Om Videncenter for Specialiseret Hjemmebehandling

Det tværgående videncenter skal støtte og udbrede behandling af patienter i hjemmet. Centerets arbejde bygger videre på de eksisterende erfaringer på Rigshospitalet samt samarbejde med praksis og kommuner.
Flere behandlinger som traditionelt foregår på hospitalet forandres, så patienten får mulighed for at modtage behandling derhjemme. Det giver patienten friheden til at være i eget hjem uden at miste trygheden ved at være tilknyttet eksperter på hospitalet.

Rigshospitalet har oprettet Videncenter for Specialiseret Hjemmebehandling som et tværgående center, der skal: 
  • Identificere og udbrede allerede eksisterende koncepter for hjemmebehandling.
  • Understøtte udvikling af nye innovative koncepter for hjemmebehandling.

Videncenteret arbejder med formidling af viden fra eksisterende tilbud om hjemmebehandling på Rigshospitalet, udvikling af metoder og koncepter samt formidling af forskning indenfor specialiseret hjemmebehandling. 

Selve tilbuddene om hjemmebehandling er forankret i de kliniske afdelinger. 

Videncenteret blev etableret i foråret 2021.

Samarbejdspartnere

I arbejdet med at udvikle og styrke tilbud indenfor hjemmebehandling samarbejder videncenteret blandt andet med:


Redaktør