Subkutan immunglobulin behandling

​Til fagfolk: Hæmatologiske patienter med selvadministration i hjemmet i forbindelse med subkutan immunglobulin

Beskrivelse: 

At sikre ensartet og sikker behandling og pleje af hæmatologiske patienter, der oplæres i selvadministration i hjemmet med subkutan immunglobulin

Årsagen til påbegyndt hjemmebehandling: 

Immunglobulin kan administreres subkutant (SCIG) eller intravenøst (IVIG). De to administrationsveje anses for ligeværdige ift. behandlingens effektivitet. Der er behandlingsmæssige, ressourcemæssige og patientmæssige fordele ved subkutant immunglobulin, hvorfor der i størst muligt omfang skal ordineres behandling med subkutant immunglobulin til patienter med sekundære immundefekter. Patienter i behandling med subkutant immunglobulin oplæres så vidt muligt til selvadministration/hjemmebehandling.

Praktiske informationer:  

Indikation for anvendelse er nedsat niveau af immunglobulin i blodet (lav P-IgG) og/eller klinisk betydende infektioner, såvel hvad angår hyppighed som sværhedsgrad. Planlægning af hjemmebehandling involverer, at patienter som udgangspunkt oplæres til hjemmebehandling via ambulatoriet med 2-3 gange fremmøde til oplæring.
Kriterier for hjemmebehandling er tilstrækkelig adherence (forstår: er motiveret og kan). Overvej om pårørende skal oplæres, og vær opmærksom på, at i nogle tilfælde kan hjemmesygeplejersken inddrages i behandlingen i hjemmet. Der anvendes Freedom60 infusionssystem til levering af subkutant immunglobulin.  
Patienter som skal behandles hjemme med subkutant immunglobulin får udleveret en mappe med diverse informationer om utensilier og bestilling heraf, samt en quick-guide til Freedom60 pumpen og en pjece om pumpen. 

Forskning og undervisningsmateriale: 


Vi samarbejder med: 

Vi samarbejder med Shire (leverandør af medicin og pumper) samt Kebomed (levering af utensilier). 

Kontaktinformationer om behandlingstilbuddet: 

Hvis du vil høre mere om hjemmebehandlingstilbuddet, kan Klinisk sygeplejespecialist, PhD Kristina Holmegaard Nørskov kontaktes ved Klinik for Blodsygdomme, Center for Kræft og Organ Sygdomme, Rigshospitalet. Kontaktinformation per telefon: 3545 8858 eller E-mail: kristina.holmegaard.noerskov@regionh.dk.


Redaktør