Akut leukæmi i semiambulant behandling

​Til fagfolk: Semiambulant behandling for patienter med akut leukæmi

Beskrivelse: 

Semiambulant behandling beskriver et regi, hvor patienten efter opstart af intensiv kemoterapeutisk behandling, primært opholder sig i eget hjem. Hvoraf patienten i peni-perioden er under tæt og struktureret kontrol, med fremmøde i ambulatoriet mandag, onsdag og fredag.

Årsagen til påbegyndt hjemmebehandling: 

Formålet med semiambulant behandling er, at patienten i videst mulig omfang bevarer de aspekter i hverdagslivet, der har værdi for den enkelte, samt: at reducere forekomst af hospitalserhvervede infektioner, at bedre ernæringsstatus for patienterne, at bedre livskvalitet for patienterne, at bevare/øge ECOG/Karnosky Performance Status igennem behandlingsforløbet og fremskynde tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter afsluttet behandling, samtidig med de samlede omkostninger reduceres ved behandlingen.
ECOG og Karnosky er to forskellige systemer, hvor patientens aktuelle performance status scores med udgangspunkt i almen tilstand og aktuelle formåen - dvs. sygdommens indvirkning på dagliglivet. 

Praktiske informationer: 

Når patienten har gennemført kemoterapeutisk behandling under indlæggelse på afsnit 4043/44 eller som hjemmebehandling i afsnit 4041/42, overgår patienten til ambulant regi på afsnit 4041/42. Patientens blodværdier følges tæt i denne fase, og patienten får semiambulant status, så snart trombocytallet falder til under 15 mia/L, eller når neutrocyttallet er under 0,5 mia/L. Herefter bookes patienten på SP-ressourceliste i ambulatoriet afsnit 4041/42, og vil så længe han/hun har semiambulant status møde til semiambulant kontrol og pleje hos en ambulatoriesygeplejerske i fast rytme mandag, onsdag og fredag.

Den semiambulante patient bookes til tid hos kontaktlægen på Leukæmi-lægelisten på 4041/42 minimum hver 14. dag i peni perioden, samt omkring tidspunktet for forventet regeneration af knoglemarvsfunktionen.

Dette hjemmebehandlingsforløb inkluderer patienter med Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og Akut Myeloid leukæmi (AML) i kurativt intenderende forløb, AML-patienter i intensiv relapsbehandling med remissionsinducerende sigte, Akut Promyelocyt Leukæmi (APL) patienter i remission og konsoliderende behandling, Akut Lymfoblastær leukæmi (ALL) patienter i NOPHO 2008, ALLtogether eller MD Anderson og  patienter med Aplastisk anæmi (AA) efter ATGAM/ATG-behandling. Desuden er det gældende, at patienter med andre diagnoser eller forløb håndteres som vanlige ambulante patienter på sygepleje-/lægelisterne. APL-patienter i induktionsbehandling, samt patienter i pallierende forløb behandles ikke i semiambulant regi.

Følgende kriterier skal være opfyldt for at opnå hjemmebehandling: Neutrofile mindre end 0,5 mia/L og/eller Trombocytter mindre end 15 mia/L. Patienten har gennemført semiambulant forsamtale inden udskrivelse - dvs. patienten kan IKKE blive udskrevet til semiambulant forløb før der er afholdt semiambulant forsamtale. Der er acceptabel compliance og klinisk tilstand - patienten vurderes af tværfagligt kontaktpersonale at være i stand til at forstå potentielle komplikationer til dyb neutropeni og trombopeni, og vurderes at kunne reagere adækvat på alle tider af døgnet på febrilia og evt. andre symptomer på infektion og blødning. Overgangen til semiambulant regi dokumenteres af kontaktlægen i Sundhedsplatformen ved hjælp af Smart Phrasen "infosemiambulant". Der skal være taget stilling til, hvornår patienten skal opstarte profylaktisk antibiotika behandling før udskrivelse til semiambulant forløb. Der skal være booket ambulant tid hos kontaktlægen (eller dennes stedfortræder) indenfor maksimalt 14 dage fra udskrivelsen, før patienten kan udskrives til semiambulant forløb.

Angående kørsel gælder følgende: Semiambulante patienter kan få betalt kørsel, idet de ikke må tage offentlige transportmidler, da deres immunforsvar er svækket. Har patienten behov for kørsel kan der bestilles solo kørsel, det vil sige max fire personer i bilen inkl chauffør. Ved bestilling af kørsel til patienter med bopæl i Region Hovedstaden skal Falck kontaktes. Ved bestilling af kørsel til patienter med bopæl i Region Sjælland skal der sendes et brev (findes i VIP) - OBS brevet er gældende i tre måneder, herefter skal der faxes et nyt, hvis patienten fortsat har behov for solo kørsel. Patienten får en kopi af brevet og originalen arkiveres i journalen. Ret til kørsel anføres i Sundhedsplatformen i patientheaderen under "FYI". Når patienten ikke længere er berettiget til solokørsel, gælder de vanlige retningslinjer for kørsel.

Forskning og undervisningsmateriale: 

Information omkring semiambulant behandling leukæmi findes i VIP, VIP link. Yderligere findes et studie af Tom Møller, Ove Juul Nielsen med flere:  safe and feasible outpatient treatment following induction and consolidation chemotherapy for patients with acute leukaemia, 2010, European Journal of Haematology. Link til studiet.

Kontaktinformationer om behandlingstilbuddet: 

Hvis du vil høre mere om hjemmebehandlingstilbuddet, kan Klinisk sygeplejespecialist, PhD Kristina Holmegaard Nørskov kontaktes ved Klinik for Blodsygdomme, Center for Kræft og Organ Sygdomme, Rigshospitalet. Kontaktinformationer per telefon: 3545 8858 eller E-mail: kristina.holmegaard.noerskov@regionh.dk.

Redaktør