Følge-hjem ordning ved højt specialiseret intravenøs hjemmebehandling

Til fagfolk: Patienter til længerevarende intravenøs behandling hvor der samarbejdes med hjemmesygeplejerske

Beskrivelse: 

Patienter, der udskrives med længerevarende intravenøse hjemmebehandling, følges hjem af erfaren sygeplejerske, som underviser hjemmesygeplejersker i højt specialiseret iv-behandling i patientens eget hjem, en Følge-hjem-ordning.

Årsagen til påbegyndte hjemmebehandling: 

Erfaringen gennem mange års hjemmebehandling har vist, at det øger patientsikkerheden betydeligt og giver patient og hjemmesygeplejersker en stor oplevelse af tryghed, at erfaren sygeplejerske følger patienten hjem og overdrager den delegerede sygepleje til hjemmesygeplejen. Den erfarne sygeplejerske oplærer hjemmesygeplejerskerne i patientens specifikke hjemmeparenterale program, iv-medicin, ambulant rygsækpumpe og anvendelse af illustrerede vejledning og video. Derudover kontrollerer sygeplejerske, at alle varer er leveret, sørger for at bestille eventuelle resterende utensilier, lægger varer på plads i egnet kommode eller lignende, så utensilier og medicin ligger i den rækkefølge man skal anvende det i. Det har stor betydning for hjemmesygeplejerskernes overblik, når de kommer i hjemmet første gang.  Følge-hjem ordningen minimerer derudover antallet af uplanlagte genindlæggelser og antal henvendelser fra patient og hjemmesygeplejerske i aftenvagterne.

Praktiske informationer: 

Aftales telefonisk med relevante hjemmesygeplejersker efter pt er meldt med PFP. Aftales i god tid, ved oplæring af hjemmesygeplejersker og af hensyn til vagtplan. Økonomisk dække​​s HPN-koordinator og erfarne sygeplejersker fra sengeafdeling oplært til denne kompetence, skiftes til at tage med patienter hjem. Relevant udstyr inkluderer utensilier, dropstativ mm. leveres på dagen mens man er hos patient, alternativt dagene før udskrivelse, hvis der er nogle der kan åbne og modtage varer i hjemmet. 
Følge-hjem ordning hos patienter i hjemmeparenteral ernæring tager i gennemsnit 3 timer, men afhænger i høj grad af distancen til patientens hjem. Selve hjemmebesøget inklusive oplæring af hjemmesygepleje tager sædvanligvis 1 ½ - 2 timer. 
Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme har omkring 50-55 følge-hjem besøg om året, svarende til ca. 1 hjemmebesøg om ugen.

Forskning og undervisningsmateriale: 

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer kan findes her og en illustreret vejledning og instruktionsvideo findes her.

Vi samarbejder med: 

Vi samarbejder med kommuner/ hjemmesygepleje i Region Hovedstaden, herunder Bornholm og Region Sjælland. Få kommuner i Jylland. Herudover samarbejder vi med en række private firmaer og foreninger såsom HPN-Foreningen.​

Kontaktinformationer om behandlingstilbuddet: 

Hvis du vil høre mere om hjemmebehandlingstilbuddet, kan HPN-koordinator/forløbskoordinator Pia Dahl kontaktes ved Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme. Kontaktinformationer per telefon: 3545 7060 eller E-mail: pia.dahl@regionh.dk​


Redaktør