Adalimumab subkutan hjemmebehandling

Til fagfolk: Adalimumab som subkutan hjemmebehandling 

Beskrivelse: 

Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme (Mb. Crohn og Colitis Ulcerosa) modtager behandling med såkaldte biologiske lægemidler, der dæmper sygdomsaktiviteten. Behandlingen kan gives intravenøst eller som injektion under huden. Efter start af denne behandling, kan patienterne oplæres i injektionsteknik i ambulatoriet, for derefter at fortsætte med subcutan selvadministration i hjemmet. Subkutan hjemmebehandling tages typisk hver 14. dag. Den første dosis er 160 mg adalimumab, anden dosis er 80 mg og herefter gives 40 mg. Medicinen opbevares på køl. Patienten skal have taget blodprøver hver 3. måned, for at holde øje med infektionstal og leverparametre.

Årsagen til påbegyndt hjemmebehandling: 

Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme deltog i de første lægemiddelafprøvninger i Danmark af biologisk behandling til patienter med inflammatoriske tarmsygdomme fra starten af 00’erne. Siden har vi afprøvet og implementeret flere videreudviklede lægemidler i behandlingsregimer til patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Størstedelen af patienterne er overgået fra infusionsbehandling under indlæggelse til subkutan hjemmebehandling, administreret og kontrolleret i ambulant regi. Implementering af præparater og nye arbejdsgange er udviklet under workshops i samarbejde med de medicinalfirmaer der leverer. Behandlingen med biologiske præparater til inflammatoriske tarmsygdomme, har ændret behandlingsforløbet for patienterne, idet det kan forebygge udbrud i sygdommen og derved reducere behovet for indlæggelse og mave-tarm kirurgi.

Praktiske informationer:

Selvadministration: Patientens PAL er ansvarlig for at ordinere medicinen til patienten. Sygeplejerskerne i ambulatoriet vurderer om patienten kan oplæres til at administrere medicinen selv. Hvis pt ikke kan det, så er der andre IV præparater, der kan tilbydes.
Oplæring: Når pt kommer til oplæring, er der sat en time af. Her gennemgås bl.a., hvilke bivirkninger der kan være, hvordan pt skal opbevare medicinen, hvordan man skal forholde sig ved sygdom og meget mere. Patienten oplæres med et øve sæt, inden de selv administrerer den rigtige medicin. Pt. kan vælge en sprøjte eller en pen. Der udleveres køletaske og køleelementer ved første besøg og denne skal medbringes, når der skal hentes medicin.
Kontrol: Pt. kommer til ambulant kontrol hos sin PAL hver 3. måned. Her er der en lægesamtale, udlevering af medicin via sygeplejerske samt blodprøvekontrol via LAB. Når pt er stabil i sin sygdom, kan pt nøjes med at komme hver 6. måned. Blodprøvekontrol er dog fortsat hver 3. måned.

Forskning og undervisningsmateriale: 

VIP: Adalimumab - instruks for behandling af inflammatorisk tarmsygdom og Patientvejledning: Patientvejledning til Adalimumab

Kontaktinformationer om behandlingstilbuddet:

 Hvis du vil høre mere om hjemmebehandlingstilbuddet, kan overlæge Kent Haderslev kontaktes ved Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme, Ambulant klinik 3164, CKO, Rigshospitalet. Kontaktinformation per telefon: 3545 2452 eller E-mail: kent.haderslev@regionh.dk​


Redaktør