteforeningen.dk/2022/07/sommerfuglen-i-lars-hjerte-er-gaaet-i-dvale/
30-06-2022Dansk studie: Nogle kræftformer øger risikoen for type 2-diabetes markant (medicinsktidsskrift.dk 30-06)

​Kræft øger generelt risikoen for at få type 2-diabetes bare to år efter diagnose, men for nogle kræftformer er risikoen for at få diabetes markant øget. Hvis du så får type 2-diabetes efter at have fået en kræftdiagnose, er risikoen for at dø samtidig øget med over 20 procent i løbet af to år uanset årsag. ​

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/diabetes/3908-dansk-studie-nogle-kraeftformer-oger-risikoen-for-type-2-diabetes-markant.html
29-06-2022Data fra rEEcur-forsøget ændrer dansk praksis ved tilbagefald af Ewings sarkom (onkologisktidsskrift.dk 29-06)

​Det var uventet, at rEEcur-forsøget, som har sammenlignet de fire mest brugte kemoterapiregimer til behandling af behandlingsrefraktær eller recidiverende Ewings sarkom (RR-ES), faldt ud til fordel for ifosfamid, siger børneonkolog og overlæge på Rigshospitalets børneonkologiske afsnit,​ Karsten Nysom. Resultatet vil ændre dansk praksis. 

Link til kilde: https://www.onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/sarkomer/2493-data-fra-reecur-forsoget-aendrer-dansk-praksis-ved-tilbagefald-af-ewings-sarkom.html
28-06-2022Forbløffende mængder hormonforstyrrende stoffer fundet i danske mænds urin (videnskab.dk 28-06)

Effekten af mange forskellige hormonforstyrrende stoffer tilsammen udgør en risiko for testikelkræft og mindsket sædkvalitet. ​"I årevis har man kigget på den sundhedsfarlige risiko ved de enkelte stoffer, men vi ved fra tidligere forskning, at hormonforstyrrende stoffers effekter godt kan komplimentere hinanden," fortæller Anna-Maria Andersson, forskningsleder på Center for Hormonforstyrrende Stoffer.

Link til kilde: https://videnskab.dk/krop-sundhed/forbloeffende-maengder-hormonforstyrrende-stoffer-fundet-i-danske-maends-urin
28-06-2022EEG og fMRI forudsiger hjerneskadedes bevidsthedsniveau: Kan måske redde opgivne patienter (neurologisktidsskrift.dk 28-06)

​Ved hjælp af EEG og fMRI kan forskere vurdere bevidsthedsniveauet hos hjerneskadede intensivpatienter og forudsige, hvordan det går patienterne i tiden efter indlæggelsen. Det viser resultater af CONNECT-ME-studiet. ”Den kliniske undersøgelse er langt fra perfekt, og man kan fejltolke patienter som værende mindre bevidste, end de faktisk er. Det kan f.eks. medføre, at man stopper behandlingen for tidligt,” forklarer Moshgan Amiri, læge og ph.d.-studerende på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme.​

Link til kilde: https://neurologisktidsskrift.dk/ean/362-eeg-og-fmri-forudsiger-hjerneskadedes-bevidsthedsniveau-kan-maske-redde-opgivne-patienter.html
23-06-2022Nyt studie: Helt små børn kan få senfølger efter corona (medwatch.dk 23-06)

​40 procent af 0- til 3-årige havde ifølge studiet symptomer ud over otte uger, efter de var smittet med corona. Symptomer som mavesmerter, træthed, feber, mangel på appetit og hoste. ”Vi kender jo til senfølger blandt voksne og også blandt unge. Det overrasker os noget, at vi også ser så mange langvarige gener hos de helt små,” siger lederen af studiet, professor Selina Kikkenborg Berg.​

Link til kilde: https://medwatch.dk/samfund/article14179856.ece
21-06-2022Forskning: Tung styrketræning skal hjælpe myositispatienter (gigtforeningen.dk 21-06)

En undersøgelse om, om h​ård styrketræning kan påvirke muskelstyrken hos personer med myositis, som ellers – til trods for medicinsk behandling – rent fysisk vil opleve at kunne mindre og mindre og dermed forbedre muskelstyrken hos patienter med gigtsygdommen myositis. Dette undersøges af Kasper Yde Jensen, der er ph.d-studerende på Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme .

Link til kilde: https://www.gigtforeningen.dk/nyheder/2022/1-halvaar/forskning-tung-styrketraening-skal-hjaelpe-myositispatienter/
13-06-2022CT-scanning er ligeså godt som KAG til udredning af patienter med risiko for blodpropper i hjertet (medicinsktidsskrift.dk 13-06)

​"Vi kan roligt kan fortsætte udbredelsen af CT-scanninger. For når vi følger op efter 3,5 år, er det gået patienterne mindst lige så godt, som hvis de bliver udredt ved KAG-procedure,” siger overlæge ved Afdeling for Hjertesygdomme, Klaus Fuglsang Kofoed​. 

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/3870-ct-scanning-er-ligesa-godt-som-kag-til-udredning-af-patienter-med-risiko-for-blodpropper-i-hjertet.html
11-06-2022Praksisændrende: Epcoritamab giver uhørt høje responsrater mod DLBCL (haematologisktidsskrift.dk 11-06)

"​Allerede på dette tidlige stadie kan vi se, at responset varer længere end et år for mange af patienterne, og vi kan se konturerne af en progressionsfri overlevelse, som er på niveau med CAR-T-behandling," siger Martin Hutchings, overlæge på afdeling for Blodsygdomme og leder af den hæmatologiske del af Fase 1 Enheden, som deltager i studiet.

Link til kilde: https://haematologisktidsskrift.dk/eha/1022-praksisaendrende-epcoritamab-giver-uhort-hoje-responsrater-mod-dlbcl.html
10-06-2022Meget opløftende resultater for visse tarmkræftpatienter (propatienter.dk 10-06)

​Der er godt nyt for de 10-15 procent af patienter med endetarmskræft i stadie II og III, DNA mismatch repair, som er karakteriseret ved manglende evne til at reparere en bestemt type af DNA-skader (mismatch), som opstår under DNA-replikationen. Deres kræft forsvandt (klinisk komplet respons), da de fik lægemidlet Jemperli forud for, at de først skulle have kemostråleterapi og derefter opereres.​​

Link til kilde: https://propatienter.dk/sygdomme/kraeft/4377-meget-oploftende-resultater-for-visse-tarmkraeftpatienter.html
31-05-2022Mange bliver helt fri for migræne ved ny behandling (propatienter.dk 31-05)

Det internationale studie, ledet af professor ved Dansk Hovedpine Center, Messoud Ashina, viser at antallet af månedlige migrænedage og brugen af akut medicin reduceres ved forebyggende behandling med Qulipta (atogepant) 60 mg én gang dagligt. Deltagernes respons på behandlingen, steg i takt med behandlingsvarighed og varede ved efter 52 uger.​

Link til kilde: https://propatienter.dk/helbred/smerter/4352-naesten-hver-anden-bliver-helt-fri-for-migraene-ved-ny-behandling.html
30-05-2022Afprøver om kunstig intelligens kan forudsige risiko for hjertestop og stroke (medicinsktidsskrift.dk 30-05)
Ingeniører fra DTU og læger fra Rigshospitalet samarbejdet tæt omkring projektet ARTICHOKE STUDY og holder i det et skarpt fokus på værdien af forskningen, forklarer Klaus Fuglsang Kofoed, der er læge i Hjertecentret på Rigshospitalet. Forskerne udvikler AI-baserede algoritmer, som gør den kunstige intelligens i stand til at genkende hjertets forskellige delelementer på CT-scanninger.
Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/3831-afprover-om-kunstig-intelligens-kan-forudsige-risiko-for-hjertestop-og-stroke.html
30-05-2022Forskere kan vende op og ned på forståelsen af epilepsi (sundhedspolitisktidsskrift.dk 30-05)

​Målet med forskningen er at udvikle epilepsi- og depressionsbehandling, der er mere målrettet den enkelte patient samtidig give neurologerne et bedre udgangspunkt for at rådgive patienterne ikke bare i forhold til anfaldskontrol, men i forhold til alle de helbredsmæssige sider af epilepsien. 

Link til kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/6320-nyt-forskningsprojekt-kan-vende-op-og-ned-pa-forstaelsen-af-epilepsi.html
30-05-2022Forskningsprojekt vil afgøre om operation er bedst ved hjerteklapbetændelse (medicinsktidsskrift.dk 30-05)

​Der er ikke enighed om, hvorvidt den bedste behandling for patienter med betændelse i hjerteklappen er antibiotika eller operation i tillæg til antibiotika. Det skal et nyt forskningsprojekt være med til at afklare. I spidsen for forskningen står hjertelæge Emil Fosbøl fra Rigshospitalet.​

Link til kilde: https://www.medicinsktidsskrift.dk/behandlinger/hjertekar/3833-forskningsprojekt-vil-afgore-om-operation-er-bedst-ved-hjerteklapbetaendelse.html
26-05-2022Nyt forskningsprojekt kan vende op og ned på forståelsen af epilepsi (neurologisktidsskrift.dk 26-05)

​Forskere ved Rigshospitalets epilepsiklinik leder i et nyt studie efter markører, der kan forudsige epilepsipatienters prrognose tidligt i forløbet. Studiet er et led i et stort forskningsprojekt, der kan føre til et paradigmeskift inden for behandling af epilepsi​.

Link til kilde: https://neurologisktidsskrift.dk/sygdomme/epilepsi/331-nyt-forskningsprojekt-kan-vende-op-og-ned-pa-forstaelsen-af-epilepsi.html
1 - 30Næste
Redaktør