Peritonealdialyse i hjemmet

Til fagfolk: Hjemmebehandling af patienter med behov for dialyse

Beskrivelse: 

Peritonealdialysebehandling er dialysebehandling, der foregår i eget hjem og behandlingen har eksisteret i Danmark i mere end 40 år. Patienten skal selv kunne varetage alle dele af behandlingen og reagere på behandlinger, der afviger. Patienten vil være tilknyttet en afdeling med speciale indenfor nefrologi. Der findes følgende behandlingsmuligheder: APD (automatisk peritonealdialyse), CAPD-(continuerlig ambulant peritonealdialyse), AAPD (automatisk assisteret peritonealdialyse).

Årsagen til påbegyndt hjemmebehandling: 

Et ønske om at give patienterne en mulighed for mere fleksibilitet i deres hverdag og inddrage dem i behandlingen.

Praktiske informationer: 

Medicin og apotek – der er aftale med dialysefirmaet om, at recepter på specialerelateret medicin ligger i firmaet. Patienterne skal kontakte firmaet, når de mangler medicin, så sikrer firmaet, at medicinen bringes med ud, når patienten i øvrigt skal have leveret varer i hjemme. Økonomisk har patienterne ikke udgifter til behandlingen. Dialysemaskiner og tilbehør til behandlingen indgår i en udbudsaftale og genforhandles med mellemrum. Der vil være en del udstyr i patientens hjem., dialysemaskine, slangesæt og dialysevæsker. Derudover skal der være en god stol eller seng, hvor patienten kan opholde sig under behandlingen. Der er en del teknik som patienten bliver optrænet i inden opstart hjemme. Herudover skal der være plads i patientens hjem til, at patienten kan foretage sin behandling hygiejnisk forsvarligt og plads til opbevaring af dialysevæskerne. Der vil være kørsel til hospitalet, når patienten skal til kontrol. Hvis patienten er berettiget til kørsel, kan patienten få kørsel eller kørselsgodtgørelse – personalet kan være med til at hjælpe med dette. 

Forskning og undervisningsmateriale: 

Materiale til patienterne findes på hjemmesiden for peritonealdialyse.

Vi samarbejder med: 

Vi samarbejder med dialysefirmaet, der har vundet udbud på området samt Nyreforeningen. Der er samarbejde med kommunen omkring hjælp til behandlingen, AAPD, sygeplejerskerne i kommunen optrænes af sygeplejerskerne på sygehuset.

Kontaktinformationer om behandlingstilbuddet: 

Hvis du vil høre mere om hjemmebehandlingstilbuddet, kan ledende oversygeplejerske Karina Bruun kontaktes ved Afdeling for Nyresygdomme, Dialyse Klinik 2. Kontaktinformationer per telefon: 3545 1017 eller E-mail: karina.bruun@regionh.dk


Redaktør