Parenteral ernæring i hjemmet

​Til fagfolk: Hjemmeparenteral ernæring af patienter med tarmsvigt

Beskrivelse: 

Hjemmeparenteral ernæring (HPN): langvarig hjemmebehandling (ofte livslang) med intravenøs/parenteral ernæring, herunder væske, elektrolytter og syre/base-regulerende væsker, til patienter med tarmsvigt.

Årsagen til påbegyndt hjemmebehandling:  

Behandlingen af patienter med tarmsvigt, herunder patienter med korttarmssyndrom med behov for hjemmeparenteral ernæring (HPN) startede op i 1970 på foranledning af overlæge og international pionér Stig Jarnum. Jarnum, der turde tage behandlingsansvaret for intravenøs hjemmebehandling på et meget tidligt stadie. En klinik blev bygget op omkring dette subspeciale i gastroenterologien, som et af de første centre i verden, med individuelt producerede ernæringsposer fra hospitalsapoteket på Rigshospitalet. Patienter kan, nu afhængig af primær diagnose, leve sikkert og med acceptabel livskvalitet i rigtigt mange år på hjemmeparenteral ernæring. Der har derfor aldrig rigtigt været et alternativ, da patienterne ikke kunne være indlagt livslangt til behandlingen. 

Gennem årelang informationskampagne fra specialets overlæger, er kirurger blevet mere opmærksomme på, at man kan leve derhjemme uden tarm-funktion på hjemmeparenteral ernæring, og mange patienter har derfor fået ”livet tilbage” gennem denne livreddende behandling. Tarmsvigt og behandling med HPN er nu et særdeles anerkendt højtspecialiseret område i DK, hvor antallet af patienter i hjemmebehandling svarer til ca. 1/10 af antallet af patienter i dialyse. Årsagerne til tarmsvigt kan skyldes kirurgisk fjernelse af tarmen efter blodprop eller kronisk betændelsestilstand i tarmen, ligesom tilstande med forstyrret bevægelighed i tarmen kan nødvendiggøre hjemmeparenteral ernæring.

Praktiske informationer: 

Der er indgået aftale med apotek på Rigshospital om blanding af parenterale ernæringsposer, RH Standard samt individuelle ernæringsposer. Poserne opbevares på køl, holdbare i 2 mdr. Recepten sendes fra vores Home Care ambulatorie til Home Care enheden i Region Hovedstadens apotek, Herlev, som pakker apotekervarer til hjemmebehandling. Utensilier bestilles til første levering hos eksternt leveringsfirma (som har vundet udbud). Leveringsfirma pakker til første levering og afhenter apotekervarer i Herlev. Efter første levering får patienter typisk varer hver 14. dag. Utensilier bestiller patienter/hjemmesygeplejerske efterfølgende selv ved eksternt leveringsfirma.

Økonomisk set, er det et af Sundhedsstyrelsen defineret højt specialiseret behandlingstilbud, og økonomien er en del af afdelingens drift, da det er afdelingens kerneområde at udskrive patienter med tarmsvigt til livslang hjemmebehandling. Økonomi vedrørende hjemmesygepleje til kompleks parenteral ernæring er under afklaring, men har hidtil været anset som en del af den definition på parenteral ernæring, der tages udgangspunkt i, i SST’s Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Nødvendigt udstyr inkluderer: dropstativ, ambulant infusionspumpe med rygsæk, køleskab og diverse sterile utensilier. Teknisk kan SundhedsPlatformen/Fælles MedicinKort desværre endnu ikke håndtere kompleks intravenøs hjemmebehandling patientsikkert. Kørsel er varetaget af eksternt leveringsfirma.

Forskning og undervisningsmateriale: 

Instruktionsvideo og illustreret vejledning: Parenteral ernæring - vejledninger og Dropbogen.
Følgende link viser hen til forskning omkring Parenteral Ernæring: Brandt et al., 2018, Sowerbutt et al., 2020, Jeppesen et al., 1999, Pironi et al., 2016 og Jarnum and Ladefoged, 1978.

Vi samarbejder med: 

Vi samarbejder med kommuner/ hjemmesygepleje på hele Sjælland, dele af Jylland, Bornholm, Færøerne og Grønland. Herudover samarbejder vi med følgende firmaer: Micrel Medical, Fresenius, Buur og Søgaard, Home Care enheden i Region Hovedstadens Apotek i Herlev og Produktionsafdelingen i Region Hovedstadens Apotek på Rigshospitalet. Ud over dette samarbejdes der med HPN-foreningen (Landsforening for Brugere af Hjemmeparenteral Ernæring.

Kontaktinformationer om behandlingstilbuddet:  

Hvis du vil høre mere om hjemmebehandlingstilbuddet, kan Klinisk sygeplejespecialist Louise Bangsgaard Antonsen kontaktes ved Afdeling for Tarmsvig og Leversygdomme, CKO, på Rigshospitalet. Kontaktinformationer per telefon: 3545 2514 eller E-mail: louise.bangsgaard.antonsen@regionh.dk.


Redaktør