Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte i semiambulant forløb

​Til fagfolk: Semiambulant forløb for myelomatose patienter i behandling med højdosis kemoterapi og stamcellestøtte.

Beskrivelse: 

Patienter med myelomatose omlægges fra at være indlagt under cytopeni-perioden efter modtagelse af autologe stamceller til et semiambulantregi med fremmøde 3 gange om ugen.

Årsagen til påbegyndt hjemmebehandling:

Formålet med semiambulant behandling er, at patienten i videst muligt omfang bevarer de aspekter i hverdagslivet, der har værdi for den enkelte. Herudover er fokus på at reducere forekomst af hospitalserhvervede infektioner, øge ernæringsstatus for patienterne, forbedre livskvaliteten og fremskynde tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter afsluttet behandling.

Praktiske informationer: 

Patienten får kemoterapi ambulant og 2 dage senere ambulant stamcelle infusion. Efter modtagelse af stamceller kan patienten med myelomatose gå hjem og fra dag +5 møde 3 gange om ugen til semiambulant kontrol, under forudsætning af at almentilstanden tillader dette. Patienten får udleveret en højdosismappe med relevante pjecer og registreringsskema, hvor patienten skal registrere vægt, temperatur, kvalme, hvor meget de får spist, smerter i mund, afføring/diarré med mere. Skemaet skal danne udgangspunkt for videre behandling, når patienten kommer til kontrol. 

For at være egnet skal man selv kunne klare sig hjemme i forhold til eksempelvis at tage medicin, spise, drikke, reagere på symptomer, varetage omhyggelig personlig hygiejne. Desuden skal patienten helst kunne komme ind til Rigshospitalet på en times tid i tilfælde af, at man får feber. Det semiambulante forløb ophører, hvis patienten pga. komplikationer er nødt til at blive behandlet under indlæggelse, eller når patienten er sikkert selvforsynende med blodplader (trombocytter over 15 uden transfusion) og har neutrofile over 0.5 mia/l og kan overgå til et almindeligt ambulant kontrolforløb.

Forskning og undervisningsmateriale: 

Dansk Hæmatologisk Selskab har udarbejdet sammen med Dansk Selskab for Klinisk Immunologi en række rekommandationer for stamcellemobilisering/høst og højdosis kemoterapi med stamcelletransplantation, link.

Vi samarbejder med: 

Ingen angivet samarbejder på nuværende tidspunkt.

Kontaktinformationer om behandlingstilbuddet: 

Hvis du vil høre mere om hjemmebehandlingstilbuddet, kan Klinisk sygeplejespecialist Camilla Borch Jacobsen kontaktes ved Afdeling for Blodsygdomme Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet Blegdamsvej. Kontaktinformationer per tlf. 3545 0978 eller E-mail:
camilla.borch.jacobsen@regionh.dk.

Redaktør