Intravenøs kemoterapi, hydrering samt antibiotisk behandling på programmerbare CADD-pumper

Til fagfolk: Brug af CADD-pumper til levering af kemoterapi, antibiotika eller anden intravenøs-behandling i hjemmet.

Beskrivelse: 

Det overordnede formål er, at sikre høj kvalitet og patientsikkerhed i anvendelse af CADD-SOLIS VIP infusionspumpe i forløbet, hvor patienten skal modtage kemoterapi, antibiotika eller anden intravenøs-behandling i hjemmet.

Årsagen til påbegyndt hjemmebehandling: 

Det er blevet foreslået at hjælpe patienter med at opretholde en hverdag, vedligeholde deres sociale netværk og være mere fysisk aktive. Hjemmebehandling har vist sig at øge den patientcentreret tilgang i klinisk praksis og give psykologiske fordele for patienter og deres pårørende. Herudover har hjemmebehandling vist sig at reducere indlæggelsesdage og øge kapaciteten til langvarige infusioner i ambulant regi. 

Praktiske informationer:

Det er en tværfaglig beslutning mellem sygeplejerske og læge, om patienten kan komme hjem med pumpen. Dog skal følgende kriterier overvejes og diskuteres tværfagligt: at patienten skal kunne tale og forstå dansk, skal have en mobiltelefon og kunne bruge denne, skal på egen hånd kunne administrere oral medicin, skal kunne bruge et termometer og afslutningsvis skal patienten eller samlever kunne reagere på symptomer og kunne følge anvisninger fra hospitalet.

Pumper programmeres via programmet Pharmguard. Ansvaret for udarbejdelse af nye indstillinger samt kodning af nye behandlinger til CADD-Solis VIP-pumperne laves i samarbejde mellem den kliniske sygeplejespecialist og/eller superbrugeren i afdelingen, inden de sendes til CADD-pumpen og tages i brug. Når infusionspumpen skal indstilles, findes indstillingen baseret på navnet på den behandling der er ordineret til patienten. Når man har valgt indstilling i infusionspumpen, skal der altid tjekkes dato og tidspunkt på startskærmen af pumpen inden den kobles til patienten. OBS: Pumperne må som udgangspunkt IKKE indstilles manuelt.

Rent praktisk anvendes der 4 AA batterier til pumpen. Alle tasker skal genbruges og må ikke smides ud. Taskerne tilhører Klinik for Blodsygdomme og kan frit udlånes på tværs af teams internt i klinikken. Der findes følgende størrelser: Rygsæk, mørkeblå – max 3000 ml, Bæltetaske, mørkeblå - max 500 ml, Chemo-to-go taske - max 1000 ml. CADD Administrations Set -varenr. 21-7324-24: Anvendes til alle infusioner med en dosishastighed mellem 1-250 ml/t. Det er vigtigt at være opmærksom på at infusionssættet indeholder 3,2 ml væske, som forbliver i slangen efter endt infusion. Infusionssættet er 312 cm langt. Der er ikke filter på dette infusionssæt. CADD High Volume Administration Set – varenr. 21-7057-24: Anvendes til de infusioner med en dosishastighed mellem 250-500 ml/t. Det er vigtigt at være opmærksom på at infusionssættet indeholder 11 ml væske, som forbliver i slangen efter endt infusion. Infusionssættet er 234 cm langt. Der er ikke filter på dette infusionssæt. CADD Extensions Set – varenr. 21-7046-24: Anvendes hvis der måtte være behov for at forlænge infusionsslangen på et CADD Administration Set. Slangen er 114 cm lang.

Freka Mix poser – varernr. 938595: Anvendes til infusioner med volumen over 1 liter, fx hydrering, magnesium eller lignende. Kan rumme max 3 liter. Hver gang en pumpe kommer retur, skal denne afsprittes inden den sættes på plads. Taskerne vaskes ved synligt snavs og mellem hver patient. Følg vaskevejledning ved vaskemaskinen på 4054. Der arbejdes på en aftale med centralvaskeriet.

Forskning og undervisningsmateriale: 

Diverse pjecer og materialer kan findes i VIP: link

Kontaktinformationer om behandlingstilbuddet: 

Hvis du vil høre mere om hjemmebehandlingstilbuddet, kan Klinisk sygeplejespecialist, PhD Kristina Holmegaard Nørskov kontaktes ved Klinik for Blodsygdomme, Center for Kræft og Organ Sygdomme, Rigshospitalet. Kontaktinformation per telefon: 3545 8858 eller E-mail: kristina.holmegaard.noerskov@regionh.dk.


Redaktør