​​​​

Antibiotika intravenøst i eget hjem

Til fagfolk: Langvarig intravenøs antibiotikabehandling.

Beskrivelse: 

Tilbud til patienter med behov for langvarig, intravenøs antibiotika, der gives i hjemmet.

Årsagen til I påbegyndte hjemmebehandling: 

Patienter med tarmsvigt kan få infektioner, som kræver intravenøs antibiotika over uger eller måneder, og som efter stabilisering under indlæggelse, kan fortsætte behandlingen sikkert i eget hjem.

Praktiske informationer: 

Inden udskrivelse til IV-hjemmebehandling: Påvist effekt og tolerance af antibiotika, faldende CRP, normaliseret temperatur og acceptable vitale værdier (vurderes individuelt). Der aftales på stuegang kontrol af blodprøver og patienten instrueres i selvmonitorering af symptomer på komplikationer til behandling og infektion, samt hvordan patienten skal handle i den pågældende situation. Patienten meldes til afdelingens HomeCare ambulatorie, som håndterer bestilling og logistik. 

Medicin og apote​k: Der ordineres det af mikrobiologisk afdelings anbefalede antibiotika, og dispensering og administration tilstræbes så patient- og personalesikkert så muligt. Der sendes recept til regionsapotekets HomeCare enhed i Herlev, og hvis muligt bestilles en antibiotika-løsning blandet på apoteket. Hvis ikke det kan lade sig gøre, bestilles Ecoflac eller lignende system, så der er minimal spredning af aerosoler under dispensering. Hyppigst anvendte præparater er meronem og vancomycin, sidstnævnte under monitorering af s-vanco. 

Økonomi: Intravenøs antibiotika i hjemmet til patienter med tarmsvigt finansieres af afdelingens budget.

Udstyr: Afdelingen sender bestillingsseddel på utensilier til eksternt leveringsfirma (som har udbuddet), og de leverer sterilvarer og dropstativ. Eventuel infusionspumpe udleveres af sengeafdeling ved udskrivelse, efter patient har udfyldt udlånserklæring. Eksternt leveringsfirma henter dropstativ og eventuel pumpe efter afsluttet behandling og sørger for rengøring af udstyret.

Teknik og It-løsninger/krav: I ordination af antibiotika i MDA bør det angives ”Til hjemmebehandling”.

Kørsel: Eksternt leveringsfirma.

Intravenøs adgang: Der tilstræbes anlæggelse af tunneleret centralt venekateter med muffe, der minimerer risiko for komplikationer ved hjemmebehandling, samt muliggør selvadministration, helt eller delvist.

Dokumentation: Patient undervises i selvadministration hvis muligt. Der oprettes Patientplan på oplæring og koordinering dokumenteres i vurderingskema: HPN.

Forskning og undervisningsmateriale: 

Principper for håndtering af centralt venøst kateter samt hygiejniske retningslinjer ved håndtering af IV-medicin følger beskrivelser i vores illustrerede vejledning: Dropbogen

Vi samarbejder med: 

Kommuner/ hjemmepleje: Hvis ikke patienten er oplært til selvadministration, adviseres hjemmesygepleje, og der indhentes accept af delegeret opgave. Der tilbydes undervisning af hjemmesygeplejerske i hjemmet ved udskrivelse.  Regioner: Region Hovedstaden, inklusiv Bornholm, Region Sjælland, få patienter i Jylland. En række private firmaer samt foreninger som HPN-Foreningen. Palliativ enhed, socialsygeplejerske, hjemmesygepleje, Anæstesi CKO

Kontaktinformationer om behandlingstilbuddet: 

Hvis du vil høre mere om hjemmebehandlingstilbuddet, kan klinisk sygeplejespecialist Louise Bangsgaard Antonsen kontaktes ved Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme. Kontaktinformationer per telefon: 3545 2514 eller E-mail: louise.bangsgaard.antonsen@regionh.dk.Redaktør