Om henvisningsskabeloner

​Henvisningsskabelonerne er målrettet henvisere til Rigshospitalets afdelinger. Skabelonerne genererer et oplæg, som skal inkluderes i den elektroniske henvisning.

​​​

Sådan bruges henvisningsskabelonen ​

  1. Opret den elektroniske henvisning
  2. Udfyld alle felter i henvisningsskabelonen
  3. Tryk på knappen ”generér oplæg”. 
  4. Kopier oplægget over i henvisningen (eks. i anamnesefeltet)
  5. Send henvisningen
  6. Overfør/send eventuelle billeder og beskrivelser

I højre hjørne af skabelonen ses et pdf-ikon. Her finder du en printvenlig udgave af skabelonen, som for lægen kan fungere som en guide til diktering/afkrydsning. Sekretæren kan herefter udfylde henvisningsskabelonen elektronisk.

FA​Q

​Hvorfor skal vi bruge henvisningsskabeloner?
Formålet med henvisningsskabelonerne er at sikre et optimalt beslutningsoplæg målrettet den enkelte visitation eller konferences behov for patientoplysninger.

​Hvad er OPUS?
OPUS er det patientadministrative system som benyttes i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og som bl.a. benyttes til at modtage henvisninger og oprette patientforløb.

Hvad er PACS?
PACS er det system som benyttes til at overføre og tilgængeliggøre billeddiagnostisk på tværs af afdelinger.

​Hvordan gøres billeder og beskrivelser bedst tilgængelig for henvisningsmodtageren?​

​Billeder kan gør​​​es tilgængelige på flere måder, eksempelvis:

  1. Overført til PACS (diverse scanninger)
  2. Som vedhæftet fil i den elektroniske henvisning (diagrammer, fotos, mv.)

Beskrivelser​​​ kan gøre tilgængelige på flere måder, eksempelvis:

  1. Som vedhæftet fil i den elektroniske henvisning
  2. Sendt på fax

​Ved tvivl og spørgsmål til skabelonerne
Kontaktoplysninger og telefonnummer findes i bunden af alle skabeloner. Er du henviser, kan du henvende dig på disse numre ved spørgsmål om skabelonernes brug eller indhold.Redaktør